Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Ukraina
Aluetoimiston päällikkö: ”Välitön uhka Suomen rajan takana on vähentynyt”

Alue­toi­mis­ton pääl­lik­kö: ”Vä­li­tön uhka Suomen rajan takana on vä­hen­ty­nyt”

23.10.2023 16:00
Tilaajille
Suomen tuki Ukrainalle jatkuu – Apua lähtenyt 280 rekkalastillista

Suomen tuki Uk­rai­nal­le jatkuu – Apua läh­te­nyt 280 rek­ka­las­til­lis­ta

23.10.2023 15:50
Tilaajille
Suomen Käärijä oli yleisöäänten selvä suosikki, mutta jäi kokonaisäänissä toiseksi – Ruotsin Loreen on Euroviisujen voittaja

Suomen Käärijä oli ylei­sö­ään­ten selvä suo­sik­ki, mutta jäi ko­ko­nais­ää­nis­sä toi­sek­si – Ruotsin Loreen on Eu­ro­vii­su­jen voit­ta­ja

14.05.2023 09:23 1
Raahelaisen Miiluxin suojausteräksille vientilupia – "Aamulla tuli tieto, että meille on myönnetty vientilupa myös Ukrainaan"

Raa­he­lai­sen Mii­lu­xin suo­jaus­te­räk­sil­le vien­ti­lu­pia – "Aa­mul­la tuli tieto, että meille on myön­net­ty vien­ti­lu­pa myös Uk­rai­naan"

26.01.2023 15:30 1
Tilaajille
Ukrainalainen Inna kotiutui Ruukkiin: "Vielä kun pääsisi töihin"

Uk­rai­na­lai­nen Inna ko­tiu­tui Ruuk­kiin: "Vielä kun pääsisi töihin"

15.08.2022 09:00 3
Ukrainan liput Helsingin yllä
Mielipidekirjoitus

Uk­rai­nan liput Hel­sin­gin yllä

14.05.2022 06:00
Tilaajille
Kuorot soivat Ukrainan hengessä ja auttamiseksi

Kuorot soivat Uk­rai­nan hen­ges­sä ja aut­ta­mi­sek­si

30.04.2022 12:00
Tilaajille
SSAB jatkaa ennätystahdissa: "Ukraina-uutiset masentavat, mutta yhtiössä tehdään hyvää työtä"

SSAB jatkaa en­nä­tys­tah­dis­sa: "Uk­rai­na-uu­ti­set ma­sen­ta­vat, mutta yh­tiös­sä tehdään hyvää työtä"

26.04.2022 10:46 2
Tilaajille
STUK: Sota on ylivoimainen este Fennovoiman paineastian valmistukselle Ukrainassa

STUK: Sota on yli­voi­mai­nen este Fen­no­voi­man pai­ne­as­tian val­mis­tuk­sel­le Uk­rai­nas­sa

21.04.2022 14:51
Tilaajille
Ukrainaa tuetaan konserteilla ennätysmäärin: "Me ymmärrämme ukrainalaisia, hyökkäyssota on geeneissämme"

Uk­rai­naa tuetaan kon­ser­teil­la en­nä­tys­mää­rin: "Me ym­mär­räm­me uk­rai­na­lai­sia, hyök­käys­so­ta on gee­neis­säm­me"

12.04.2022 20:00
Tilaajille
Siikajokilaakson Venäjä-seuran Ahti Häikiö: "Ihmeellistä, että Raahen seutukunnassakin on Putinin kannattajia"

Sii­ka­jo­ki­laak­son Ve­nä­jä-seu­ran Ahti Häikiö: "Ih­meel­lis­tä, että Raahen seu­tu­kun­nas­sa­kin on Putinin kan­nat­ta­jia"

08.04.2022 08:00
Tilaajille
Autat ukrainalaisia parhaiten työllistämällä
Mielipidekirjoitus

Autat uk­rai­na­lai­sia par­hai­ten työl­lis­tä­mäl­lä

01.04.2022 21:00
Tilaajille
Pohjois-Suomi täydentää valmius- ja turvallisuusfoorumiverkostoaan – Ylijohtaja Savolainen: "On syytä varautua myös kaikkein pahimpaan"

Poh­jois-Suo­mi täy­den­tää val­mius- ja tur­val­li­suus­foo­ru­mi­ver­kos­toaan – Yli­joh­ta­ja Sa­vo­lai­nen: "On syytä va­rau­tua myös kaik­kein pa­him­paan"

15.03.2022 17:12
Tilaajille
Romppanen painaisi Pyhäjoella investointijarrua: Ydinvoimalaan liittyviin hankkeisiin aikalisä

Romp­pa­nen pai­nai­si Py­hä­joel­la in­ves­toin­ti­jar­rua: Ydin­voi­ma­laan liit­ty­viin hank­kei­siin ai­ka­li­sä

14.03.2022 15:32 3
Tilaajille
Raahelainen sotaveteraani Reino Näsi Venäjän presidentistä: "Onko vanhan vakoojan pää pettänyt kokonaan?"

Raa­he­lai­nen so­ta­ve­te­raa­ni Reino Näsi Venäjän pre­si­den­tis­tä: "Onko vanhan va­koo­jan pää pet­tä­nyt ko­ko­naan?"

04.03.2022 09:00 1
Tilaajille
Ukrainan hätä saa ihmiset liikkeelle – RaaVan toimipaikalle Auratielle tulee tavaralahjoituksia jatkuvana virtana

Uk­rai­nan hätä saa ihmiset liik­keel­le – RaaVan toi­mi­pai­kal­le Au­ra­tiel­le tulee ta­va­ra­lah­joi­tuk­sia jat­ku­va­na virtana

02.03.2022 16:30
Reserviläisliittoon tulvii jäsenhakemuksia – "Maanpuolustusharrastuksen kyseenalaistajia ei enää ole"

Re­ser­vi­läis­liit­toon tulvii jä­sen­ha­ke­muk­sia – "Maan­puo­lus­tus­har­ras­tuk­sen ky­seen­alais­ta­jia ei enää ole"

02.03.2022 10:00
Tilaajille
Venäjän hyökkäys mullisti raahelaisen Musijenkon perheen elämän: "Se oli tähänastisen elämäni pahin aamu"

Venäjän hyök­käys mul­lis­ti raa­he­lai­sen Mu­si­jen­kon perheen elämän: "Se oli tä­hän­as­ti­sen elämäni pahin aamu"

02.03.2022 08:00 2
Suomalaiset ovat lahjoittaneet ennätykselliset kaksi miljoonaa euroa Ukrainan lapsille

Suo­ma­lai­set ovat lah­joit­ta­neet en­nä­tyk­sel­li­set kaksi mil­joo­naa euroa Uk­rai­nan lap­sil­le

01.03.2022 08:22
Puolustusministeriön esittämä ydinvoimalahankkeen riskianalyysi on yhä jäissä – Fennovoimakaan ei vielä ole saanut tarkempaa tietoa asiasta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esit­tä­mä ydin­voi­ma­la­hank­keen ris­ki­ana­lyy­si on yhä jäissä – Fen­no­voi­ma­kaan ei vielä ole saanut tar­kem­paa tietoa asiasta

28.01.2022 06:00 1
Tilaajille