Puolustusvoimat
Tuore tutkimus: Suomalaisten maanpuolustustahto korkealla – naisista yli kolmannes valmiita tarttumaan aseisiin

Tuore tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to kor­keal­la – nai­sis­ta yli kol­man­nes val­mii­ta tart­tu­maan asei­siin

03.05.2022 08:03
Jääkäriprikaatin yksiköissä Rovaniemellä ja Sodankylässä yli 50 tartuntaa – osa voi joutua telttamajoitukseen sairastuneiden tieltä

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin yk­si­köis­sä Ro­va­nie­mel­lä ja So­dan­ky­läs­sä yli 50 tar­tun­taa – osa voi joutua telt­ta­ma­joi­tuk­seen sai­ras­tu­nei­den tieltä

11.01.2022 12:48
Tilaajille
Tarvitaan sillanrakentajia ja maanpuolustustahtoa

Tar­vi­taan sil­lan­ra­ken­ta­jia ja maan­puo­lus­tus­tah­toa

27.11.2021 09:00
Tilaajille
Ruukissa koulutetaan tulevaa sotakoiraa – 10 viikon ikäinen seefferi sulattaa sydämet

Ruu­kis­sa kou­lu­te­taan tulevaa so­ta­koi­raa – 10 viikon ikäinen seef­fe­ri su­lat­taa sydämet

16.02.2021 18:00
Tilaajille
Näin Puolustusvoimien Oulun aluetoimiston entinen päällikkö totesi Suomea uhkaavista sodista vuosi sitten  – Kuuntele everstiluutnantti (evp) Kimmo Rajalan haastatelu-podcast

Näin Puo­lus­tus­voi­mien Oulun alue­toi­mis­ton entinen pääl­lik­kö totesi Suomea uh­kaa­vis­ta sodista vuosi sitten – Kuun­te­le evers­ti­luut­nant­ti (evp) Kimmo Rajalan haas­ta­te­lu-pod­cast

07.03.2022 09:41
Tilaajille
Varusmies palovammojen takia sairaalaan juuri ennen kotiutusta

Va­rus­mies pa­lo­vam­mo­jen takia sai­raa­laan juuri ennen ko­tiu­tus­ta

15.12.2020 16:47
Tilaajille
Kutsunnoissa kehotettiin keventämään reppua – Nuorilla havaittu masennusta, ahdistusta ja sopeutumishäiriöitä

Kut­sun­nois­sa ke­ho­tet­tiin ke­ven­tä­mään reppua – Nuo­ril­la ha­vait­tu ma­sen­nus­ta, ah­dis­tus­ta ja so­peu­tu­mis­häi­riöi­tä

09.10.2020 06:00
Tilaajille
Alikersantti Martta Mattila: Ehdottomasti kannatti lähteä armeijaan

Ali­ker­sant­ti Martta Mat­ti­la: Eh­dot­to­mas­ti kan­nat­ti lähteä ar­mei­jaan

10.05.2020 20:00
Tilaajille
Siitä tuli kauhean ihana armeija-aika

Siitä tuli kauhean ihana ar­mei­ja-ai­ka

20.12.2019 20:00
Tilaajille
Ylennyksiä reservissä

Ylen­nyk­siä re­ser­vis­sä

06.12.2019 09:00
Tilaajille