asuminen
Voisiko Raahesta tulla Oulun Porvoo? Arkkitehti Päivi Aholalle kaupunkitalo käy kesämökistä

Voisiko Raa­hes­ta tulla Oulun Porvoo? Ark­ki­teh­ti Päivi Aho­lal­le kau­pun­ki­ta­lo käy ke­sä­mö­kis­tä

09.10.2020 08:00 1
Tilaajille
Omakotitalossa asut edullisimmin – Alle puolet halvempaa kuin kerrostalossa

Oma­ko­ti­ta­los­sa asut edul­li­sim­min – Alle puolet hal­vem­paa kuin ker­ros­ta­los­sa

25.04.2020 11:19 0
Tilaajille
Asumiskustannusten erot kuntien välillä kasvaneet – suurimpana syynä sähkön siirtomaksujen korotukset

Asu­mis­kus­tan­nus­ten erot kuntien välillä kas­va­neet – suu­rim­pa­na syynä sähkön siir­to­mak­su­jen ko­ro­tuk­set

11.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Arkkitehdin visio: Tällainen talo voisi joustaa, kasvaa ja supistua asukkaan elämäntilanteen mukaan ja ratkaista vanhusten kotihoidon ongelmaa

Ark­ki­teh­din visio: Täl­lai­nen talo voisi jous­taa, kasvaa ja su­pis­tua asuk­kaan elä­män­ti­lan­teen mukaan ja rat­kais­ta van­hus­ten ko­ti­hoi­don on­gel­maa

08.02.2020 12:00 0
Tilaajille
Taloyhtiö tueksi paloturvalliseen asumiseen

Ta­lo­yh­tiö tueksi pa­lo­tur­val­li­seen asu­mi­seen

25.11.2019 15:00 0