Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kuntoilu
Kuntosaleille ei rynnistetä enää tammikuussa – raahelaisilla on uusi suosikkikuukausi punttien nostamiseen

Kun­to­sa­leil­le ei ryn­nis­te­tä enää tam­mi­kuus­sa – raa­he­lai­sil­la on uusi suo­sik­ki­kuu­kau­si punt­tien nos­ta­mi­seen

09.01.2024 21:00
Tarvitsetko erityisliikuntakortin? Raahelaisen pitää hakea sitä juuri nyt

Tar­vit­set­ko eri­tyis­lii­kun­ta­kor­tin? Raa­he­lai­sen pitää hakea sitä juuri nyt

15.03.2023 17:00
Tilaajille
Raahen seudun erityisryhmätkin joutuvat odottamaan erityisliikuntakorttia, koska Pohteella ei ole toimintamallia korttien vaatimien todistusten tekoon

Raahen seudun eri­tyis­ryh­mät­kin jou­tu­vat odot­ta­maan eri­tyis­lii­kun­ta­kort­tia, koska Poh­teel­la ei ole toi­min­ta­mal­lia kort­tien vaa­ti­mien to­dis­tus­ten tekoon

10.03.2023 16:00
Tilaajille
Huoltotauon jälkeen näyttää hyvältä: Kuntokeidas Vesipekan kävijämäärät ovat olleet tähän mennessä ennätysvuoden 2019 tasoa

Huol­to­tauon jälkeen näyttää hy­väl­tä: Kun­to­kei­das Ve­si­pe­kan kä­vi­jä­mää­rät ovat olleet tähän men­nes­sä en­nä­tys­vuo­den 2019 tasoa

03.08.2022 10:00
Tilaajille
Tätä on odotettu! Kuntokeidas Vesipekka avasi ovensa maanantaina

Tätä on odo­tet­tu! Kun­to­kei­das Ve­si­pek­ka avasi ovensa maa­nan­tai­na

10.05.2021 13:43
Tilaajille
Uppopallo vaatii pelisilmän lisäksi myös taitoa pelata hengittämättä ja sen muistamista, että vastustaja saattaa hyökätä ylhäältä

Up­po­pal­lo vaatii pe­li­sil­män lisäksi myös taitoa pelata hen­git­tä­mät­tä ja sen muis­ta­mis­ta, että vas­tus­ta­ja saattaa hyökätä yl­hääl­tä

14.05.2020 19:00
Tilaajille
Autotalliin syntyi ikioma kuntosali

Au­to­tal­liin syntyi ikioma kun­to­sa­li

14.04.2020 20:00
Tilaajille