Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Luonnonsuojelu
Viimeisin 12 tuntia
Luonnonperintösäätiö sai Raahesta lahjaksi metsää – Säätiölle on tulossa lisää suojelualueita Pohjois-Pohjanmaalle lähiaikoina

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö sai Raa­hes­ta lah­jak­si metsää – ­Sää­tiöl­le on tulossa lisää suo­je­lu­aluei­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­le lä­hi­ai­koi­na

13:14 2
Vanhemmat
Yhtäkkiä suot alkoivat vetää retkeilijöitä puoleensa – Revonneva on yksi Mika Honkalinnan suosikkikohteista

Yht­äk­kiä suot al­koi­vat vetää ret­kei­li­jöi­tä puo­leen­sa – Re­von­ne­va on yksi Mika Hon­ka­lin­nan suo­sik­ki­koh­teis­ta

08.01.2024 10:00
Tilaajille
Sukulaiset selville haistamalla – Mustamuurahaisten pesissä kuningatarten välinen sukulaisuus ratkaisee, eletäänkö sovussa vai ei

Su­ku­lai­set sel­vil­le hais­ta­mal­la – Mus­ta­muu­ra­hais­ten pesissä ku­nin­ga­tar­ten välinen su­ku­lai­suus rat­kai­see, ele­tään­kö sovussa vai ei

24.04.2023 10:00
Tilaajille
Raahessa luonnonsuojelukohteita vain 2 prosenttia, Hailuodossa 15,5: Katso maakunnallinen kartta

Raa­hes­sa luon­non­suo­je­lu­koh­tei­ta vain 2 pro­sent­tia, Hai­luo­dos­sa 15,5: Katso maa­kun­nal­li­nen kartta

24.03.2023 12:01
Tilaajille
Tuomio: Kolmikko ampui rauhoitettuja valkoposkihanhia Pattijoella – 13 kuoli tai jouduttiin lopettamaan

Tuomio: Kol­mik­ko ampui rau­hoi­tet­tu­ja val­ko­pos­ki­han­hia Pat­ti­joel­la – 13 kuoli tai jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan

07.12.2022 18:13 4
Tilaajille
Suomen linnuille laskettiin suojeluarvot – Yksilöiden korvaussummat kaipaisivat päivitystä

Suomen lin­nuil­le las­ket­tiin suo­je­lu­ar­vot – Yk­si­löi­den kor­vaus­sum­mat kai­pai­si­vat päi­vi­tys­tä

17.09.2022 16:00 1
Tilaajille
Poroja tappaneen suden saa kaataa, mutta pihalla vierailevaa ei – kompastuuko susien suojelu omaan byrokratiaansa?

Poroja tap­pa­neen suden saa kaataa, mutta pihalla vie­rai­le­vaa ei – kom­pas­tuu­ko susien suojelu omaan by­rok­ra­tiaan­sa?

22.11.2021 08:10 2
Tilaajille
Sattumien kautta ekologiksi: "Oli Pentti Linkolat ja muut"

Sat­tu­mien kautta eko­lo­gik­si: "Oli Pentti Lin­ko­lat ja muut"

11.07.2021 19:00
Tilaajille
Koronamummut tekivät pörriäisille kukkaketjun kerrostaloalueelle

Ko­ro­na­mum­mut tekivät pör­riäi­sil­le kuk­ka­ket­jun ker­ros­ta­lo­alueel­le

26.06.2020 10:55 1
Tilaajille
Vieraslajit halutaan hallintaan

Vie­ras­la­jit ha­lu­taan hal­lin­taan

30.05.2020 16:23
Tilaajille
Raahen lintuvedet mukana suojeluohjelmassa ­– Lintuja lasketaan kesällä useaan otteeseen ja tulosten mukaan suunnitellaan rantojen raivausta

Raahen lin­tu­ve­det mukana suo­je­lu­oh­jel­mas­sa – Lintuja las­ke­taan kesällä useaan ot­tee­seen ja tu­los­ten mukaan suun­ni­tel­laan ran­to­jen rai­vaus­ta

28.05.2020 17:00
Tilaajille
Perämerellä tarkkaillaan meren mikromuoveja ja siikaa osana isoa merenhoito-ohjelmaa

Pe­rä­me­rel­lä tark­kail­laan meren mik­ro­muo­ve­ja ja siikaa osana isoa me­ren­hoi­to-oh­jel­maa

27.03.2020 11:00
Tilaajille
Saarikosken ihme: Kylä, jolla on kaunis maisematie, profiloituu luonnonmetsiin

Saa­ri­kos­ken ihme: Kylä, jolla on kaunis mai­se­ma­tie, pro­fi­loi­tuu luon­non­met­siin

10.01.2018 10:00
Tuulivoimalatyömaat hiljenevät pariksi vuodeksi

Tuu­li­voi­ma­la­työ­maat hil­je­ne­vät pariksi vuo­dek­si

18.12.2017 15:54
Tuulivoimayrittäjä paheksuu: Ensi vuonna ei nouse myllyn myllyä

Tuu­li­voi­ma­yrit­tä­jä pa­hek­suu: Ensi vuonna ei nouse myllyn myllyä

15.12.2017 09:33