Marjukka Manninen
Hyvinvointikuntayhtymä nosti korona-valmiuttaan: "Nyt on jaksettava tsempata rokotteeseen asti"

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä nosti ko­ro­na-val­miut­taan: "Nyt on jak­set­ta­va tsem­pa­ta ro­kot­tee­seen asti"

28.11.2020 08:00
Tilaajille
Oululainen Marjukka Manninen valittiin Suomen Ratsastajainliiton uudeksi puheenjohtajaksi

Ou­lu­lai­nen Mar­juk­ka Man­ni­nen va­lit­tiin Suomen Rat­sas­ta­jain­lii­ton uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si

23.11.2020 08:32
Sairaalan mahdollisuuksia selvitetään: "Ei haluta olla ajopuu, vaan halutaan itse aktiivisesti olla vaikuttamassa meidän tulevaisuuteemme."

Sai­raa­lan mah­dol­li­suuk­sia sel­vi­te­tään: "Ei haluta olla ajopuu, vaan ha­lu­taan itse ak­tii­vi­ses­ti olla vai­kut­ta­mas­sa meidän tu­le­vai­suu­teem­me."

17.11.2020 15:00
Tilaajille
"Ei tuollaista kirjausta" – Hyvinvointikuntayhtymän johtaja arvostelee lakiluonnoksessa olevaa esitystä keikkalääkärien käytön lopettamisesta päivystyksessä

"Ei tuol­lais­ta kir­jaus­ta" – Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män johtaja ar­vos­te­lee la­ki­luon­nok­ses­sa olevaa esi­tys­tä keik­ka­lää­kä­rien käytön lo­pet­ta­mi­ses­ta päi­vys­tyk­ses­sä

26.08.2020 08:00
Tilaajille
Korona puraisi miljoonalla eurolla hyvinvointikuntayhtymää: "Tilanne on toistaiseksi täysin hallinnassa"

Korona puraisi mil­joo­nal­la eurolla hy­vin­voin­ti­kun­tayh­ty­mää: "Ti­lan­ne on tois­tai­sek­si täysin hal­lin­nas­sa"

25.08.2020 18:30
Tilaajille
Tehokas moniosaaja hyvinvointikuntayhtymään: Marjukka Manninen aloitti työnsä johtajana

Tehokas mo­ni­osaa­ja hy­vin­voin­ti­kun­tayh­ty­mään: Mar­juk­ka Man­ni­nen aloitti työnsä joh­ta­ja­na

29.07.2020 10:00 2
Tilaajille