Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Raahen Seutu tästä!

Marjukka Manninen
Marjukka Manninen näkee Raahen hyvinvointitulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia – Kuuntele podcast

Mar­juk­ka Man­ni­nen näkee Raahen hy­vin­voin­ti­tu­le­vai­suu­des­sa paljon mah­dol­li­suuk­sia – Kuun­te­le podcast

06.04.2022 17:00
Tilaajille
Raahen jättävä Marjukka Manninen: "Raahen ja kuntayhtymän toimintojen lippua täytyy heiluttaa edelleen"

Raahen jättävä Mar­juk­ka Man­ni­nen: "Raahen ja kun­ta­yh­ty­män toi­min­to­jen lippua täytyy hei­lut­taa edel­leen"

05.04.2022 20:00
Tilaajille
Sairaalan alue voi muuttaa muotoaan: kaavoitus lisäämässä rakennusoikeutta rutkasti

Sai­raa­lan alue voi muuttaa muo­toaan: kaa­voi­tus li­sää­mäs­sä ra­ken­nus­oi­keut­ta rut­kas­ti

04.03.2022 08:00 2
Tilaajille
Marjukka Mannisesta Iin kunnanjohtaja

Mar­juk­ka Man­ni­ses­ta Iin kun­nan­joh­ta­ja

28.02.2022 18:15 6
Tilaajille
Iin kunnanjohtajaksi vielä kolme vaihtoehtoa, Marjukka Manninen on yksi heistä

Iin kun­nan­joh­ta­jak­si vielä kolme vaih­toeh­toa, Mar­juk­ka Man­ni­nen on yksi heistä

09.02.2022 15:07 6
Tilaajille
Raahen seudulla muutamia rokottamattomia hoitajia

Raahen seu­dul­la muu­ta­mia ro­kot­ta­mat­to­mia hoi­ta­jia

01.02.2022 16:00 4
Tilaajille
Marjukka Manninen vetäytyi Oulaisten kaupunginjohtajan hakuprosessista

Mar­juk­ka Man­ni­nen ve­täy­tyi Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­jan ha­ku­pro­ses­sis­ta

04.08.2021 09:41 3
Tilaajille
Parin vuoden päästä yli 17 000 henkilöä työllistävä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on perustettu

Parin vuoden päästä yli 17 000 hen­ki­löä työl­lis­tä­vä Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue on pe­rus­tet­tu

05.07.2021 10:00 4
Tilaajille
Sairaanhoitopiirin tapa tehdä veronmaksajille kalliita päätöksiä herättää kritiikkiä Raahessa

Sai­raan­hoi­to­pii­rin tapa tehdä ve­ron­mak­sa­jil­le kal­lii­ta pää­tök­siä he­rät­tää kri­tiik­kiä Raa­hes­sa

02.07.2021 11:00 3
Tilaajille
Koronarokotukset halutaan laajentaa työterveyshuoltoon

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ha­lu­taan laa­jen­taa työ­ter­veys­huol­toon

27.03.2021 13:00
Tilaajille
Ras pistää hankintoihin vuodessa 75 miljoonaa euroa

Ras pistää han­kin­toi­hin vuo­des­sa 75 mil­joo­naa euroa

14.02.2021 16:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymä nosti korona-valmiuttaan: "Nyt on jaksettava tsempata rokotteeseen asti"

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä nosti ko­ro­na-val­miut­taan: "Nyt on jak­set­ta­va tsem­pa­ta ro­kot­tee­seen asti"

28.11.2020 08:00
Tilaajille
Oululainen Marjukka Manninen valittiin Suomen Ratsastajainliiton uudeksi puheenjohtajaksi

Ou­lu­lai­nen Mar­juk­ka Man­ni­nen va­lit­tiin Suomen Rat­sas­ta­jain­lii­ton uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si

23.11.2020 08:32
Sairaalan mahdollisuuksia selvitetään: "Ei haluta olla ajopuu, vaan halutaan itse aktiivisesti olla vaikuttamassa meidän tulevaisuuteemme."

Sai­raa­lan mah­dol­li­suuk­sia sel­vi­te­tään: "Ei haluta olla ajopuu, vaan ha­lu­taan itse ak­tii­vi­ses­ti olla vai­kut­ta­mas­sa meidän tu­le­vai­suu­teem­me."

17.11.2020 15:00
Tilaajille
"Ei tuollaista kirjausta" – Hyvinvointikuntayhtymän johtaja arvostelee lakiluonnoksessa olevaa esitystä keikkalääkärien käytön lopettamisesta päivystyksessä

"Ei tuol­lais­ta kir­jaus­ta" – Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män johtaja ar­vos­te­lee la­ki­luon­nok­ses­sa olevaa esi­tys­tä keik­ka­lää­kä­rien käytön lo­pet­ta­mi­ses­ta päi­vys­tyk­ses­sä

26.08.2020 08:00
Tilaajille
Korona puraisi miljoonalla eurolla hyvinvointikuntayhtymää: "Tilanne on toistaiseksi täysin hallinnassa"

Korona puraisi mil­joo­nal­la eurolla hy­vin­voin­ti­kun­tayh­ty­mää: "Ti­lan­ne on tois­tai­sek­si täysin hal­lin­nas­sa"

25.08.2020 18:30
Tilaajille
Tehokas moniosaaja hyvinvointikuntayhtymään: Marjukka Manninen aloitti työnsä johtajana

Tehokas mo­ni­osaa­ja hy­vin­voin­ti­kun­tayh­ty­mään: Mar­juk­ka Man­ni­nen aloitti työnsä joh­ta­ja­na

29.07.2020 10:00 2
Tilaajille