Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Partio
Vapaaehtoisia tarvitaan lisää, mutta enpä minäkään ole valmis sellaiseksi
Kolumni

Va­paa­eh­toi­sia tar­vi­taan lisää, mutta enpä mi­nä­kään ole valmis sel­lai­sek­si

30.08.2023 07:00
Tilaajille
Partiolaisia tulisi, mutta ohjaajia ei ole riittävästi: "Tällä hetkellä tilanne on aika kriittinen, koska meitä on tosi vähän, jotka sitoutuvat juttuun"

Par­tio­lai­sia tulisi, mutta oh­jaa­jia ei ole riit­tä­väs­ti: "Tällä het­kel­lä tilanne on aika kriit­ti­nen, koska meitä on tosi vähän, jotka si­tou­tu­vat jut­tuun"

29.08.2023 12:45
Tilaajille
Joona Pulkkanen suosittelee partioharrastusta kaikenikäisille – "Vanhemmallakin iällä voi aloittaa partioharrastuksen"

Joona Pulk­ka­nen suo­sit­te­lee par­tio­har­ras­tus­ta kai­ken­ikäi­sil­le – "Van­hem­mal­la­kin iällä voi aloit­taa par­tio­har­ras­tuk­sen"

14.06.2022 10:00
Tilaajille
Honganpalon koululla todettiin, että Raahe on täynnä harrastusmahdollisuuksia

Hon­gan­pa­lon kou­lul­la to­det­tiin, että Raahe on täynnä har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia

13.05.2022 16:01
Tilaajille
Innokkaita partiolaisia on tulossa enemmän kuin Ruukin Samoojiin voidaan ottaa – ryhmänjohtajana toimimisesta kiinnostuneita aikuisia kaivataan kipeästi

In­nok­kai­ta par­tio­lai­sia on tulossa enemmän kuin Ruukin Sa­moo­jiin voidaan ottaa – ryh­män­joh­ta­ja­na toi­mi­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta ai­kui­sia kai­va­taan ki­peäs­ti

25.04.2022 15:30
Tilaajille
Ruukin Samoojat

Ruukin Sa­moo­jat

25.04.2022 08:34
Tilaajille
Partiolippukunta Merituulelle tukea harrastukseen – Aikuisia tarvitaan koko ajan lisää toimintaan

Par­tio­lip­pu­kun­ta Me­ri­tuu­lel­le tukea har­ras­tuk­seen – Ai­kui­sia tar­vi­taan koko ajan lisää toi­min­taan

01.11.2021 14:27
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Ida Tiittanen on kahdessa lippukunnassa toimiva partioaktiivi ja kerho-ohjaaja

Tullaan tu­tuik­si: Ida Tiit­ta­nen on kah­des­sa lip­pu­kun­nas­sa toimiva par­tio­ak­tii­vi ja ker­ho-oh­jaa­ja

08.10.2021 19:00
Tilaajille
Partiota voi harrastaa vaikka etänä

Par­tio­ta voi har­ras­taa vaikka etänä

20.04.2020 19:03
Tilaajille
Raahelainen partiotoiminta täyttää sata vuotta

Raa­he­lai­nen par­tio­toi­min­ta täyttää sata vuotta

09.11.2017 17:00