Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kuukausi
Suomessa on todettu 39 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla neljä uutta tapausta

Suo­mes­sa on todettu 39 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la neljä uutta ta­paus­ta

03.09.2020 12:23 0
Sairaanhoitopiiri: Pohjois-Pohjanmaalla todettujen koronatartuntojen määrä edelleen maltillinen

Sai­raan­hoi­to­pii­ri: Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­det­tu­jen ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä edel­leen mal­til­li­nen

03.09.2020 10:44 0
Tilaajille
Suomessa todettu yhdeksän uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tapaus

Suo­mes­sa todettu yh­dek­sän uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi tapaus

31.08.2020 12:35 0
"Ei tuollaista kirjausta" – Hyvinvointikuntayhtymän johtaja arvostelee lakiluonnoksessa olevaa esitystä keikkalääkärien käytön lopettamisesta päivystyksessä

"Ei tuol­lais­ta kir­jaus­ta" – Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män johtaja ar­vos­te­lee la­ki­luon­nok­ses­sa olevaa esi­tys­tä keik­ka­lää­kä­rien käytön lo­pet­ta­mi­ses­ta päi­vys­tyk­ses­sä

26.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
THL: Suomessa havaittu 11 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Suomessa ei uusia tautitapauksia

THL: Suo­mes­sa ha­vait­tu 11 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia tau­ti­ta­pauk­sia

16.08.2020 12:46 0
Suomessa 20 uutta koronavirustartuntaa – yksi uusista tartunnoista Lapissa, Pohjois-Pohjanmaan tilanne ennallaan

Suo­mes­sa 20 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – yksi uusista tar­tun­nois­ta La­pis­sa, Poh­jois-Poh­jan­maan tilanne en­nal­laan

15.08.2020 12:50 0
Suomessa todettu 41 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa yksi uusi koronatapaus, muualla Pohjois-Suomessa ei uusia tartuntoja

Suo­mes­sa todettu 41 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa yksi uusi ko­ro­na­ta­paus, muualla Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia tar­tun­to­ja

13.08.2020 12:47 0
OYSissa ei ole enää hoidettavana yhtään koronaviruspotilasta – 24 potilasta on päätynyt koronaviruksen vuoksi sairaalaan maaliskuun puolivälin jälkeen

OYSissa ei ole enää hoi­det­ta­va­na yhtään ko­ro­na­vi­rus­po­ti­las­ta – 24 po­ti­las­ta on pää­ty­nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi sai­raa­laan maa­lis­kuun puo­li­vä­lin jälkeen

12.06.2020 13:52 0
OYSiin ei ole tullut uusia koronapotilaita moneen viikkoon – sairaalan vierailurajoituksia puretaan vähitellen

OYSiin ei ole tullut uusia ko­ro­na­po­ti­lai­ta moneen viik­koon – sai­raa­lan vie­rai­lu­ra­joi­tuk­sia pu­re­taan vä­hi­tel­len

02.06.2020 13:27 0
Kaikki sote-väki ei pääse koronatesteihin - ei Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissäkään

Kaikki so­te-vä­ki ei pääse ko­ro­na­tes­tei­hin - ei Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä­kään

27.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Koronaepidemia vaikuttaa laantuneen Pohjois-Pohjanmaalla - tehohoidossa ei ole yhtään potilasta

Ko­ro­na­epi­de­mia vai­kut­taa laan­tu­neen Poh­jois-Poh­jan­maal­la - te­ho­hoi­dos­sa ei ole yhtään po­ti­las­ta

25.05.2020 10:32 0
Tilaajille
Poh­jois-Suo­mes­sa varmistui kolme uutta koronatar­tun­taa – Raahen seutukunnan kunnat pysyvät edelleen pois THL:n koronakartalta

Poh­jois-Suo­mes­sa var­mis­tui kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Raahen seu­tu­kun­nan kunnat pysyvät edel­leen pois THL:n ko­ro­na­kar­tal­ta

14.05.2020 16:06 0
Tilaajille
Sairaanhoitopiiri aloittaa yt-neuvottelut sairaalan joustavan toiminnan turvaamiseksi

Sai­raan­hoi­to­pii­ri aloit­taa yt-neu­vot­te­lut sai­raa­lan jous­ta­van toi­min­nan tur­vaa­mi­sek­si

06.05.2020 16:14 0
Tilaajille
Oysin koronapotilaiden määrä ennallaan - maakunnassa nyt 115 todennettua tautitapausta

Oysin ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä en­nal­laan - maa­kun­nas­sa nyt 115 to­den­net­tua tau­ti­ta­paus­ta

21.04.2020 15:39 0
Tilaajille
Oysiin ei ole tullut uusia koronapotilaita 10 päivään

Oysiin ei ole tullut uusia ko­ro­na­po­ti­lai­ta 10 päivään

19.04.2020 12:24 0
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on sairaalahoidossa viisi koronapotilasta

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on sai­raa­la­hoi­dos­sa viisi ko­ro­na­po­ti­las­ta

18.04.2020 13:42 0
Tilaajille
Oysissa edelleen 9 koronapotilasta

Oysissa edel­leen 9 ko­ro­na­po­ti­las­ta

13.04.2020 12:56 0
Tilaajille
Oysissa kymmenen koronapotilasta - "Sairaalassa on edelleen turvallista asioida"

Oysissa kym­me­nen ko­ro­na­po­ti­las­ta - "Sai­raa­las­sa on edel­leen tur­val­lis­ta asioi­da"

08.04.2020 15:53 0
Tilaajille
Oysissa nyt neljä koronapotilasta tehohoidossa

Oysissa nyt neljä ko­ro­na­po­ti­las­ta te­ho­hoi­dos­sa

04.04.2020 11:43 0
Tilaajille
Koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvien osuus on Pohjois-Pohjanmaalla maan pienimpiä

Ko­ro­na­vi­ruk­sen ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien osuus on Poh­jois-Poh­jan­maal­la maan pie­nim­piä

02.04.2020 11:01 0
Tilaajille