Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pohjois-Pohjanmaan te-toimisto
Työttömyys jatkaa kasvuaan Pohjois-Pohjanmaalla

Työt­tö­myys jatkaa kas­vuaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la

26.09.2023 13:48
Tilaajille
Raahen seutukunnassa työttömyys kasvoi viime vuodesta

Raahen seu­tu­kun­nas­sa työt­tö­myys kasvoi viime vuo­des­ta

26.04.2023 10:26
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla oli helmikuussa työttömiä enemmän kuin vuosi sitten

Poh­jois-Poh­jan­maal­la oli hel­mi­kuus­sa työt­tö­miä enemmän kuin vuosi sitten

21.03.2023 10:34
Tilaajille
Ammattiosaajista on pulaa, mutta tarvittavien taitojen kartuttamiseen on tarjolla monia hyviä keinoja

Am­mat­ti­osaa­jis­ta on pulaa, mutta tar­vit­ta­vien tai­to­jen kar­tut­ta­mi­seen on tar­jol­la monia hyviä keinoja

30.01.2023 11:00 1
Tilaajille
Raahessa työttömyys kasvoi vuoden takaisesta

Raa­hes­sa työt­tö­myys kasvoi vuoden ta­kai­ses­ta

20.12.2022 17:23
Tilaajille
Palkkatukityöllistäminen antoi Tatu Rajamäelle lisää osaamista: Työllistyi vakituiseen työhön

Palk­ka­tu­ki­työl­lis­tä­mi­nen antoi Tatu Ra­ja­mäel­le lisää osaa­mis­ta: Työl­lis­tyi va­ki­tui­seen työhön

25.11.2022 11:00
Tilaajille
Avoimien työpaikkojen määrä laskussa Raahen seutukunnassa ja koko maakunnassa

Avoi­mien työ­paik­ko­jen määrä las­kus­sa Raahen seu­tu­kun­nas­sa ja koko maa­kun­nas­sa

22.11.2022 13:30
Tilaajille
Työttömyys laski maaliskuussa koko seutukunnassa vuoden takaisesta

Työt­tö­myys laski maa­lis­kuus­sa koko seu­tu­kun­nas­sa vuoden ta­kai­ses­ta

02.05.2022 15:55 1
Tilaajille
Työttömyys laski vuoden takaisesta

Työt­tö­myys laski vuoden ta­kai­ses­ta

22.03.2022 12:15
Tilaajille
Seutukunnan työttömyys on laskenut viime vuodesta

Seu­tu­kun­nan työt­tö­myys on las­ke­nut viime vuo­des­ta

23.11.2021 15:02 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla on työtä tarjolla, mutta tekijöitä puuttuu

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on työtä tar­jol­la, mutta te­ki­jöi­tä puuttuu

05.10.2021 19:00
Tilaajille
Työvoimalla on kysyntää vuoden takaista enemmän

Työ­voi­mal­la on ky­syn­tää vuoden ta­kais­ta enemmän

30.03.2021 10:20
Tilaajille
Kokemukset olivat myönteisiä: Verkko-Tsäänssi voisi olla hyvä lisä normi-Tsäänssin rinnalle

Ko­ke­muk­set olivat myön­tei­siä: Verk­ko-Tsääns­si voisi olla hyvä lisä nor­mi-Tsääns­sin rin­nal­le

30.01.2021 12:00
Tilaajille
Te-toimiston kahdeksan asiantuntijaa siirtyy kuntien työllisyyspalveluihin

Te-toi­mis­ton kah­dek­san asian­tun­ti­jaa siirtyy kuntien työl­li­syys­pal­ve­lui­hin

27.01.2021 15:00
Tilaajille
Raahen seutukunnan työttömyys oli marraskuussa Pohjois-Pohjanmaan korkein

Raahen seu­tu­kun­nan työt­tö­myys oli mar­ras­kuus­sa Poh­jois-Poh­jan­maan korkein

22.12.2020 10:09 4
Tilaajille
Kunnat mukaan työvoimapalveluja tarjoamaan: Raahessa alkaa ensi vuonna yksi Pohjois-Pohjanmaan työllisyyden kuntakokeiluista

Kunnat mukaan työ­voi­ma­pal­ve­lu­ja tar­joa­maan: Raa­hes­sa alkaa ensi vuonna yksi Poh­jois-Poh­jan­maan työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­luis­ta

17.11.2020 19:30
Tilaajille
Elokuussa Pohjois-Pohjanmaan korkein työttömyysaste oli Raahen seutukunnassa – Koronalomautuksista suuri osa on jo päättynyt

Elo­kuus­sa Poh­jois-Poh­jan­maan korkein työt­tö­myys­as­te oli Raahen seu­tu­kun­nas­sa – Ko­ro­na­lo­mau­tuk­sis­ta suuri osa on jo päät­ty­nyt

22.09.2020 10:09
Tilaajille
Korona alkoi näkyä työttömyystilaistoissa, mutta kaikki lomautukset eivät ehtineet vielä tilastoihin mukaan

Korona alkoi näkyä työt­tö­myys­ti­lais­tois­sa, mutta kaikki lo­mau­tuk­set eivät eh­ti­neet vielä ti­las­toi­hin mukaan

23.04.2020 15:38
Tilaajille