Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Remontti
Se näyttää mustalta mutta ei ole musta – Raahesali pesi kasvonsa jo remontin ensimmäisessä vaiheessa

Se näyttää mus­tal­ta mutta ei ole musta – Raa­he­sa­li pesi kas­von­sa jo re­mon­tin en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa

05.09.2023 16:00 9
Raahen Porvari- ja Kauppakoulun peruskorjaus

Raahen Por­va­ri- ja Kaup­pa­kou­lun pe­rus­kor­jaus

09.08.2023 15:30
Tilaajille
Lauantaina Raahesalissa juhlittiin uusia ylioppilaita, ja maanantaina lavalle ajettiin nosturi

Lauan­tai­na Raa­he­sa­lis­sa juh­lit­tiin uusia yliop­pi­lai­ta, ja maa­nan­tai­na lavalle ajet­tiin nosturi

09.06.2023 10:00
Tilaajille
Tapahtumatalo Raahen remontti alkaa ylioppilasjuhlien jälkeen – Pekanpäivien vietto täytyy miettiä uudella tavalla

Ta­pah­tu­ma­ta­lo Raahen re­mont­ti alkaa yli­op­pi­las­juh­lien jälkeen – Pe­kan­päi­vien vietto täytyy miettiä uudella tavalla

12.04.2023 10:00
Tilaajille
Raahen Porvari & Kauppakoulun päärakennuksen peruskorjaus jatkuu vielä pitkään

Raahen Porvari & Kaup­pa­kou­lun pää­ra­ken­nuk­sen pe­rus­kor­jaus jatkuu vielä pitkään

26.03.2023 15:00
Tilaajille
Pakkahuoneen museon sähköremontti jatkuu nyt alakerrassa

Pak­ka­huo­neen museon säh­kö­re­mont­ti jatkuu nyt ala­ker­ras­sa

07.01.2023 14:00 1
Tilaajille
Koko kiinteistö kaupan käyttöön – Arina investoi Pattijoen S-marketin laajentamiseen 2,5 miljoonaa euroa

Koko kiin­teis­tö kaupan käyt­töön – Arina in­ves­toi Pat­ti­joen S-mar­ke­tin laa­jen­ta­mi­seen 2,5 mil­joo­naa euroa

17.10.2022 08:00 6
Tilaajille
Raahelassa alkaa porrasremontti, ryhmiä ja vuoroja joudutaan perumaan

Raa­he­las­sa alkaa por­ras­re­mont­ti, ryhmiä ja vuoroja jou­du­taan pe­ru­maan

22.09.2022 13:30 1
Tilaajille
Raahen seurakuntakeskuksen laajennus alkaa

Raahen seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen laa­jen­nus alkaa

19.07.2022 16:07 6
Tilaajille
Raahen Cittarin remontti on nyt valmis

Raahen Cit­ta­rin re­mont­ti on nyt valmis

16.06.2022 16:07
Tilaajille
Tältä se nyt näyttää: Fregatti-salissa on pidetty jo kokouksia ja elokuvia pääsee katsomaan lauantaina

Tältä se nyt näyt­tää: Fre­gat­ti-sa­lis­sa on pidetty jo ko­kouk­sia ja elo­ku­via pääsee kat­so­maan lauan­tai­na

29.11.2021 17:00
Tilaajille
Parin vuoden remontti loppusuoralla – Fregatti-sali valmistuu ensi viikolla

Parin vuoden re­mont­ti lop­pu­suo­ral­la – F­re­gat­ti-sa­li val­mis­tuu ensi vii­kol­la

05.11.2021 08:30
Tilaajille
Raatihuoneen remontti

Raa­ti­huo­neen re­mont­ti

01.09.2021 09:56
Tilaajille
Lautakunnalta lupa vuokrasopimuksen allekirjoittamiselle: Tekninen keskus muuttaa Softpolikseen

Lau­ta­kun­nal­ta lupa vuok­ra­so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­sel­le: Tek­ni­nen keskus muuttaa Soft­po­lik­seen

17.06.2021 16:00
Tilaajille
Gellmanin H-rakennuksen korjaus on alkamassa

Gell­ma­nin H-ra­ken­nuk­sen korjaus on al­ka­mas­sa

15.06.2021 12:21
Tilaajille
Voisiko Raahesta tulla Oulun Porvoo? Arkkitehti Päivi Aholalle kaupunkitalo käy kesämökistä

Voisiko Raa­hes­ta tulla Oulun Porvoo? Ark­ki­teh­ti Päivi Aho­lal­le kau­pun­ki­ta­lo käy ke­sä­mö­kis­tä

09.10.2020 08:00 1
Tilaajille
Huppu lähtee mutta remontti jatkuu vielä

Huppu lähtee mutta re­mont­ti jatkuu vielä

06.10.2020 15:30
Tilaajille
Laho ei ole hometta. Katso video miten talon kengitys tehdään.

Laho ei ole ho­met­ta. Katso video miten talon ken­gi­tys teh­dään.

09.06.2020 20:00
Tilaajille
Omakotitalon kengitys

Oma­ko­ti­ta­lon ken­gi­tys

09.06.2020 19:55
Tilaajille
Islannin jälkeen koti löytyi Raahen Rantakadulta

Is­lan­nin jälkeen koti löytyi Raahen Ran­ta­ka­dul­ta

06.06.2020 08:00 1
Tilaajille