Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tekninen johtaja
Tervolan kunta rekrytoi teknisen johtajan Raahesta

Ter­vo­lan kunta rek­ry­toi tek­ni­sen joh­ta­jan Raa­hes­ta

07.07.2021 12:45
Tilaajille
Raahen tilahallinnalle halutaan kokoaikainen päällikkö -  "Nykyisen kaltaisista kaksoisrooleista tulee luopua"

Raahen ti­la­hal­lin­nal­le ha­lu­taan ko­ko­ai­kai­nen pääl­lik­kö - "Ny­kyi­sen kal­tai­sis­ta kak­sois­roo­leis­ta tulee luopua"

14.09.2020 11:18
Tilaajille
18 vuotta Raahe on ollut Jarkko Vimparille paikka, missä on tehdas - nyt on alkanut tutustuminen kaupunkiin ja ihmisiin

18 vuotta Raahe on ollut Jarkko Vim­pa­ril­le paikka, missä on tehdas - nyt on alkanut tu­tus­tu­mi­nen kau­pun­kiin ja ih­mi­siin

22.04.2020 08:00
Tilaajille
Raahen uusi tekninen johtaja on Jarkko Vimpari - "Omasta puolestani homma on jo selvä"

Raahen uusi tek­ni­nen johtaja on Jarkko Vimpari - "Omasta puo­les­ta­ni homma on jo selvä"

18.02.2020 10:46
Tilaajille
Jarkko Vimparia esitetään Raahen tekniseksi johtajaksi

Jarkko Vim­pa­ria esi­te­tään Raahen tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si

13.02.2020 08:50
Tilaajille
Satu Kaipio äänestettiin tekniseksi johtajaksi Siikajoelle

Satu Kaipio ää­nes­tet­tiin tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si Sii­ka­joel­le

30.01.2020 20:33
Tilaajille
Raahen uudesta teknisestä johtajasta tiedetään jo jotain: Mitä todennäköisimmin diplomi-insinööri

Raahen uudesta tek­ni­ses­tä joh­ta­jas­ta tie­de­tään jo jotain: Mitä to­den­nä­köi­sim­min dip­lo­mi-in­si­nöö­ri

20.01.2020 10:09
Tilaajille
16 hakijaa Raahen teknisen johtajan virkaan

16 hakijaa Raahen tek­ni­sen joh­ta­jan virkaan

07.01.2020 16:51
Tilaajille