Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ukrainan kriisi
Venäjän kerrotaan pommittaneen tehdasta, missä piti valmistaa paineastian osia Fennovoimalle

Venäjän ker­ro­taan pom­mit­ta­neen teh­das­ta, missä piti val­mis­taa pai­neas­tian osia Fen­no­voi­mal­le

20.04.2022 13:28 3
Tilaajille
HS: Rosatom lähetti lausunnon Hanhikivi 1 -projektin jatkosta

HS: Rosatom lähetti lau­sun­non Han­hi­ki­vi 1 -p­ro­jek­tin jat­kos­ta

06.04.2022 15:12 3
Tilaajille
Fennovoima perui sponsorointinsa – yhtiö ei solmi nyt uusia sopimuksia

Fen­no­voi­ma perui spon­so­roin­tin­sa – yhtiö ei solmi nyt uusia so­pi­muk­sia

01.04.2022 14:13
Tilaajille
Sotaa paenneille ukrainalaisille 150 majoituspaikkaa Raaheen – "Tällaisessa tilanteessa ei lähdetä rahastamaan", asuntosäätiön toimitusjohtaja sanoo

Sotaa paen­neil­le uk­rai­na­lai­sil­le 150 ma­joi­tus­paik­kaa Raaheen – "Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa ei lähdetä ra­has­ta­maan", asun­to­sää­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja sanoo

25.03.2022 08:00
Tilaajille
Raahen alueella selvitetään Ukrainan kriisin vaikutuksia yritysten liiketoimintaan

Raahen alueel­la sel­vi­te­tään Uk­rai­nan kriisin vai­ku­tuk­sia yri­tys­ten lii­ke­toi­min­taan

23.03.2022 12:00
Tilaajille
Fennovoima: Tilanne on haastava, seuraamme tarkasti sen kehittymistä

Fen­no­voi­ma: Tilanne on haas­ta­va, seu­raam­me tar­kas­ti sen ke­hit­ty­mis­tä

15.03.2022 16:00 1
Tilaajille
Kriisipuhelimeen tullut enemmän soittoja kuin koskaan – "Ukrainan tilanne mainitaan lähes jokaisessa puhelussa"

Krii­si­pu­he­li­meen tullut enemmän soit­to­ja kuin koskaan – "Uk­rai­nan tilanne mai­ni­taan lähes jo­kai­ses­sa pu­he­lus­sa"

09.03.2022 12:13
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kyselty väestönsuojista – Lue tästä, miten laitos vastaa

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­ta kyselty väes­tön­suo­jis­ta – Lue tästä, miten laitos vastaa

09.03.2022 11:14
Ruukin vastaanottokeskukseen 30 lisäpaikkaa – "Eilen tuli muutama kymmenen uutta asiakasta"

Ruukin vas­taa­not­to­kes­kuk­seen 30 li­sä­paik­kaa – "Eilen tuli muutama kym­me­nen uutta asia­kas­ta"

07.03.2022 10:57
Tilaajille
Monilla vientiyrityksillä on epävarma tilanne Ukrainan kriisin takia – töitä menetetään, mutta määristä ei ole tietoa

Monilla vien­tiy­ri­tyk­sil­lä on epä­var­ma tilanne Uk­rai­nan kriisin takia – töitä me­ne­te­tään, mutta mää­ris­tä ei ole tietoa

01.03.2022 12:15
Tilaajille
Näin voit auttaa Ukrainan tilanteessa

Näin voit auttaa Uk­rai­nan ti­lan­tees­sa

01.03.2022 10:42
Suomalaiset ovat lahjoittaneet ennätykselliset kaksi miljoonaa euroa Ukrainan lapsille

Suo­ma­lai­set ovat lah­joit­ta­neet en­nä­tyk­sel­li­set kaksi mil­joo­naa euroa Uk­rai­nan lap­sil­le

01.03.2022 08:22
Fennovoima jatkaa toistaiseksi projektinsa toteuttamista, mutta Venäjän vastaisten sanktioiden odotetaan vaikuttavan Pyhäjoen laitoshankkeeseen

Fen­no­voi­ma jatkaa tois­tai­sek­si pro­jek­tin­sa to­teut­ta­mis­ta, mutta Venäjän vas­tais­ten sank­tioi­den odo­te­taan vai­kut­ta­van Py­hä­joen lai­tos­hank­kee­seen

28.02.2022 14:04 2
Tilaajille
Katugallup Pyhäjoella: Toteutuuko ydinvoimala?

Ka­tu­gal­lup Py­hä­joel­la: To­teu­tuu­ko ydin­voi­ma­la?

24.02.2022 20:01
Tilaajille
HS: Fennovoimasta tehdään turvallisuusanalyysi Ukrainan tapahtumien takia

HS: Fen­no­voi­mas­ta tehdään tur­val­li­suu­sa­na­lyy­si Uk­rai­nan ta­pah­tu­mien takia

22.02.2022 15:30 4
Tilaajille
Yle: Venäjän ja Ukrainen tilanne sekä epävarmuus rakentamisluvasta arveluttavat Pyhäjoen ydinvoimalaprojektiin sitoutuneita osakkaita

Yle: Venäjän ja Uk­rai­nen tilanne sekä epä­var­muus ra­ken­ta­mis­lu­vas­ta ar­ve­lut­ta­vat Py­hä­joen ydin­voi­ma­lap­ro­jek­tiin si­tou­tu­nei­ta osak­kai­ta

10.02.2022 13:15 1
Tilaajille