Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ukrainan sota
Lukijalta: Rauha Ukrainaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Rauha Uk­rai­naan

01.03.2023 10:11
Tilaajille
Thomas Ahlström teki ensin muutaman päivän reissun Ukrainaan, sitten pikavierailun Raaheen ja aikoi ajaa piakkoin taas Ukrainaan

Thomas Ahl­ström teki ensin muu­ta­man päivän reissun Uk­rai­naan, sitten pi­ka­vie­rai­lun Raaheen ja aikoi ajaa piak­koin taas Uk­rai­naan

06.02.2023 09:00
Tilaajille
Suomeen perehdytään vaikkapa uutisia katsomalla: Suomen kielen tunnit ovat olennainen osa Raahen vastaanottokeskuksen toimintaa

Suomeen pe­reh­dy­tään vaik­ka­pa uutisia kat­so­mal­la: Suomen kielen tunnit ovat olen­nai­nen osa Raahen vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen toi­min­taa

09.12.2022 08:00
Tilaajille
Tätä mieltä: Miten Ukrainan sota on vaikuttanut arjessasi?

Tätä mieltä: Miten Uk­rai­nan sota on vai­kut­ta­nut ar­jes­sa­si?

02.12.2022 10:00
Tilaajille
Ukrainalaisia mahtuisi asumaan Pyhäjoelle

Uk­rai­na­lai­sia mah­tui­si asumaan Py­hä­joel­le

29.11.2022 13:31 1
Tilaajille
Lukijalta: Ukrainan sodan uhrit Suomessa – puutetta ja nälkää
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Uk­rai­nan sodan uhrit Suo­mes­sa – puu­tet­ta ja nälkää

22.10.2022 06:00 1
Ukrainalainen Inna kotiutui Ruukkiin: "Vielä kun pääsisi töihin"

Uk­rai­na­lai­nen Inna ko­tiu­tui Ruuk­kiin: "Vielä kun pääsisi töihin"

15.08.2022 09:00 3
Sijoittaminen kiinnostaa myös nuoria – "Jatkuvaa uuden oppimista ja pitkäjänteistä perehtymistä"

Si­joit­ta­mi­nen kiin­nos­taa myös nuo­ria – "­Jat­ku­vaa uuden op­pi­mis­ta ja pit­kä­jän­teis­tä pe­reh­ty­mis­tä"

08.08.2022 08:00
Tilaajille
Inttinuoret: Armeija rauhoitteli ja Natoon liittyminen tuo turvallisuutta mutta elämä muuttuu kalliimmaksi

Int­ti­nuo­ret: Armeija rau­hoit­te­li ja Natoon liit­ty­mi­nen tuo tur­val­li­suut­ta mutta elämä muuttuu kal­liim­mak­si

20.05.2022 09:00
Tilaajille
Pelottelu tullut osaksi arkea
Kolumni

Pe­lot­te­lu tullut osaksi arkea

16.05.2022 07:00 1
Tilaajille
Raahelainen Hannu Kallunki pääsi vaikuttamaan kirkolliskokouksessa ja totesi sen muistuttavan eduskuntatyöskentelyä

Raa­he­lai­nen Hannu Kal­lun­ki pääsi vai­kut­ta­maan kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa ja totesi sen muis­tut­ta­van edus­kun­ta­työs­ken­te­lyä

12.05.2022 10:00
Tilaajille
Venäläisyhtiö kommentoi: Fennovoima lopetti yhteistyön ilman osakkaiden suostumusta, RAOS aikoo puolustaa oikeuksiaan – "Käsittämätöntä"

Ve­nä­läis­yh­tiö kom­men­toi: Fen­no­voi­ma lopetti yh­teis­työn ilman osak­kai­den suos­tu­mus­ta, RAOS aikoo puo­lus­taa oi­keuk­siaan – "Kä­sit­tä­mä­tön­tä"

02.05.2022 17:41
Tilaajille
Odotettavissa ollut Fennovoiman päätös harmittaa Pyhäjoella – "Nyt on tärkeää lähteä painamaan kohti uutta"

Odo­tet­ta­vis­sa ollut Fen­no­voi­man päätös har­mit­taa Py­hä­joel­la – "Nyt on tärkeää lähteä pai­na­maan kohti uutta"

02.05.2022 17:00
Tilaajille
Ukrainalaislapset pääsivät Raahessa koulun penkille – mutta millaiset tunnelmat siellä on?

Uk­rai­na­lais­lap­set pää­si­vät Raa­hes­sa koulun pen­kil­le – mutta mil­lai­set tun­nel­mat siellä on?

29.04.2022 08:00
Tilaajille
Ruukin VOK:n paikat täynnä – Raahen sivupistettä mahdollisuus laajentaa

Ruukin VOK:n paikat täynnä – Raahen si­vu­pis­tet­tä mah­dol­li­suus laa­jen­taa

29.04.2022 07:50
Tilaajille
Edustajamme Arkadianmäellä ovat kahta mieltä Natoon menosta

Edus­ta­jam­me Ar­ka­dian­mäel­lä ovat kahta mieltä Natoon menosta

21.04.2022 08:00 4
Tilaajille
Psykoterapeutilta ohje: Itsemyötätunto auttaa,  jos sotauutiset ahdistavat

Psy­ko­te­ra­peu­til­ta ohje: It­se­myö­tä­tun­to auttaa, jos so­ta­uu­ti­set ah­dis­ta­vat

02.04.2022 09:00 1
Tilaajille
Kysyimme venäläisosakkaalta Hanhikivestä, näin se vastasi: Työt jatkuvat edelleen sopimusten mukaisesti – "Odotamme kumppaneiltamme samaa"

Ky­syim­me ve­nä­läis­osak­kaal­ta Han­hi­ki­ves­tä, näin se vas­ta­si: Työt jat­ku­vat edel­leen so­pi­mus­ten mu­kai­ses­ti – "O­do­tam­me kump­pa­neil­tam­me samaa"

30.03.2022 08:38
Tilaajille
Pyhäjoen Teollisuusyhtiö: Pyhäjokitalon rakentamista ei aloiteta

Py­hä­joen Teol­li­suu­syh­tiö: Py­hä­jo­ki­ta­lon ra­ken­ta­mis­ta ei aloi­te­ta

25.03.2022 15:18
Tilaajille
Ukrainalaisten koulunkäynti alkaa omissa ryhmissä

Uk­rai­na­lais­ten kou­lun­käyn­ti alkaa omissa ryh­mis­sä

25.03.2022 09:00
Tilaajille