Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Yrittäjyys
Joka neljäs yrittäjä Pohjois-Pohjanmaalla harkitsee sopeuttamista muun muassa lomauttamalla henkilöstöä

Joka neljäs yrit­tä­jä Poh­jois-Poh­jan­maal­la har­kit­see so­peut­ta­mis­ta muun muassa lo­maut­ta­mal­la hen­ki­lös­töä

13.02.2024 14:54
Ei lähtenyt henki vieläkään – Siikajoen kehityspäällikköä ei niin vain nitistetä

Ei läh­te­nyt henki vie­lä­kään – Sii­ka­joen ke­hi­tys­pääl­lik­köä ei niin vain ni­tis­te­tä

23.01.2024 18:00
Tilaajille
Ylisirniöt laajensivat toimintaansa lounasravintolaan – "Täysimittainen keittiö mahdollistaa pitopalvelun toteuttamisen"

Yli­sir­niöt laa­jen­si­vat toi­min­taan­sa lou­nas­ra­vin­to­laan – "Täy­si­mit­tai­nen keittiö mah­dol­lis­taa pi­to­pal­ve­lun to­teut­ta­mi­sen"

09.01.2024 11:57 5
Tilaajille
Yrittäminen pitää elämän mielenkiintoisena – Koskelon veljekset perustivat Ruukkiin kalustetehtaan

Yrit­tä­mi­nen pitää elämän mie­len­kiin­toi­se­na – Kos­ke­lon vel­jek­set pe­rus­ti­vat Ruuk­kiin ka­lus­te­teh­taan

18.09.2023 09:43 1
Tilaajille
Vielä kerkeää hakea – kesäyrittäjäsetelit haussa tavallista myöhempään

Vielä kerkeää hakea – ke­sä­yrit­tä­jä­se­te­lit haussa ta­val­lis­ta myö­hem­pään

29.06.2023 16:06
Tilaajille
Paluu ravintolan keittiöön autokierroksen jälkeen – Juha Äijälän kokkiura alkoi nykyiseltä Tervatuvalta, nyt hän on ravintolan yrittäjä

Paluu ra­vin­to­lan keit­tiöön au­to­kier­rok­sen jälkeen – Juha Äijälän kok­ki­ura alkoi ny­kyi­sel­tä Ter­va­tu­val­ta, nyt hän on ra­vin­to­lan yrit­tä­jä

28.06.2023 13:42 1
Tilaajille
Isän kauppa oli Ilona Soralahden korkeakoulu

Isän kauppa oli Ilona So­ra­lah­den kor­kea­kou­lu

19.02.2023 09:46
Italialainen Michelle Vecchio: Kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa on kivaa mutta tietoa pitäisi saada enemmän

Ita­lia­lai­nen Mic­hel­le Vecc­hio: Kan­sain­vä­li­ses­sä yh­teis­työ­hank­kees­sa on kivaa mutta tietoa pitäisi saada enemmän

27.01.2023 15:00
Tilaajille
Tuula Länkinen yrittäjävuosistaan: "Nyt sanoisin itselleni, että älä hullu rupia"

Tuula Län­ki­nen yrit­tä­jä­vuo­sis­taan: "Nyt sa­noi­sin it­sel­le­ni, että älä hullu rupia"

01.11.2022 20:00
Tilaajille
Paikallista palvelua nopeasti ja joustavasti – Raahen SHT Oy siirtyi uusiin tiloihin

Pai­kal­lis­ta pal­ve­lua no­peas­ti ja jous­ta­vas­ti – Raahen SHT Oy siirtyi uusiin ti­loi­hin

14.06.2022 17:00
Tilaajille
Kuntien yrittäjämyönteisyys mittarissa

Kuntien yrit­tä­jä­myön­tei­syys mit­ta­ris­sa

17.02.2022 16:00 1
Tilaajille
Asko Myllymäki tietää miten menestytään: "Raahen alueella on kaikki menestyksen avaimet omissa käsissä"

Asko Myl­ly­mä­ki tietää miten me­nes­ty­tään: "Raahen alueel­la on kaikki me­nes­tyk­sen avaimet omissa kä­sis­sä"

17.11.2021 08:00 6
Tilaajille
Vuoden nuori yrittäjä Nina Tirkkonen: "Meillä on hyvä asema Raahessa – ja loistotiimi"

Vuoden nuori yrit­tä­jä Nina Tirk­ko­nen: "Meillä on hyvä asema Raa­hes­sa – ja lois­to­tii­mi"

26.10.2021 14:00
Tilaajille
Yritysmaailmassa uraa luova Johannes Karjula lähettää terveisiä Raaheen: "Se on järkyttävän kaunis kaupunki, merimaisemat ja kaikki, mutta se potentiaali on täysin alihyödynnetty"

Yri­tys­maail­mas­sa uraa luova Jo­han­nes Karjula lä­het­tää ter­vei­siä Raa­heen: "Se on jär­kyt­tä­vän kaunis kau­pun­ki, me­ri­mai­se­mat ja kaikki, mutta se po­ten­tiaa­li on täysin ali­hyö­dyn­net­ty"

24.10.2021 16:00 2
Tilaajille
Siikajoen Virta-hanke sai jatkoaikaa – tallessa jo 60 yritystarinaa ja lisää syntyy kesälomatauon jälkeen

Sii­ka­joen Vir­ta-han­ke sai jat­ko­ai­kaa – tal­les­sa jo 60 yri­tys­ta­ri­naa ja lisää syntyy ke­sä­lo­ma­tauon jälkeen

29.06.2021 14:45
Tilaajille
Uusi yrittäjäpari Siikajoen golf-kentän ravintolan kauhan varressa – toinen taitaa golfin, toinen keittiön salaisuudet

Uusi yrit­tä­jä­pa­ri Sii­ka­joen golf-ken­tän ra­vin­to­lan kauhan var­res­sa – toinen taitaa golfin, toinen keit­tiön sa­lai­suu­det

03.06.2021 12:00 1
Tilaajille
Stylisti löytää kauneutta jokaisesta ihmisestä

Sty­lis­ti löytää kau­neut­ta jo­kai­ses­ta ih­mi­ses­tä

14.04.2021 18:00
Tilaajille
Vuoden Yrittäjät palkittiin – Lämminhenkinen korona-ajan juhla vietettiin Törmälän tilalla

Vuoden Yrit­tä­jät pal­kit­tiin – Läm­min­hen­ki­nen ko­ro­na-ajan juhla vie­tet­tiin Tör­mä­län tilalla

04.11.2020 10:16
Tilaajille
Uudista vanhat huonekalusi: Verhoilulla uutta ilmettä vanhan päälle

Uudista vanhat huo­ne­ka­lu­si: Ver­hoi­lul­la uutta ilmettä vanhan päälle

24.10.2020 12:00
Tilaajille
Kaikki eivät ole menettäjiä

Kaikki eivät ole me­net­tä­jiä

24.10.2020 08:00 1
Tilaajille