Joonas Donskoi: Seit­se­mäs ai­vo­tä­räh­dys pisti pään se­kai­sin

Mainos: Tilaa Raahen Seutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Yrittäjyys
Italialainen Michelle Vecchio: Kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa on kivaa mutta tietoa pitäisi saada enemmän

Ita­lia­lai­nen Mic­hel­le Vecc­hio: Kan­sain­vä­li­ses­sä yh­teis­työ­hank­kees­sa on kivaa mutta tietoa pitäisi saada enemmän

27.01.2023 15:00
Tilaajille
Tuula Länkinen yrittäjävuosistaan: "Nyt sanoisin itselleni, että älä hullu rupia"

Tuula Län­ki­nen yrit­tä­jä­vuo­sis­taan: "Nyt sa­noi­sin it­sel­le­ni, että älä hullu rupia"

01.11.2022 20:00
Tilaajille
Paikallista palvelua nopeasti ja joustavasti – Raahen SHT Oy siirtyi uusiin tiloihin

Pai­kal­lis­ta pal­ve­lua no­peas­ti ja jous­ta­vas­ti – Raahen SHT Oy siirtyi uusiin ti­loi­hin

14.06.2022 17:00
Tilaajille
Kuntien yrittäjämyönteisyys mittarissa

Kuntien yrit­tä­jä­myön­tei­syys mit­ta­ris­sa

17.02.2022 16:00 1
Tilaajille
Asko Myllymäki tietää miten menestytään: "Raahen alueella on kaikki menestyksen avaimet omissa käsissä"

Asko Myl­ly­mä­ki tietää miten me­nes­ty­tään: "Raahen alueel­la on kaikki me­nes­tyk­sen avaimet omissa kä­sis­sä"

17.11.2021 08:00 6
Tilaajille
Vuoden nuori yrittäjä Nina Tirkkonen: "Meillä on hyvä asema Raahessa – ja loistotiimi"

Vuoden nuori yrit­tä­jä Nina Tirk­ko­nen: "Meillä on hyvä asema Raa­hes­sa – ja lois­to­tii­mi"

26.10.2021 14:00
Tilaajille
Yritysmaailmassa uraa luova Johannes Karjula lähettää terveisiä Raaheen: "Se on järkyttävän kaunis kaupunki, merimaisemat ja kaikki, mutta se potentiaali on täysin alihyödynnetty"

Yri­tys­maail­mas­sa uraa luova Jo­han­nes Karjula lä­het­tää ter­vei­siä Raa­heen: "Se on jär­kyt­tä­vän kaunis kau­pun­ki, me­ri­mai­se­mat ja kaikki, mutta se po­ten­tiaa­li on täysin ali­hyö­dyn­net­ty"

24.10.2021 16:00 2
Tilaajille
Siikajoen Virta-hanke sai jatkoaikaa – tallessa jo 60 yritystarinaa ja lisää syntyy kesälomatauon jälkeen

Sii­ka­joen Vir­ta-han­ke sai jat­ko­ai­kaa – tal­les­sa jo 60 yri­tys­ta­ri­naa ja lisää syntyy ke­sä­lo­ma­tauon jälkeen

29.06.2021 14:45
Tilaajille
Uusi yrittäjäpari Siikajoen golf-kentän ravintolan kauhan varressa – toinen taitaa golfin, toinen keittiön salaisuudet

Uusi yrit­tä­jä­pa­ri Sii­ka­joen golf-ken­tän ra­vin­to­lan kauhan var­res­sa – toinen taitaa golfin, toinen keit­tiön sa­lai­suu­det

03.06.2021 12:00 1
Tilaajille
Stylisti löytää kauneutta jokaisesta ihmisestä

Sty­lis­ti löytää kau­neut­ta jo­kai­ses­ta ih­mi­ses­tä

14.04.2021 18:00
Tilaajille
Vuoden Yrittäjät palkittiin – Lämminhenkinen korona-ajan juhla vietettiin Törmälän tilalla

Vuoden Yrit­tä­jät pal­kit­tiin – Läm­min­hen­ki­nen ko­ro­na-ajan juhla vie­tet­tiin Tör­mä­län tilalla

04.11.2020 10:16
Tilaajille
Uudista vanhat huonekalusi: Verhoilulla uutta ilmettä vanhan päälle

Uudista vanhat huo­ne­ka­lu­si: Ver­hoi­lul­la uutta ilmettä vanhan päälle

24.10.2020 12:00
Tilaajille
Kaikki eivät ole menettäjiä

Kaikki eivät ole me­net­tä­jiä

24.10.2020 08:00 1
Tilaajille
Työelämän Tinder on nyt Menestyjä-listalla

Työ­elä­män Tinder on nyt Me­nes­ty­jä-lis­tal­la

05.09.2020 08:00
Tilaajille
Tarkoituksena tarjota uniikkia – Uusi vaateliike keskustassa heinäkuun

Tar­koi­tuk­se­na tarjota uniik­kia – Uusi vaa­te­lii­ke kes­kus­tas­sa hei­nä­kuun

29.06.2020 17:00
Tilaajille
Sanna ja Lasse Paakkonen alkavat yhteisyrittäjiksi

Sanna ja Lasse Paak­ko­nen alkavat yh­teis­yrit­tä­jik­si

01.04.2020 14:14
Tilaajille
Koronakriisiin on apua tarjolla: Raahen seudun kehitys neuvoo yrittäjiä monin tavoin

Ko­ro­na­krii­siin on apua tar­jol­la: Raahen seudun kehitys neuvoo yrit­tä­jiä monin tavoin

20.03.2020 16:04
Tilaajille
Tämä on yrittäjälle pelottavaa aikaa

Tämä on yrit­tä­jäl­le pe­lot­ta­vaa aikaa

20.03.2020 06:45
Tilaajille
Uusi kirjakauppa suunnitteilla Raaheen

Uusi kir­ja­kaup­pa suun­nit­teil­la Raaheen

03.03.2020 20:30
Tilaajille
Matti Mourujärvi pitää työssään siitä, että saa aikaiseksi näkyvää jälkeä: Kun lamppuun syttyy valo tai viallinen laite toimii jälleen, se on merkki onnistumisesta

Matti Mou­ru­jär­vi pitää työs­sään siitä, että saa ai­kai­sek­si näkyvää jälkeä: Kun lamp­puun syttyy valo tai vial­li­nen laite toimii jäl­leen, se on merkki on­nis­tu­mi­ses­ta

25.02.2020 20:00
Tilaajille