Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Erikoiskuljetukset
Väylävirasto hakemassa rahoitusta Raahen maantieliittymien parantamiseen – kohteena tuulivoimakuljetusten reitit

Väy­lä­vi­ras­to ha­ke­mas­sa ra­hoi­tus­ta Raahen maan­tie­liit­ty­mien pa­ran­ta­mi­seen – koh­tee­na tuu­li­voi­ma­kul­je­tus­ten reitit

02.01.2023 13:35
Tilaajille
Tuulivoimaloiden massiivisten osien kuljettaminen on tarkkaa puuhaa: Nyt valmistui selvitys kuljetuskelpoisimmista erikoiskuljetusreiteistä

Tuu­li­voi­ma­loi­den mas­sii­vis­ten osien kul­jet­ta­mi­nen on tarkkaa puuhaa: Nyt val­mis­tui sel­vi­tys kul­je­tus­kel­poi­sim­mis­ta eri­kois­kul­je­tus­rei­teis­tä

09.10.2022 14:01
Tilaajille
Tuulivoimaloiden siipien kuljettaminen vaatii erikoisen kuljetuksen – Katso kuvakertomus, miten siivet liikkuvat maanteitä pitkin

Tuu­li­voi­ma­loi­den siipien kul­jet­ta­mi­nen vaatii eri­koi­sen kul­je­tuk­sen – Katso ku­va­ker­to­mus, miten siivet liik­ku­vat maan­tei­tä pitkin

28.08.2022 09:28
Tilaajille
Ennen matkaan lähtöä tarkista liikenteen häiriöt: ne näkyvät yhdeltä kartalta

Ennen matkaan lähtöä tar­kis­ta lii­ken­teen häi­riöt: ne näkyvät yhdeltä kar­tal­ta

23.06.2022 18:00 1
Tilaajille
Raahen risteykset avartuvat avartumistaan – syynä tuulivoimakuljetukset

Raahen ris­teyk­set avar­tu­vat avar­tu­mis­taan – syynä tuu­li­voi­ma­kul­je­tuk­set

11.03.2022 09:00 6
Tilaajille
Turbiinikuljetukset häiritsevät liikennettä

Tur­bii­ni­kul­je­tuk­set häi­rit­se­vät lii­ken­net­tä

25.02.2022 18:15
Tilaajille
Erikoiskuljetus liikkuu Raahen ja Limingan välillä maanantai-iltana

Eri­kois­kul­je­tus liikkuu Raahen ja Li­min­gan välillä maa­nan­tai-il­ta­na

03.08.2020 21:33