Kouluruoka

Py­hä­joen kou­lu­lais­ten ruo­ka-apua saa jat­kos­sa myös pa­kas­tet­tui­na an­nok­si­na

17.04.2020 15:31
Tilaajille

En­sim­mäi­set kou­lu­lais­ten ruo­ka­kas­sit jaetaan huo­men­na – tar­kis­ta Wil­mas­ta oma nou­to­paik­ka­si

02.04.2020 16:00
Tilaajille

Raahe jakaa ruo­ka­kas­se­ja etä­ope­tuk­ses­sa ole­vil­le – ha­luk­kuus ruo­ka­kas­siin pitää il­moit­taa vii­meis­tään tänään

01.04.2020 12:14
Tilaajille

Sii­ka­jo­ki tarjoaa kou­lu­ruo­kaa – Wil­mas­sa ky­sy­tään kuka haluaa lou­nas­pa­ke­tin

20.03.2020 12:58
Tilaajille

Suon­si­vu toivoi maksa- ja ve­ri­ruo­kia lai­tos­ruo­kai­luun – Ei maistu lap­sil­le ja nuo­ril­le

26.02.2020 13:21
Tilaajille

Lääkäri toisi maksa- ja ve­ri­ruuat kou­lui­hin ta­kai­sin mutta siinä on yksi on­gel­ma: lapset eivät halua syödä niitä

13.02.2020 16:00
Tilaajille

Ko­ti­seu­tu­päi­vä nosti pi­tä­jä­tie­toi­suu­den kun­niaan: Pat­ti­jo­ki on osa iden­ti­teet­tiä

06.06.2017 08:03