Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kuntatalous
Eero Laesterältä suorat sanat Siikajoen valtuustolle: " Haihattelu siitä, että palvelut tuovat lisää asukkaita, kannattaa unohtaa"

Eero Laes­te­räl­tä suorat sanat Sii­ka­joen val­tuus­tol­le: " ­Hai­hat­te­lu siitä, että pal­ve­lut tuovat lisää asuk­kai­ta, kan­nat­taa unoh­taa"

18.12.2023 10:00 7
Tilaajille
Yllätyskäänne Raahen kaupunginvaltuuston kokouksessa – "Tosi järkyttävä ja ikävä tieto"

Yl­lä­tys­kään­ne Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa – "Tosi jär­kyt­tä­vä ja ikävä tieto"

11.12.2023 18:36 7
Tilaajille
Siikajoella työryhmä ryhtyy etsimään säätökohteita – talouden tasapainottamiseen aikaa pari vuotta

Sii­ka­joel­la työ­ryh­mä ryhtyy et­si­mään sää­tö­koh­tei­ta – ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen aikaa pari vuotta

10.11.2023 15:45
Tilaajille
Kunnallisverosta lisää tuloja – Raahessa esitetään korotusta 8,80 prosenttiin

Kun­nal­lis­ve­ros­ta lisää tuloja – ­Raa­hes­sa esi­te­tään ko­ro­tus­ta 8,80 pro­sent­tiin

08.11.2023 16:00 6
Tilaajille
Kaupungin hurja velkamäärä hiersi tilinpäätöstä käsitellyttä valtuustoa

Kau­pun­gin hurja vel­ka­mää­rä hiersi ti­lin­pää­tös­tä kä­si­tel­lyt­tä val­tuus­toa

20.06.2023 17:00 8
Pyhäjoki houkuttelee lapsiperheitä

Py­hä­jo­ki hou­kut­te­lee lap­si­per­hei­tä

08.12.2022 19:00
Tilaajille
Kyllä pohtimista riittää!
Kolumni

Kyllä poh­ti­mis­ta riit­tää!

18.11.2022 07:00
Tilaajille
Raahen talouteen haetaan taas tasapainoa – "Ehkä edellisellä kierroksella tehtiin se virhe, että tuotiin niin isona pakettina luottamushenkilöiden käsittelyyn"

Raahen ta­lou­teen haetaan taas ta­sa­pai­noa – "Ehkä edel­li­sel­lä kier­rok­sel­la tehtiin se virhe, että tuotiin niin isona pa­ket­ti­na luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kä­sit­te­lyyn"

09.05.2022 06:00
Tilaajille
Ylijäämää reilut puoli miljoonaa: Epävarmoissa tunnelmissa alkanut toinen koronavuosi päättyi Siikajoella ihan hyvin

Yli­jää­mää reilut puoli mil­joo­naa: Epä­var­mois­sa tun­nel­mis­sa alkanut toinen ko­ro­na­vuo­si päättyi Sii­ka­joel­la ihan hyvin

30.03.2022 18:30
Tilaajille
Pyhäjoen talousarvio hyväksyttiin kunnanvaltuustossa muutoksitta

Py­hä­joen ta­lous­ar­vio hy­väk­syt­tiin kun­nan­val­tuus­tos­sa muu­tok­sit­ta

21.12.2021 15:00
Tilaajille
Koronan hintalappu Raahelle tänäkin vuonna miljoonia euroja

Koronan hin­ta­lap­pu Raa­hel­le tänäkin vuonna mil­joo­nia euroja

28.08.2021 08:00 1
Tilaajille
Velkaisen Raahen onneksi korkotaso on matala mutta tilanne muuttuu jos korot nousevat

Vel­kai­sen Raahen onneksi kor­ko­ta­so on matala mutta tilanne muuttuu jos korot nou­se­vat

02.07.2021 11:00
Tilaajille
Nurkkala toivoo päätöksiä ja vastuunkantoa - Raahen talouden tasapainottamiseen palataan vasta syyskuussa

Nurk­ka­la toivoo pää­tök­siä ja vas­tuun­kan­toa - Raahen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen pa­la­taan vasta syys­kuus­sa

04.06.2021 07:30 4
Tilaajille
Raportti nostaa esille kunnanjohtajille tuttuja teemoja

Ra­port­ti nostaa esille kun­nan­joh­ta­jil­le tuttuja teemoja

23.04.2021 08:30
Tilaajille
Erikoinen vuosi päättyi Pyhäjoella hyvin - "Tilinpäätös antaa puskuria ja rauhan tehdä asioita järkevästi"

Eri­koi­nen vuosi päättyi Py­hä­joel­la hyvin - "Ti­lin­pää­tös antaa pus­ku­ria ja rauhan tehdä asioita jär­ke­väs­ti"

30.03.2021 18:00
Tilaajille
Raahen kaupungilla velkaa jo yli 170 miljoonaa euroa, sijoitukset tuottivat odotetusti

Raahen kau­pun­gil­la velkaa jo yli 170 mil­joo­naa euroa, si­joi­tuk­set tuot­ti­vat odo­te­tus­ti

17.02.2021 11:00 10
Tilaajille
Siikajoen kunta aloittamassa ensi vuonna kaksi miljoonaluokan investointia

Sii­ka­joen kunta aloit­ta­mas­sa ensi vuonna kaksi mil­joo­na­luo­kan in­ves­toin­tia

11.12.2020 07:00
Tilaajille
Raahen talous vaatii järeitä toimenpiteitä - Nurkkala kiirehtii päätöksiä

Raahen talous vaatii järeitä toi­men­pi­tei­tä - Nurk­ka­la kii­reh­tii pää­tök­siä

22.11.2020 15:00 5
Tilaajille
Raahen talousarviovalmistelussa mukana kiinnostavia investointisuunnitelmia

Raahen ta­lous­ar­vio­val­mis­te­lus­sa mukana kiin­nos­ta­via in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­mia

07.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Askelmerkit valmiina talouden tasapainottamiseen: Hyvin pohjustettu ja pähkäilty talouden tasapainotusohjelma hyväksyttiin Pyhäjoen valtuustossa pikavauhtia

As­kel­mer­kit val­mii­na ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen: Hyvin poh­jus­tet­tu ja päh­käil­ty ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus­oh­jel­ma hy­väk­syt­tiin Py­hä­joen val­tuus­tos­sa pi­ka­vauh­tia

18.09.2020 07:00
Tilaajille