Mainos: Lataa Raahen Seutu -so­vel­lus ja lue uu­tis­vir­taa pu­he­li­mes­sa tai tab­le­tis­sa - ohjeet tästä

Kuntatalous
Raahen talouteen haetaan taas tasapainoa – "Ehkä edellisellä kierroksella tehtiin se virhe, että tuotiin niin isona pakettina luottamushenkilöiden käsittelyyn"

Raahen ta­lou­teen haetaan taas ta­sa­pai­noa – "Ehkä edel­li­sel­lä kier­rok­sel­la tehtiin se virhe, että tuotiin niin isona pa­ket­ti­na luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kä­sit­te­lyyn"

09.05.2022 06:00
Tilaajille
Ylijäämää reilut puoli miljoonaa: Epävarmoissa tunnelmissa alkanut toinen koronavuosi päättyi Siikajoella ihan hyvin

Yli­jää­mää reilut puoli mil­joo­naa: Epä­var­mois­sa tun­nel­mis­sa alkanut toinen ko­ro­na­vuo­si päättyi Sii­ka­joel­la ihan hyvin

30.03.2022 18:30
Tilaajille
Pyhäjoen talousarvio hyväksyttiin kunnanvaltuustossa muutoksitta

Py­hä­joen ta­lous­ar­vio hy­väk­syt­tiin kun­nan­val­tuus­tos­sa muu­tok­sit­ta

21.12.2021 15:00
Tilaajille
Koronan hintalappu Raahelle tänäkin vuonna miljoonia euroja

Koronan hin­ta­lap­pu Raa­hel­le tänäkin vuonna mil­joo­nia euroja

28.08.2021 08:00 1
Tilaajille
Velkaisen Raahen onneksi korkotaso on matala mutta tilanne muuttuu jos korot nousevat

Vel­kai­sen Raahen onneksi kor­ko­ta­so on matala mutta tilanne muuttuu jos korot nou­se­vat

02.07.2021 11:00
Tilaajille
Nurkkala toivoo päätöksiä ja vastuunkantoa - Raahen talouden tasapainottamiseen palataan vasta syyskuussa

Nurk­ka­la toivoo pää­tök­siä ja vas­tuun­kan­toa - Raahen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen pa­la­taan vasta syys­kuus­sa

04.06.2021 07:30 4
Tilaajille
Raportti nostaa esille kunnanjohtajille tuttuja teemoja

Ra­port­ti nostaa esille kun­nan­joh­ta­jil­le tuttuja teemoja

23.04.2021 08:30
Tilaajille
Erikoinen vuosi päättyi Pyhäjoella hyvin - "Tilinpäätös antaa puskuria ja rauhan tehdä asioita järkevästi"

Eri­koi­nen vuosi päättyi Py­hä­joel­la hyvin - "Ti­lin­pää­tös antaa pus­ku­ria ja rauhan tehdä asioita jär­ke­väs­ti"

30.03.2021 18:00
Tilaajille
Raahen kaupungilla velkaa jo yli 170 miljoonaa euroa, sijoitukset tuottivat odotetusti

Raahen kau­pun­gil­la velkaa jo yli 170 mil­joo­naa euroa, si­joi­tuk­set tuot­ti­vat odo­te­tus­ti

17.02.2021 11:00 10
Tilaajille
Siikajoen kunta aloittamassa ensi vuonna kaksi miljoonaluokan investointia

Sii­ka­joen kunta aloit­ta­mas­sa ensi vuonna kaksi mil­joo­na­luo­kan in­ves­toin­tia

11.12.2020 07:00
Tilaajille
Raahen talous vaatii järeitä toimenpiteitä - Nurkkala kiirehtii päätöksiä

Raahen talous vaatii järeitä toi­men­pi­tei­tä - Nurk­ka­la kii­reh­tii pää­tök­siä

22.11.2020 15:00 5
Tilaajille
Raahen talousarviovalmistelussa mukana kiinnostavia investointisuunnitelmia

Raahen ta­lous­ar­vio­val­mis­te­lus­sa mukana kiin­nos­ta­via in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­mia

07.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Askelmerkit valmiina talouden tasapainottamiseen: Hyvin pohjustettu ja pähkäilty talouden tasapainotusohjelma hyväksyttiin Pyhäjoen valtuustossa pikavauhtia

As­kel­mer­kit val­mii­na ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen: Hyvin poh­jus­tet­tu ja päh­käil­ty ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus­oh­jel­ma hy­väk­syt­tiin Py­hä­joen val­tuus­tos­sa pi­ka­vauh­tia

18.09.2020 07:00
Tilaajille
Luvassa on tiukkaa päättämistä – Ensi vuonna valittavilla valtuutetuilla on edessään suuria ja vaikeita päätöksiä

Luvassa on tiukkaa päät­tä­mis­tä – Ensi vuonna va­lit­ta­vil­la val­tuu­te­tuil­la on edes­sään suuria ja vai­kei­ta pää­tök­siä

02.09.2020 09:35 2
Tilaajille
Kunnille koronasta tuskaa vielä moneksi vuodeksi

Kun­nil­le ko­ro­nas­ta tuskaa vielä moneksi vuo­dek­si

22.04.2020 06:00
Tilaajille
"Ei katastrofaalinen, ainoastaan huolestuttava" - Raahen tulos 6,2 miljoonaa euroa miinuksella

"Ei ka­tast­ro­faa­li­nen, ai­noas­taan huo­les­tut­ta­va" - Raahen tulos 6,2 mil­joo­naa euroa mii­nuk­sel­la

02.04.2020 18:00
Tilaajille
Siikajoen viime vuosi ei mennyt niin kuin piti - se meni 2,1 miljoonaa euroa paremmin

Sii­ka­joen viime vuosi ei mennyt niin kuin piti - se meni 2,1 mil­joo­naa euroa pa­rem­min

31.03.2020 14:00
Tilaajille
Vihantilaiset tiukkoina liikuntapaikkojen puolesta: Raahe sai haukut huonosta taloudenpidosta

Vi­han­ti­lai­set tiuk­koi­na lii­kun­ta­paik­ko­jen puo­les­ta: Raahe sai haukut huo­nos­ta ta­lou­den­pi­dos­ta

31.01.2020 18:25
Tilaajille