Kuntatalous

Vel­kai­sen Raahen onneksi kor­ko­ta­so on matala mutta tilanne muuttuu jos korot nou­se­vat

02.07.2021 11:00
Tilaajille

Nurk­ka­la toivoo pää­tök­siä ja vas­tuun­kan­toa - Raahen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen pa­la­taan vasta syys­kuus­sa

04.06.2021 07:30 4
Tilaajille

Ra­port­ti nostaa esille kun­nan­joh­ta­jil­le tuttuja teemoja

23.04.2021 08:30
Tilaajille

Eri­koi­nen vuosi päättyi Py­hä­joel­la hyvin - "Ti­lin­pää­tös antaa pus­ku­ria ja rauhan tehdä asioita jär­ke­väs­ti"

30.03.2021 18:00
Tilaajille

Raahen kau­pun­gil­la velkaa jo yli 170 mil­joo­naa euroa, si­joi­tuk­set tuot­ti­vat odo­te­tus­ti

17.02.2021 11:00 10
Tilaajille

Sii­ka­joen kunta aloit­ta­mas­sa ensi vuonna kaksi mil­joo­na­luo­kan in­ves­toin­tia

11.12.2020 07:00
Tilaajille

Raahen talous vaatii järeitä toi­men­pi­tei­tä - Nurk­ka­la kii­reh­tii pää­tök­siä

22.11.2020 15:00 5
Tilaajille

Raahen ta­lous­ar­vio­val­mis­te­lus­sa mukana kiin­nos­ta­via in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­mia

07.10.2020 06:00 2
Tilaajille

As­kel­mer­kit val­mii­na ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen: Hyvin poh­jus­tet­tu ja päh­käil­ty ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus­oh­jel­ma hy­väk­syt­tiin Py­hä­joen val­tuus­tos­sa pi­ka­vauh­tia

18.09.2020 07:00
Tilaajille

Luvassa on tiukkaa päät­tä­mis­tä – Ensi vuonna va­lit­ta­vil­la val­tuu­te­tuil­la on edes­sään suuria ja vai­kei­ta pää­tök­siä

02.09.2020 09:35 2
Tilaajille

Kun­nil­le ko­ro­nas­ta tuskaa vielä moneksi vuo­dek­si

22.04.2020 06:00
Tilaajille

"Ei ka­tast­ro­faa­li­nen, ai­noas­taan huo­les­tut­ta­va" - Raahen tulos 6,2 mil­joo­naa euroa mii­nuk­sel­la

02.04.2020 18:00
Tilaajille

Sii­ka­joen viime vuosi ei mennyt niin kuin piti - se meni 2,1 mil­joo­naa euroa pa­rem­min

31.03.2020 14:00
Tilaajille

Vi­han­ti­lai­set tiuk­koi­na lii­kun­ta­paik­ko­jen puo­les­ta: Raahe sai haukut huo­nos­ta ta­lou­den­pi­dos­ta

31.01.2020 18:25
Tilaajille