talouden tasapainottaminen

Ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­suun­ni­tel­ma tiu­kal­la ai­ka­tau­lul­la - toimet koh­dis­tu­vat myös Raahen kau­pun­gin hen­ki­lös­töön

17.02.2021 09:00 2
Tilaajille

Raahen talous vaatii järeitä toi­men­pi­tei­tä - Nurk­ka­la kii­reh­tii pää­tök­siä

22.11.2020 15:00 5
Tilaajille