Pasi Pitkänen
Esiselvitys biokaasun tuotannosta Raahen alueella valmistunut: "Tulkinta ei ole punainen, vaan haalean vihreä."

Esi­sel­vi­tys bio­kaa­sun tuo­tan­nos­ta Raahen alueel­la val­mis­tu­nut: "Tul­kin­ta ei ole pu­nai­nen, vaan haalean vih­reä."

17.05.2021 09:00
Tilaajille
Nyt etsitään innovatiivista ratkaisua kysymykseen, miten valmistuvat nuoret saadaan työllistymään Raahen seutukuntaan – Osaatko sinä ajatella uudella tavalla?

Nyt et­si­tään in­no­va­tii­vis­ta rat­kai­sua ky­sy­myk­seen, miten val­mis­tu­vat nuoret saadaan työl­lis­ty­mään Raahen seu­tu­kun­taan – Osaatko sinä aja­tel­la uudella ta­val­la?

08.04.2021 19:00
Tilaajille
Lähteekö Raahen kansainväliseen vetyekosysteemiin – Pasi Pitkänen: "Vety tulee olemaan uusi öljy"

Läh­tee­kö Raahen kan­sain­vä­li­seen ve­ty­eko­sys­tee­miin – Pasi Pit­kä­nen: "Vety tulee olemaan uusi öljy"

15.02.2021 06:00
Tilaajille
Raahen isoin kissa on nostettu nyt pöydälle ja uusia ideoita otetaan vastaan - katso miltä liikekeskusta näyttää nyt linnun perspektiivistä

Raahen isoin kissa on nos­tet­tu nyt pöy­däl­le ja uusia ideoita otetaan vastaan - katso miltä lii­ke­kes­kus­ta näyttää nyt linnun pers­pek­tii­vis­tä

20.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Yritysbarometri ylätti positiivisuudellaan: Raahen seutukunnan yrittäjä on lujilla mutta ei aio lyödä hanskoja santaan

Yri­tys­ba­ro­met­ri ylätti po­si­tii­vi­suu­del­laan: Raahen seu­tu­kun­nan yrit­tä­jä on lujilla mutta ei aio lyödä hans­ko­ja santaan

02.11.2020 06:00
Tilaajille
Yksinyrittäjille saatiin apua reilussa viikossa – Ensimmäiset avustukset maksettu

Yk­sin­yrit­tä­jil­le saatiin apua rei­lus­sa vii­kos­sa – En­sim­mäi­set avus­tuk­set mak­set­tu

18.04.2020 06:00
Tilaajille
Yrittäjien korona-tuki nyt haettavissa: Hakulomakkeet netissä näinä päivinä

Yrit­tä­jien ko­ro­na-tu­ki nyt haet­ta­vis­sa: Ha­ku­lo­mak­keet netissä näinä päivinä

10.04.2020 06:00
Tilaajille
Seminaarin alueen perinteet herätetään henkiin

Se­mi­naa­rin alueen pe­rin­teet he­rä­te­tään henkiin

09.02.2020 21:00
Tilaajille
Kaikki haastettiin elinvoimatalkoisiin

Kaikki haas­tet­tiin elin­voi­ma­tal­koi­siin

26.11.2019 16:08
Tilaajille