Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Pauliina Vanhatalo
Korttelikinosta keskusteltu jo kaupungin kanssa – "On selvää, että Raaheen tarvitaan kaupallinen elokuvateatteri"

Kort­te­li­ki­nos­ta kes­kus­tel­tu jo kau­pun­gin kanssa – "On selvää, että Raaheen tar­vi­taan kau­pal­li­nen elo­ku­va­teat­te­ri"

20.12.2023 13:00 6
Tilaajille
Pauliina Vanhatalon uusin teos on kevyt hyvän mielen jouluherkku

Pau­lii­na Van­ha­ta­lon uusin teos on kevyt hyvän mielen jou­lu­herk­ku

06.12.2023 20:00
Tilaajille
Kaksi Raaheen sijoittuvaa kirjaa ehdolla Botnia-palkinnon voittajaksi

Kaksi Raaheen si­joit­tu­vaa kirjaa ehdolla Bot­nia-pal­kin­non voit­ta­jak­si

04.09.2023 12:32
Tilaajille
Kulttuuriyhdistys Bio Huvimylly perustettiin – Talkootyöt alkanevat jo ensi kesänä

Kult­tuu­ri­yh­dis­tys Bio Hu­vi­myl­ly pe­rus­tet­tiin – Tal­koo­työt al­ka­ne­vat jo ensi kesänä

28.03.2023 11:23 6
Tilaajille
Bio Huvimylly sai valtuuston enemmistön taakseen: "Nyt on kulttuurin vuoro"

Bio Hu­vi­myl­ly sai val­tuus­ton enem­mis­tön taak­seen: "Nyt on kult­tuu­rin vuoro"

21.03.2023 19:30
Tilaajille
Iso joukko valmiina käärimään hihat: Bio Huvimyllyn ystävien yhteisöön tulvii ilmoittautumisia

Iso joukko val­mii­na kää­ri­mään hihat: Bio Hu­vi­myl­lyn ys­tä­vien yh­tei­söön tulvii il­moit­tau­tu­mi­sia

31.01.2023 17:00 4
Tilaajille
Lautakunnalla tiukka äänestys Bio Huvimyllyn vastaanottamisesta – ”Suurempi riski on, jos tähän ainutlaatuiseen mahdollisuuteen ei tartuta”

Lau­ta­kun­nal­la tiukka ää­nes­tys Bio Hu­vi­myl­lyn vas­taan­ot­ta­mi­ses­ta – ”Suu­rem­pi riski on, jos tähän ai­nut­laa­tui­seen mah­dol­li­suu­teen ei tar­tu­ta”

19.01.2023 13:02 21
Tilaajille
Kaupunki näkee Bio Huvimyllyn omistamisessa mahdollisia riskejä – "Raahen kaupungin ei tule ottaa lahjoitusta vastaan"

Kau­pun­ki näkee Bio Hu­vi­myl­lyn omis­ta­mi­ses­sa mah­dol­li­sia riskejä – "Raahen kau­pun­gin ei tule ottaa lah­joi­tus­ta vas­taan"

15.01.2023 08:00 11
Tilaajille
Kotikaupunki on jännittävä ympäristö sijoittaa kirja: Kirjailija Pauliina Vanhatalo kertoo, miksi

Ko­ti­kau­pun­ki on jän­nit­tä­vä ym­pä­ris­tö si­joit­taa kirja: Kir­jai­li­ja Pau­lii­na Van­ha­ta­lo kertoo, miksi

07.10.2022 12:06
"Paljon isompi kuin vain raahelaisten juttu" – Bio Huvimyllyn tulevaisuudesta neuvotellaan maanantaina

"Paljon isompi kuin vain raa­he­lais­ten juttu" – Bio Hu­vi­myl­lyn tu­le­vai­suu­des­ta neu­vo­tel­laan maa­nan­tai­na

08.09.2022 20:00 4
Pauliina Vanhatalo läpäisi Koneen Säätiön apurahaseulan – Ensimmäinen Raaheen sijoittuva romaani ilmestyy syksyllä

Pau­lii­na Van­ha­ta­lo läpäisi Koneen Säätiön apu­ra­ha­seu­lan – En­sim­mäi­nen Raaheen si­joit­tu­va romaani il­mes­tyy syk­syl­lä

18.01.2022 18:00 1
Tilaajille
Pauliina Vanhatalo avaa vielä kerran oven maailmaansa – Seuraava kirja sijoittuu Raaheen

Pau­lii­na Van­ha­ta­lo avaa vielä kerran oven maail­maan­sa – Seu­raa­va kirja si­joit­tuu Raaheen

29.01.2021 09:23 1
Tilaajille
Tiedemiehen ja kirjailijan saunassa noudatetaan "saunan lakia": Korkeilla lauteilla kokee aidon saunatunnelman keskellä Wanhaa Raahea

Tie­de­mie­hen ja kir­jai­li­jan sau­nas­sa nou­da­te­taan "saunan lakia": Kor­keil­la lau­teil­la kokee aidon sau­na­tun­nel­man kes­kel­lä Wanhaa Raahea

26.09.2020 15:00
Tilaajille
Raahen luonne on vahva ja pitävä

Raahen luonne on vahva ja pitävä

26.06.2020 06:00
Tilaajille
Kordelinin Raahen rahasto jakoi 15 000 euroa: Katso ketkä seitsemän palkittiin

Kor­de­li­nin Raahen rahasto jakoi 15 000 euroa: Katso ketkä seit­se­män pal­kit­tiin

03.04.2020 14:00
Tilaajille