Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen Energia
Kunnat tiedottavat eri tavoin sähköpulasta, Pyhäjoella paras anti

Kunnat tie­dot­ta­vat eri tavoin säh­kö­pu­las­ta, Py­hä­joel­la paras anti

21.12.2022 09:00 1
Tilaajille
Raahen Energia haluaa sijoittaa sähköntuotantoon, vaikka Hanhikivi meni karille

Raahen Energia haluaa si­joit­taa säh­kön­tuo­tan­toon, vaikka Han­hi­ki­vi meni karille

08.12.2022 20:00
Tilaajille
Asiakkaat kyselleet enemmän kuin normaalisti – "Äkillisissä tilanteissa kulutuksen irtikytkentä tapahtuu automaattisesti"

Asiak­kaat ky­sel­leet enemmän kuin nor­maa­lis­ti – "Ä­kil­li­sis­sä ti­lan­teis­sa ku­lu­tuk­sen ir­ti­kyt­ken­tä ta­pah­tuu au­to­maat­ti­ses­ti"

15.11.2022 18:00
Tilaajille
Ledit eivät juuri kuluta sähköä

Ledit eivät juuri kuluta sähköä

31.10.2022 10:00 1
Tilaajille
Kaukolämmön käyttäjille Raahen Energialta mieluisa uutinen

Kau­ko­läm­mön käyt­tä­jil­le Raahen Ener­gial­ta mie­lui­sa uutinen

26.10.2022 08:00 5
Tilaajille
Säästöjä syntyy katuvalaistuksesta – "Otetaan sieltä, missä se ei kipeimmin näy"

Sääs­tö­jä syntyy ka­tu­va­lais­tuk­ses­ta – "O­te­taan sieltä, missä se ei ki­peim­min näy"

12.09.2022 08:00 4
Tilaajille
Raahen Energian rekisteröityneille asiakkaille tulee tekstiviesti sähkökatkoksesta

Raahen Ener­gian re­kis­te­röi­ty­neil­le asiak­kail­le tulee teks­ti­vies­ti säh­kö­kat­kok­ses­ta

10.05.2022 13:04 2
Tilaajille
Raahen Energia kiittää Fennovoiman ratkaisua – "Epätietoisuuden tilaan jääminen olisi ollut kaikista pahinta"

Raahen Energia kiittää Fen­no­voi­man rat­kai­sua – "E­pä­tie­toi­suu­den tilaan jää­mi­nen olisi ollut kai­kis­ta pa­hin­ta"

03.05.2022 13:30
Tilaajille
Raahen Energia varautuu tulevaan ja rakentaa uuden sähköaseman

Raahen Energia va­rau­tuu tu­le­vaan ja ra­ken­taa uuden säh­kö­ase­man

21.01.2022 15:16 1
Tilaajille
Raahelaisen omakotitaloasujan kaukolämpölasku kasvaa ensi vuonna 12 prosenttia

Raa­he­lai­sen oma­ko­ti­ta­lo­asu­jan kau­ko­läm­pö­las­ku kasvaa ensi vuonna 12 pro­sent­tia

11.11.2021 08:00 5
Tilaajille
Raahe valaistaan älykkäästi – Vappuna sammutaan, koulujen alkaessa sytytään

Raahe va­lais­taan älyk­kääs­ti – Vappuna sam­mu­taan, kou­lu­jen al­kaes­sa sy­ty­tään

28.09.2021 17:00
Tilaajille
Brahenkatu on tällä hetkellä suljettu liikenteeltä kaivuutyön takia – avautuu vielä tämän päivän aikana

Bra­hen­ka­tu on tällä het­kel­lä sul­jet­tu lii­ken­teel­tä kai­vuu­työn takia – avautuu vielä tämän päivän aikana

27.07.2021 10:17
Tilaajille
Raahe kävi yhtiöidensä kanssa osinkotavoitekeskustelut: 2,5 miljoonan potti kutistumassa reilusti alle miljoonaan

Raahe kävi yh­tiöi­den­sä kanssa osin­ko­ta­voi­te­kes­kus­te­lut: 2,5 mil­joo­nan potti ku­tis­tu­mas­sa rei­lus­ti alle mil­joo­naan

01.12.2020 11:33
Tilaajille
Vihannin Lämpö Oy fuusioituu emoyhtiöönsä

Vi­han­nin Lämpö Oy fuu­sioi­tuu emo­yh­tiöön­sä

08.11.2020 16:00 1
Tilaajille
Raahen Energia osti Jari Sillanpään pois tuulivoimayhtiöstä

Raahen Energia osti Jari Sil­lan­pään pois tuu­li­voi­ma­yh­tiös­tä

06.11.2020 15:56 1
Tilaajille
Täyskuidun vetäminen kompuroi – valokuitu valmistuu keskustaan vasta ensi vuonna

Täys­kui­dun ve­tä­mi­nen kom­pu­roi – va­lo­kui­tu val­mis­tuu kes­kus­taan vasta ensi vuonna

07.08.2020 08:00 2
Tilaajille
Raahen Energia aloittaa maastotutkimukset – päämääränä puolitoista kilometriä maakaapelia

Raahen Energia aloit­taa maas­to­tut­ki­muk­set – pää­mää­rä­nä puo­li­tois­ta ki­lo­met­riä maa­kaa­pe­lia

29.07.2020 14:00
Tilaajille