Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen musiikkiopisto
Haastekeräys musiikkiopiston historiikkiin

Haas­te­ke­räys mu­siik­ki­opis­ton his­to­riik­kiin

28.11.2023 13:57
Tilaajille
Pakkahuoneen museon kirkkosalissa soi taas: Pienet barokkituokiot vievät muutaman sadan vuoden taakse

Pak­ka­huo­neen museon kirk­ko­sa­lis­sa soi taas: Pienet ba­rok­ki­tuo­kiot vievät muu­ta­man sadan vuoden taakse

26.10.2023 18:00
Tilaajille
Raahen musiikkiopisto tekee tilaa soitinvarastoon – tarvitsetko trumpetin vai kenties kontrabasson?

Raahen mu­siik­ki­opis­to tekee tilaa soi­tin­va­ras­toon – ­tar­vit­set­ko trum­pe­tin vai kenties kont­ra­bas­son?

25.09.2023 12:30 1
Tilaajille
Kohtalokas vaihtovuosi Suomessa antoi syyn palata ja jäädä – Carmen opettaa nyt pianonsoittoa Raahessa

Koh­ta­lo­kas vaih­to­vuo­si Suo­mes­sa antoi syyn palata ja jäädä – Carmen opettaa nyt pia­non­soit­toa Raa­hes­sa

31.05.2023 15:16
Yleisö hurmaantui Raahen musiikkiopiston konsertissa: Täysi sali nousi seisaalleen taputtamaan

Yleisö hur­maan­tui Raahen mu­siik­ki­opis­ton kon­ser­tis­sa: Täysi sali nousi sei­saal­leen ta­put­ta­maan

20.04.2023 18:00
Tilaajille
50 vuotta täyttävän Raahen musiikkiopiston eläkeikä on kaukana: "Ollaan hyvin kiinni nykypäivässä"

50 vuotta täyt­tä­vän Raahen mu­siik­ki­opis­ton elä­ke­ikä on kau­ka­na: "Ollaan hyvin kiinni ny­ky­päi­väs­sä"

30.03.2023 15:00
Kalevalan päivänä Raahe-salin lava täyttyy kanteleensoittajista

Ka­le­va­lan päivänä Raa­he-sa­lin lava täyttyy kan­te­leen­soit­ta­jis­ta

22.02.2023 11:01
Tilaajille
Barokkia Suomen vanhimmassa paikallismuseossa

Ba­rok­kia Suomen van­him­mas­sa pai­kal­lis­mu­seos­sa

18.10.2022 17:00
Tilaajille
Motivaatio ratkaisee – Myös aikuiset voivat pyrkiä musiikkiopistoon

Mo­ti­vaa­tio rat­kai­see – Myös ai­kui­set voivat pyrkiä mu­siik­ki­opis­toon

25.03.2022 16:19
Tilaajille
Raahen kauneimmillaan – Kuvien ja sävelten lumovoimaa Raahesalissa sunnuntaina

Raahen kau­neim­mil­laan – Kuvien ja sä­vel­ten lu­mo­voi­maa Raa­he­sa­lis­sa sun­nun­tai­na

20.11.2021 12:00
Tilaajille
Raahe-opisto ja Raahen musiikkiopisto yhdessä: Sävelten, värien ja tunteiden lumousta

Raa­he-opis­to ja Raahen mu­siik­ki­opis­to yh­des­sä: Sä­vel­ten, värien ja tun­tei­den lu­mous­ta

26.09.2021 14:00
Tilaajille
Raahen musiikkiopiston lukukausimaksuihin korotus

Raahen mu­siik­ki­opis­ton lu­ku­kau­si­mak­sui­hin korotus

23.09.2021 12:11
Tilaajille
Raahen musiikkiopisto aloittaa nettikonsertit – "Paine tähän on todella kova"

Raahen mu­siik­ki­opis­to aloit­taa net­ti­kon­ser­tit – "Paine tähän on todella kova"

30.03.2021 15:00
Tilaajille
Raahelle uskottavuutta musiikkipiireissä – katso Raahen musiikkiopiston suosioon noussut video

Raa­hel­le us­kot­ta­vuut­ta mu­siik­ki­pii­reis­sä – katso Raahen mu­siik­ki­opis­ton suo­sioon noussut video

12.11.2020 14:00
Tilaajille
Nuori Soittaa! 2020: Raahe Sinfonietta (Raahen musiikkiopisto)

Nuori Soit­taa! 2020: Raahe Sin­fo­niet­ta (Raahen mu­siik­kio­pis­to)

12.11.2020 13:59
Tilaajille
Musiikkiopiston hakuprosessiin muutoksia – ilmoittautuminen edelleen käynnissä

Mu­siik­ki­opis­ton ha­ku­pro­ses­siin muu­tok­sia – il­moit­tau­tu­mi­nen edel­leen käyn­nis­sä

13.06.2020 10:00
Tilaajille
Joonatan Rautio täytti 18 vuotta ja sai lahjaksi saksofonin – Pian hän huomasi, että vielä ei ollut myöhäistä alkaa saksofonistiksi

Joo­na­tan Rautio täytti 18 vuotta ja sai lah­jak­si sak­so­fo­nin – Pian hän huo­ma­si, että vielä ei ollut myö­häis­tä alkaa sak­so­fo­nis­tik­si

05.05.2020 21:00
Tilaajille
Musiikkiopistossa soittotunnit rullaavat koronakeväästä huolimatta

Mu­siik­ki­opis­tos­sa soit­to­tun­nit rul­laa­vat ko­ro­na­ke­vääs­tä huo­li­mat­ta

05.04.2020 10:00
Tilaajille