Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen Seutu
"Suorastaan avantgardistinen taitto" – Raahen Seudussa syntyi Suomen paras paikallisjuttu

"Suo­ras­taan avant­gar­dis­ti­nen taitto" – Raahen Seu­dus­sa syntyi Suomen paras pai­kal­lis­jut­tu

21.11.2023 14:49 1
Rekisteröity majoitusmyynti laski tammi-kesäkuussa viime kesästä Raahen seudulla

Re­kis­te­röi­ty ma­joi­tus­myyn­ti laski tam­mi-ke­sä­kuus­sa viime kesästä Raahen seu­dul­la

24.08.2023 15:00 1
Tilaajille
Vuosien takaa -palstalla ihastellaan Raahen Technoparkin lähes hehtaarin kokoista lasiseinää

Vuosien takaa -pals­tal­la ihas­tel­laan Raahen Tech­no­par­kin lähes heh­taa­rin ko­kois­ta la­si­sei­nää

25.07.2023 18:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Kymmenen vuotta sitten Kauneuskanavaan ilmestyi pieni Nipsu

Vuosien takaa: Kym­me­nen vuotta sitten Kau­neus­ka­na­vaan il­mes­tyi pieni Nipsu

16.05.2023 19:00
Tilaajille
Raahen Seudusta kaksipäiväinen, Raahelaisen jakelu siirtyy keskiviikolle

Raahen Seu­dus­ta kak­si­päi­väi­nen, Raa­he­lai­sen jakelu siirtyy kes­ki­vii­kol­le

14.03.2023 14:46 6
Kaleva365 Oy:n muutosneuvottelut päätökseen, enintään 49 työntekijää irtisanotaan – Kalevan sunnuntain paperisen lehden jakelusta luovutaan, Raahen Seudusta kaksipäiväinen

Kaleva365 Oy:n muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen, enin­tään 49 työn­te­ki­jää ir­ti­sa­no­taan – Kalevan sun­nun­tain pa­pe­ri­sen lehden ja­ke­lus­ta luo­vu­taan, Raahen Seu­dus­ta kak­si­päi­väi­nen

14.03.2023 14:08 3
"Kirjoittaminen on ihan hullun mukavaa!" Raahen Seutu saa joukkoihinsa kaksi uutta kolumnistia

"Kir­joit­ta­mi­nen on ihan hullun mu­ka­vaa!" Raahen Seutu saa jouk­koi­hin­sa kaksi uutta ko­lum­nis­tia

18.01.2023 07:15
Tilaajille
Poliisi- ja yritysuutiset keräävät silmäpareja – nämä olivat viime vuoden luetuimmat jutut

Po­lii­si- ja yri­tys­uu­ti­set ke­rää­vät sil­mä­pa­re­ja – nämä olivat viime vuoden lue­tuim­mat jutut

06.01.2023 15:00 2
Tilaajille
Tänä vuonna Raahen Seutu ilmestyy neljä kertaa näköislehtenä, ensimmäisen kerran loppiaisena

Tänä vuonna Raahen Seutu il­mes­tyy neljä kertaa nä­köis­leh­te­nä, en­sim­mäi­sen kerran lop­piai­se­na

04.01.2023 12:00 1
Suomen parhaat jutut syntyivät Raahen Seudussa – Sari Jaatinen ja Vesa Joensuu nappasivat kaksoisvoiton

Suomen parhaat jutut syn­tyi­vät Raahen Seu­dus­sa – Sari Jaa­ti­nen ja Vesa Joensuu nap­pa­si­vat kak­sois­voi­ton

11.11.2022 11:13 4
Tilaajille
Raahen Seudulle kultaa ja kaksi hopeaa paikallislehtikilpailussa

Raahen Seu­dul­le kultaa ja kaksi hopeaa pai­kal­lis­leh­ti­kil­pai­lus­sa

11.11.2022 00:25 2
Vuosien takaa -palstalla tunnelmoidaan mottitalkoita ja Vanha Herra muuttaa

Vuosien takaa -pals­tal­la tun­nel­moi­daan mot­ti­tal­koi­ta ja Vanha Herra muuttaa

08.11.2022 19:00
Tilaajille
Raahen Seutu jälleen Paikallismediakilpailun kärkiviisikossa – "Lehti muodostuu mielenkiintoisista aiheista ja monipuolisista juttutyypeistä"

Raahen Seutu jälleen Pai­kal­lis­me­dia­kil­pai­lun kär­ki­vii­si­kos­sa – "Lehti muo­dos­tuu mie­len­kiin­toi­sis­ta ai­heis­ta ja mo­ni­puo­li­sis­ta jut­tu­tyy­peis­tä"

01.11.2022 10:14 1
Tilaajille
Vuosien takaa: Rantakentän pukukopin purkamisesta on jo kymmenen vuotta

Vuosien takaa: Ran­ta­ken­tän pu­ku­ko­pin pur­ka­mi­ses­ta on jo kym­me­nen vuotta

20.07.2022 10:30 1
Tilaajille
Raahen Seutu ja Saloisten Reipas järjestävät valokuvasuunnistusta vapuksi – yllätyspalkintoja arvotaan ensi viikolla

Raahen Seutu ja Sa­lois­ten Reipas jär­jes­tä­vät va­lo­ku­va­suun­nis­tus­ta vapuksi – yl­lä­tys­pal­kin­to­ja ar­vo­taan ensi vii­kol­la

29.04.2022 10:30
Raahen Seudun pitkäaikainen voimahahmo Senja Anttila on kuollut

Raahen Seudun pit­kä­ai­kai­nen voi­ma­hah­mo Senja Anttila on kuollut

10.04.2022 17:00
Tilaajille
Raahen Seudulle kultaa ja hopeaa paikallislehtikisassa

Raahen Seu­dul­le kultaa ja hopeaa pai­kal­lis­leh­ti­ki­sas­sa

16.11.2021 09:56 1
Raahen Seudun toimitus

Raahen Seudun toi­mi­tus

01.11.2021 14:45
Tilaajille
Raahen Seutu paikallislehtien kärkiviisikossa – Vuoden Paikallislehti julkistetaan 11.11.

Raahen Seutu pai­kal­lis­leh­tien kär­ki­vii­si­kos­sa – Vuoden Pai­kal­lis­leh­ti jul­kis­te­taan 11.11.

01.11.2021 14:45
Raahen Seudun arkisto paljastaa miten kävelykadun kehittämistä on suunniteltu - ensimmäinen visio kadun kattamisesta täyttää pian 40 vuotta

Raahen Seudun arkisto pal­jas­taa miten kä­ve­ly­ka­dun ke­hit­tä­mis­tä on suun­ni­tel­tu - en­sim­mäi­nen visio kadun kat­ta­mi­ses­ta täyttää pian 40 vuotta

06.04.2021 20:00 1
Tilaajille