Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahepolis oy
Korkojen nousu koettelee Raahepoliksen kassatilannetta

Kor­ko­jen nousu koet­te­lee Raa­he­po­lik­sen kas­sa­ti­lan­net­ta

29.11.2023 16:00 2
Tilaajille
Raahen kaupunki ostamassa suoraan ja välillisesti kaikki hyvinvointikuntayhtymän kiinteistöt – kolmen kohteen kauppahinta yhteensä liki 8,4 miljoonaa euroa

Raahen kau­pun­ki os­ta­mas­sa suoraan ja vä­lil­li­ses­ti kaikki hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­töt – kolmen kohteen kaup­pa­hin­ta yh­teen­sä liki 8,4 mil­joo­naa euroa

28.05.2023 10:00 4
Tilaajille
Myllymäki kieltäytyy jatkosta Raahepoliksen hallituksessa

Myl­ly­mä­ki kiel­täy­tyy jat­kos­ta Raa­he­po­lik­sen hal­li­tuk­ses­sa

14.02.2023 13:30
Tilaajille
Raahepolikselta joululahja vuokralaisilleen: vuokrankorotus puolitettiin – "Laskettiin, että kuudellakin prosentilla voidaan pärjätä"

Raa­he­po­lik­sel­ta jou­lu­lah­ja vuok­ra­lai­sil­leen: vuok­ran­ko­ro­tus puo­li­tet­tiin – "Las­ket­tiin, että kuu­del­la­kin pro­sen­til­la voidaan pär­jä­tä"

21.12.2022 08:00
Tilaajille
Raahepolis Oy rakentaa yritykselle tuotantohallin

Raa­he­po­lis Oy ra­ken­taa yri­tyk­sel­le tuo­tan­to­hal­lin

22.09.2022 18:00 1
Tilaajille
Kari Malkamäki on nimitetty Pohjolan Perunan toimitusjohtajaksi

Kari Mal­ka­mä­ki on ni­mi­tet­ty Poh­jo­lan Perunan toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

13.04.2022 15:54
Tilaajille
Raahepoliksen hallit Kiilussa ovat tällä hetkellä täynnä – Nyt tuli tarvetta yhdelle uudelle

Raa­he­po­lik­sen hallit Kii­lus­sa ovat tällä het­kel­lä täynnä – Nyt tuli tar­vet­ta yhdelle uudelle

03.12.2021 08:00
Tilaajille
Kaupungin kaavoitus ja työllisyydenhoitokin siirtymässä Softpolikseen

Kau­pun­gin kaa­voi­tus ja työl­li­syy­den­hoi­to­kin siir­ty­mäs­sä Soft­po­lik­seen

17.10.2021 14:00 1
Tilaajille
Raahen teknisen keskuksen muutto uudelleen esillä - Softpolikseen neuvoteltu kolmen vuoden vuokrasopimus

Raahen tek­ni­sen kes­kuk­sen muutto uu­del­leen esillä - Soft­po­lik­seen neu­vo­tel­tu kolmen vuoden vuok­ra­so­pi­mus

14.06.2021 14:55
Tilaajille
Tyhjä tehdas myytävänä Raahessa

Tyhjä tehdas myy­tä­vä­nä Raa­hes­sa

05.12.2020 09:00 1
Tilaajille
Kirkkoherranvirastosta kaupat - Raahepolis tarvitsee pikaisesti lisää toimistotilaa

Kirk­ko­her­ran­vi­ras­tos­ta kaupat - Raa­he­po­lis tar­vit­see pi­kai­ses­ti lisää toi­mis­to­ti­laa

13.11.2020 19:00
Tilaajille
Raahen kaupungin kriisirahoitus mikroyrityksille lähtee heti jakoon

Raahen kau­pun­gin krii­si­ra­hoi­tus mik­ro­yri­tyk­sil­le lähtee heti jakoon

24.03.2020 13:07
Tilaajille