Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Stuk
STUK: Sota on ylivoimainen este Fennovoiman paineastian valmistukselle Ukrainassa

STUK: Sota on yli­voi­mai­nen este Fen­no­voi­man pai­ne­as­tian val­mis­tuk­sel­le Uk­rai­nas­sa

21.04.2022 14:51
Tilaajille
STUK aloitti Fennovoiman turvallisuusarvion laatimisen, mutta aineistoa puuttuu vielä

STUK aloitti Fen­no­voi­man tur­val­li­suus­ar­vion laa­ti­mi­sen, mutta ai­neis­toa puuttuu vielä

04.02.2022 19:00 1
Tilaajille
Puolustusministeriön esittämä ydinvoimalahankkeen riskianalyysi on yhä jäissä – Fennovoimakaan ei vielä ole saanut tarkempaa tietoa asiasta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esit­tä­mä ydin­voi­ma­la­hank­keen ris­ki­ana­lyy­si on yhä jäissä – Fen­no­voi­ma­kaan ei vielä ole saanut tar­kem­paa tietoa asiasta

30.01.2022 13:00 2
Tilaajille
Puolustusministeriön esittämä ydinvoimalahankkeen riskianalyysi on yhä jäissä – Fennovoimakaan ei vielä ole saanut tarkempaa tietoa asiasta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esit­tä­mä ydin­voi­ma­la­hank­keen ris­ki­ana­lyy­si on yhä jäissä – Fen­no­voi­ma­kaan ei vielä ole saanut tar­kem­paa tietoa asiasta

28.01.2022 06:00 1
Tilaajille
Laajan sodan uhka ei suitsi Pyhäjoen ydinvoimalahanketta – Fennovoiman tavoitteena on aloittaa paineastian osien valmistus Ukrainassa ensi vuonna

Laajan sodan uhka ei suitsi Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­han­ket­ta – Fen­no­voi­man ta­voit­tee­na on aloit­taa pai­ne­as­tian osien val­mis­tus Uk­rai­nas­sa ensi vuonna

15.12.2021 08:30
Tilaajille
Pyhäjoen ydinvoimalan paperisota viivästyy taas – Fennovoiman mukaan rakentamislupapäätös saattaa siirtyä ensi syksyyn

Py­hä­joen ydin­voi­ma­lan pa­pe­ri­so­ta vii­väs­tyy taas – Fen­no­voi­man mukaan ra­ken­ta­mis­lu­pa­pää­tös saattaa siirtyä ensi syksyyn

30.10.2021 08:56 2
Tilaajille
STUK tuoreessa Fennovoima-raportissa: Rakentamisvalmiuden hahmottamisessa saisi alkaa jo tapahtua

STUK tuo­rees­sa Fen­no­voi­ma-ra­por­tis­sa: Ra­ken­ta­mis­val­miu­den hah­mot­ta­mi­ses­sa saisi alkaa jo ta­pah­tua

13.10.2021 17:00 1
Tilaajille
STUKilla paljon huomautettavaa Fennovoimalle – Rakentamislupa-aineiston käsittely on ollut haastavaa

STU­Kil­la paljon huo­mau­tet­ta­vaa Fen­no­voi­mal­le – Ra­ken­ta­mis­lu­pa-ai­neis­ton kä­sit­te­ly on ollut haas­ta­vaa

15.02.2021 18:00
Tilaajille
STUKista kerrotaan Fennovoiman rakennuslupa-aineiston käsittelyn olleen haastavaa

STU­Kis­ta ker­ro­taan Fen­no­voi­man ra­ken­nus­lu­pa-ai­neis­ton kä­sit­te­lyn olleen haas­ta­vaa

07.10.2020 16:12
Tilaajille
Säteilyturvakeskus: Korona on muokannut työtapoja mutta ei ole vaikuttanut Fennovoiman hankkeen valvonnan laatuun tai määrään

Sä­tei­ly­tur­va­kes­kus: Korona on muo­kan­nut työ­ta­po­ja mutta ei ole vai­kut­ta­nut Fen­no­voi­man hank­keen val­von­nan laatuun tai määrään

04.06.2020 13:51
Tilaajille
STUK arvioi Fennovoiman voimalaitoksen suunnittelutilannetta ja ruusuja ja risuja tuli

STUK arvioi Fen­no­voi­man voi­ma­lai­tok­sen suun­nit­te­lu­ti­lan­net­ta ja ruusuja ja risuja tuli

10.02.2020 18:55
Tilaajille
VTT:n selvitys Stukille: Turvallisuuskulttuuri on venäläisille ydinvoimatoimijoille uusi asia

VTT:n sel­vi­tys Stu­kil­le: Tur­val­li­suus­kult­tuu­ri on ve­nä­läi­sil­le ydin­voi­ma­toi­mi­joil­le uusi asia

26.10.2017 16:00
Fennovoimalla on 500 päivän viive dokumenttien toimittamisessa

Fen­no­voi­mal­la on 500 päivän viive do­ku­ment­tien toi­mit­ta­mi­ses­sa

20.09.2017 08:00