urheiluseurat
Tulevaisuuslautakunta jakoi liikuntatoiminnan avustuksia yhteensä 55 000 euroa – Katso kaikki avustuksen saaneet

Tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta jakoi lii­kun­ta­toi­min­nan avus­tuk­sia yh­teen­sä 55 000 euroa – Katso kaikki avus­tuk­sen saaneet

15.05.2020 13:41 0
Tilaajille
Muutamalle raahelaisseuralle kehittämistukea

Muu­ta­mal­le raa­he­lais­seu­ral­le ke­hit­tä­mis­tu­kea

22.04.2020 10:48 0
Tilaajille
Raahelaisseurat elävät haastavia aikoja – nyt vastassa vaikuttaa olevan ylivoimainen vastustaja

Raa­he­lais­seu­rat elävät haas­ta­via aikoja – nyt vas­tas­sa vai­kut­taa olevan yli­voi­mai­nen vas­tus­ta­ja

25.03.2020 11:00 0
Tilaajille
Urheiluseuroilta tiukka vaatimus: Raahen valtuuston on annettava lisämääräraha liikunta-alueiden ylläpitoon

Ur­hei­lu­seu­roil­ta tiukka vaa­ti­mus: Raahen val­tuus­ton on an­net­ta­va li­sä­mää­rä­ra­ha lii­kun­ta-aluei­den yl­lä­pi­toon

13.02.2020 20:00 0
Tilaajille