Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Fen­no­voi­man ra­ken­ta­mis­lu­van kan­nal­ta tärkeä tur­val­li­suus­se­los­te ha­lu­taan saada val­miik­si kevään aikana – Titan-2 jatkaa eh­dol­li­se­na pää­ura­koit­si­ja­na

Fennovoima on päättänyt joulukuussa, että Titan-2 jatkaa pääurakoitsijana ehdollisena kahden vuoden ajan.

Pyhäjoen Hanhikiven työmaalla työskentelee tällä hetkellä noin 350 henkilöä päivittäin.
Pyhäjoen Hanhikiven työmaalla työskentelee tällä hetkellä noin 350 henkilöä päivittäin.
Kuva: Vesa Joensuu

Pyhäjoen ydinvoimalan laitostoimittaja Rosatom aikoo toimittaa viimeiset alustavan turvalllisuusselosteen dokumentit ydinvoimayhtiö Fennovoimalle kevään 2021 aikana. Näin kerrotaan Rosatomin tiedotteessa.

Alustava turvallisuusseloste koostuu 15 dokumenttierästä, ja se on keskeinen aineisto ydinvoimalan rakentamisluvan hakemisessa.

Venäläisyhtiö Rosatom on toimittanut tähän mennessä alustavan turvallisuusselosteen viisi dokumenttierää. Tämän vuoden loppuun mennessä Fennovoimalle aiotaan toimittaa myös kaksi muuta dokumenttierää, ja loput kahdeksan ovat tulossa ensi vuoden alkupuolella.

Fennovoima toimittaa alustavan turvallisuusselosteen Säteilyturvakeskukselle (STUK), joka tarkastaa ja hyväksyy dokumentit ennen rakentamislupaa. Ydinvoimalan rakentamisluvan myöntää valtioneuvosto.

– Ennen kuin toimitamme alustavan turvallisuusselosteen viranomaiselle, tarkastamme aineiston varmistaaksemme laitoksen turvallisuuden. Fennovoima on tulevan ydinvoimalan omistaja ja operaattori, ja pidämme välttämättömänä, että suoritamme itsenäisen tarkastuksen kaikissa vaiheissa, sanoo Fennovoiman laitostoiminnot-yksikön johtaja Janne Liuko Fennovoiman tiedotteessa.

Turvallisuusseloste sisältää yksityiskohtaiset selosteet kaikista turvallisuuteen liittyvistä osa-alueista.

Ensimmäisen vaiheen aineisto saapunut

Fennovoima kertoo tiedotteessaan, että Rosatom-konserniin kuuluva RAOS Project Oy on toimittanut perussuunnittelun ensimmäisen vaiheen aineiston Fennovoimalle. Ydinvoimayhtiö on hyväksynyt sen ehdollisesti jatkotyötä varten. Lopullinen hyväksyntä suunnitelmalle annetaan sitten, kun STUK on hyväksynyt alustavan turvallisuuselosteen.

Perussuunnittelun ensimmäisen vaiheen aineisto sisältää ydinvoimalan suunnittelun päävaiheiden kuvauksen kuten ydinvoimalan konseptin, toiminnallisen suunnitelman, 3D-mallinnuksen, laitoksen järjestelmät sekä rakennusten suunnitelmat.

Perussuunnittelu on myös pohjamateriaalia alustavalle turvallisuusselosteelle.

Rosatomin mukaan STUKin vaatimukset luvitusvaiheen aineiston suhteen ovat korkeammat kuin monissa muissa maissa.

– Luvitusvaiheen korkea vaatimustaso palvelee projektia myöhemmissä vaiheissa, kun viivästyksiä ja tarvetta työn uudelleen suunnittelulle voidaan välttää varsinaisen rakentamisen alettua, Fennovoiman tiedotteessa todetaan.

Titan-2 jatkaa ehdollisena pääurakoitsijana

Venäläistaustainen Titan-2 jatkaa Hanhikiven ydinvoimalan pääurakoitsijana ehdollisesti  seuraavan kahden vuoden ajan, kertoo Fennovoima.

Tämän vuoden alussa Fennovoima tiedotti, että Titan-2 on pääurakoitsija ehdollisesti tämän vuoden loppuun saakka. Fennovoima ei ollut tyytyväinen Titan-2:n turvallisuuskulttuuriin. Ydinvoimayhtiön mukaan Titan-2 on tehnyt parannuksia turvallisuuskulttuuriinsa sekä urakoitsijahallintaan.

Aliurakoitsijoiden hyväksymiset ydinvoimalan rakennushankkeessa ovat aina määräaikaisia, yleensä 3–5 vuoden mittaisia.

Noin 350 henkilöä työmaalla

Tällä hetkellä Hanhikivelle on valmistumassa Fennovoiman hallintorakennus. Sen perustustyöt aloitettiin loppusyksyn aikana. Lisäksi Pyhäjoella jatkettiin ruoppaustöitä laiturin alla sekä väliaikaisen padon rakentamista.

Jäähdytysveden poistokanavan kallioräjäytyksiä jatkettiin lokakuun alkupuolelle saakka. Lisäksi raudoittamon ja pintakäsittelylaitoksen työt jatkuivat. Majoituskylän taakse nousevalla varastoalueella on aloitettu hallien teräsrunkojen pystytys.

Hanhikivenniemellä työskentelee nyt noin 350 henkilöä päivittäin.

Täydennetty kello 13.41 tieto siitä, että Fennovoima hyväksyy perussuunnittelun ensimmäisen vaiheen aineiston lopullisesti sitten, kun STUK on hyväksynyt alustavan turvallisuussuunnitelman.