Ydinvoimalat
Hanhikivellä edetään kohti ydinvoimalan pohjatöitä – Koronakevät ei ole pysäyttänyt työmaata

Han­hi­ki­vel­lä edetään kohti ydin­voi­ma­lan poh­ja­töi­tä – Ko­ro­na­ke­vät ei ole py­säyt­tä­nyt työ­maa­ta

19.05.2020 21:00 0
Tilaajille
Titan-2 erityistarkkailussa - Fennovoima: Yhtiön jatko pääurakoitsijana ehdollinen

Titan-2 eri­tyis­tark­kai­lus­sa - Fen­no­voi­ma: Yhtiön jatko pää­ura­koit­si­ja­na eh­dol­li­nen

25.03.2020 12:59 0
Tilaajille
Fennovoima sulki Pyhäjoen toimiston ja peruu kevään työmaavierailut Hanhikiven niemelle

Fen­no­voi­ma sulki Py­hä­joen toi­mis­ton ja peruu kevään työ­maa­vie­rai­lut Han­hi­ki­ven nie­mel­le

19.03.2020 09:38 0
Tilaajille
Fennovoiman hallintorakennusta aletaan rakentaa viimeistään ennen kesäkuun loppua

Fen­no­voi­man hal­lin­to­ra­ken­nus­ta aletaan ra­ken­taa vii­meis­tään ennen ke­sä­kuun loppua

15.03.2020 20:30 0
Tilaajille
Ydinvoimaloihin kohdistuva drooniuhka otetaan nyt mukaan lakipykäliin

Ydin­voi­ma­loi­hin koh­dis­tu­va droo­niuh­ka otetaan nyt mukaan la­ki­py­kä­liin

15.02.2020 09:00 0
Tilaajille
Nettikyselyyn vastanneet pitävät ydinvoimalan rakentamista ilmastotekona

Net­ti­ky­se­lyyn vas­tan­neet pitävät ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mis­ta il­mas­to­te­ko­na

13.02.2020 11:09 0
Tilaajille
STUK arvioi Fennovoiman voimalaitoksen suunnittelutilannetta ja ruusuja ja risuja tuli

STUK arvioi Fen­no­voi­man voi­ma­lai­tok­sen suun­nit­te­lu­ti­lan­net­ta ja ruusuja ja risuja tuli

10.02.2020 18:55 0
Tilaajille
Suurhankkeiden hiilidioksidipäästöjä ei lasketa: Fennovoima ei aio kompensoida rakentamisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä eikä kaatamaansa metsää - Äänestä ja vaikuta!

Suur­hank­kei­den hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jä ei las­ke­ta: Fen­no­voi­ma ei aio kom­pen­soi­da ra­ken­ta­mi­sen ai­heut­ta­maa hii­li­ja­lan­jäl­keä eikä kaa­ta­maan­sa metsää - Äänestä ja vai­ku­ta!

05.02.2020 09:00 0
Tilaajille