Meikäläiset

Digiharmonikan maailmanmestari Toni Perttulan käsissä haitari taipuu vaikka sirkukseen
Tilaajille

Di­gi­har­mo­ni­kan maail­man­mes­ta­ri Toni Pert­tu­lan käsissä haitari taipuu vaikka sir­kuk­seen

31.03.2020 21:00
Perustutkimus luo pohjaa uudelle tiedolle

Pe­rus­tut­ki­mus luo pohjaa uudelle tie­dol­le

29.03.2020 21:00
Tilaajille
Täysosuma ilman taktiikkaa - Janita elää nyt unelmaansa

Täys­osu­ma ilman tak­tiik­kaa - Janita elää nyt unel­maan­sa

24.03.2020 20:00
Tilaajille
Eläinrakas sairaalan johtaja ylistää Raahea

Eläin­ra­kas sai­raa­lan johtaja ylistää Raahea

23.03.2020 08:00
Tilaajille
Suomalainen klassikkokirjailija on tarjonnut Minna Maijalalle työtä pariksikymmeneksi vuodeksi ja tuonut muun muassa Tieto-Finlandia-ehdokkuuden

Suo­ma­lai­nen klas­sik­ko­kir­jai­li­ja on tar­jon­nut Minna Mai­ja­lal­le työtä pa­rik­si­kym­me­nek­si vuo­dek­si ja tuonut muun muassa Tie­to-Fin­lan­dia-eh­dok­kuu­den

17.03.2020 20:00
Tilaajille
"Ja kaikkein tärkeintä on rakkaus" - Simo Skinnari kaipaa lisää henkisyyttä ja rakkautta kouluopetukseen

"Ja kaik­kein tär­kein­tä on rak­kaus" - Simo Skin­na­ri kaipaa lisää hen­ki­syyt­tä ja rak­kaut­ta kou­lu­ope­tuk­seen

12.03.2020 21:00
Tilaajille
Juha Aunola: Kansalaisopisto on minun maailmani

Juha Aunola: Kan­sa­lais­opis­to on minun maail­ma­ni

08.03.2020 20:00
Tilaajille
Valokuvaaja-kirjailija Sakari Kiuru: Rakastan Raahea, mutta se myös ahdistaa

Va­lo­ku­vaa­ja-kir­jai­li­ja Sakari Kiuru: Ra­kas­tan Raahea, mutta se myös ah­dis­taa

01.03.2020 20:00
Tilaajille
Lentopalloilija Raahesta pääsi pelaamaan maaottelun kotikaupungissa ja sai ajella työsuhde-Ladalla

Len­to­pal­loi­li­ja Raa­hes­ta pääsi pe­laa­maan maa­ot­te­lun ko­ti­kau­pun­gis­sa ja sai ajella työ­suh­de-La­dal­la

23.02.2020 21:00
Tilaajille
Veli-Matista piti tulla ninja

Ve­li-Ma­tis­ta piti tulla ninja

18.02.2020 20:00
Tilaajille
Yhdysvalloissa 20 vuotta asunut entinen raahelaisseiväshyppääjä ikävöi suomalaista sinappia ja leipää

Yh­dys­val­lois­sa 20 vuotta asunut entinen raa­he­lais­sei­väs­hyp­pää­jä ikävöi suo­ma­lais­ta si­nap­pia ja leipää

13.02.2020 21:00
Tilaajille
Tero nauttii radiotyön herkkuja kaikilla mausteilla

Tero nauttii ra­dio­työn herk­ku­ja kai­kil­la maus­teil­la

06.02.2020 20:00
Tilaajille
Kiireisiä ruuhkavuosia elävä Katja Haapakoski pelaa pesäpalloa edelleen unissaan

Kii­rei­siä ruuh­ka­vuo­sia elävä Katja Haa­pa­kos­ki pelaa pe­sä­pal­loa edel­leen unis­saan

04.02.2020 20:30
Tilaajille
Yhä maailmaa ihmettelemässä

Yhä maail­maa ih­met­te­le­mäs­sä

03.02.2020 20:00
Tilaajille
Pesäkarhu Pattijoelta

Pe­sä­kar­hu Pat­ti­joel­ta

02.02.2020 20:00
Tilaajille
Ympäristönsuojelulakeja syntyy raahelaisin eväin

Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­la­ke­ja syntyy raa­he­lai­sin eväin

01.02.2020 20:00
Tilaajille
Yrittäjä kulkee kohti uusia haasteita

Yrit­tä­jä kulkee kohti uusia haas­tei­ta

31.01.2020 20:00
Tilaajille
Anne Riikola-Sarkkila elää täysillä kahta maailmaa – Erityisopettaja ja tanssitaiteilija

Anne Rii­ko­la-Sark­ki­la elää täy­sil­lä kahta maail­maa – Eri­tyis­opet­ta­ja ja tans­si­tai­tei­li­ja

31.01.2020 13:05
Tilaajille
Kapinallisesta kasvoi syvällinen ajattelija

Ka­pi­nal­li­ses­ta kasvoi sy­väl­li­nen ajat­te­li­ja

30.01.2020 20:16
Tilaajille
Kitaristista tuli Vantaalla myös poliitikko

Ki­ta­ris­tis­ta tuli Van­taal­la myös po­lii­tik­ko

30.01.2020 20:00
Tilaajille
Nuorempana Teemu Halmkronan ja musiikinopettajien yhteisymmärrys ei ollut aina paras mahdollinen – Nyt nelikymppisenä musiikinteorian opiskelijana hän menee oppitunneille avoimin mielin

Nuo­rem­pa­na Teemu Halmk­ro­nan ja mu­sii­kin­opet­ta­jien yh­teis­ym­mär­rys ei ollut aina paras mah­dol­li­nen – Nyt ne­li­kymp­pi­se­nä mu­sii­kin­teo­rian opis­ke­li­ja­na hän menee op­pi­tun­neil­le avoimin mielin

30.01.2020 20:00
Tilaajille
Garda ei vedä vertoja Raahelle

Garda ei vedä vertoja Raa­hel­le

29.01.2020 20:00
Tilaajille
Mikä on ihmisen paikka?

Mikä on ihmisen paikka?

28.01.2020 20:00
Tilaajille
“Nahkansa siinä joutui kovettamaan”

“Nah­kan­sa siinä joutui ko­vet­ta­maan”

27.01.2020 20:00
Tilaajille
Jones-ryhmä on napannut Karin jo kahdesti - "Totaalilopettamiseen ei enää ryhdytä"

Jo­nes-ryh­mä on na­pan­nut Karin jo kah­des­ti - "To­taa­li­lo­pet­ta­mi­seen ei enää ryh­dy­tä"

27.01.2020 12:00
Tilaajille
Raahen sairaalan isähahmo

Raahen sai­raa­lan isä­hah­mo

26.01.2020 20:00
Tilaajille
Nuorisovaltuusto kasvatti Titasta rohkean tekijän

Nuo­ri­so­val­tuus­to kas­vat­ti Titasta rohkean tekijän

25.01.2020 20:01
Tilaajille
Lauri Ahtinen ammentaa itsestäänkin

Lauri Ahtinen am­men­taa it­ses­tään­kin

25.01.2020 20:00
Tilaajille
Pasi Ikonen kaipaa koti-seudun mäntymetsiin

Pasi Ikonen kaipaa ko­ti-seu­dun män­ty­met­siin

24.01.2020 20:00
Tilaajille
Mannun toive:  "Jossain vaiheessa energia tuotetaan vedestä, auringosta ja tuulesta, eikä meidän tarvitse enää räjäytellä tai polttaa mitään"

Mannun toive: "Jos­sain vai­hees­sa energia tuo­te­taan ve­des­tä, au­rin­gos­ta ja tuu­les­ta, eikä meidän tar­vit­se enää rä­jäy­tel­lä tai polttaa mitään"

23.01.2020 20:00
Tilaajille
Anskun ja Katrin unelmista tuli totta

Anskun ja Katrin unel­mis­ta tuli totta

23.01.2020 20:00
Tilaajille
Salkkareita syntyy myös Tauvossa

Salk­ka­rei­ta syntyy myös Tau­vos­sa

22.01.2020 20:00
Tilaajille
Salovaara juontaa Härdelliä nostalgisissa tunnelmissa  - Elämänilokin on löytynyt

Sa­lo­vaa­ra juontaa Här­del­liä nos­tal­gi­sis­sa tun­nel­mis­sa - Elä­män­ilo­kin on löy­ty­nyt

22.01.2020 11:00
Tilaajille
Runoilija Miia Paani siirtyi runosta proosaan

Ru­noi­li­ja Miia Paani siirtyi runosta proo­saan

21.01.2020 20:00
Tilaajille
Kimakka Tatsi oli nuoruuden ykkösjuttu, nyt Lassilan Samin musiikkiharrastus jatkuu Fuengirolassa

Kimakka Tatsi oli nuo­ruu­den yk­kös­jut­tu, nyt Las­si­lan Samin mu­siik­ki­har­ras­tus jatkuu Fuen­gi­ro­las­sa

20.01.2020 20:00
Tilaajille
Uusi arkeloginen tutkimus valottaa viikinkiaikaa

Uusi ar­ke­lo­gi­nen tut­ki­mus va­lot­taa vii­kin­ki­ai­kaa

20.01.2020 12:00
Tilaajille
Plasman perustaja Sinikka Eriksson haki lääkärinoppinsa Sveitsistä

Plasman pe­rus­ta­ja Sinikka Eriks­son haki lää­kä­rin­op­pin­sa Sveit­sis­tä

19.01.2020 20:00
Tilaajille
Anita Isomaa-Myllymäki työskentelee unelmatehtävässään näköalapaikalla Elinkeinoelämän keskusliittossa

Anita Iso­maa-Myl­ly­mä­ki työs­ken­te­lee unel­ma­teh­tä­väs­sään nä­kö­ala­pai­kal­la Elin­kei­no­elä­män kes­kus­liit­tos­sa

18.01.2020 20:00
Tilaajille
Laura Kotila työskentelee päivän politiikan näköalapaikalla – Mauno Koiviston hautajaiset olivat ikimuistoisin työtilaisuus

Laura Kotila työs­ken­te­lee päivän po­li­tii­kan nä­kö­ala­pai­kal­la – Mauno Koi­vis­ton hau­ta­jai­set olivat iki­muis­toi­sin työ­ti­lai­suus

14.01.2020 20:00
Tilaajille
Vesa Manninen jahtaa yhä valkoista valastaan

Vesa Man­ni­nen jahtaa yhä val­kois­ta va­las­taan

14.01.2020 20:00
Tilaajille
Tuire Mainio on menestynyt chihuahua-kouluttaja ja kasvattaja: Uusi minä löytyi koirien kautta

Tuire Mainio on me­nes­ty­nyt chi­hua­hua-kou­lut­ta­ja ja kas­vat­ta­ja: Uusi minä löytyi koirien kautta

14.01.2020 11:00
Tilaajille
Henrik Corten tavoilla ei pärjäisi tämän päivän politiikassa

Henrik Corten ta­voil­la ei pär­jäi­si tämän päivän po­li­tii­kas­sa

13.01.2020 20:00
Tilaajille
Lotan oma polku vahvistui

Lotan oma polku vah­vis­tui

12.01.2020 20:00
Tilaajille
Markus Liimatainen nousi Raahen jätkäluokalta maailmanparantajaksi

Markus Lii­ma­tai­nen nousi Raahen jät­kä­luo­kal­ta maail­man­pa­ran­ta­jak­si

12.01.2020 20:00
Tilaajille
Voittoisa laulaja ja emäntä

Voit­toi­sa laulaja ja emäntä

11.01.2020 15:28
Tilaajille
Ehrström oli lääkäri ja kansan sivistäjä

Ehrst­röm oli lääkäri ja kansan si­vis­tä­jä

10.01.2020 20:00
Tilaajille
Kyllä lihamestari neuvoo

Kyllä li­ha­mes­ta­ri neuvoo

09.01.2020 20:00
Tilaajille
Laulaja haluaa nyt myös hoitaa

Laulaja haluaa nyt myös hoitaa

09.01.2020 20:00
Tilaajille
Yrjö Reinilä oli suuresti arvostettu kaupungin kippari ja herrasmies

Yrjö Reinilä oli suu­res­ti ar­vos­tet­tu kau­pun­gin kippari ja her­ras­mies

09.01.2020 20:00
Tilaajille
Parhaat ideansa stylisti ja suunnittelija Anna Pirkola saa hiljaisuudessa, kaukana ylimääräisitä ärsykkeistä

Parhaat ideansa sty­lis­ti ja suun­nit­te­li­ja Anna Pirkola saa hil­jai­suu­des­sa, kaukana yli­mää­räi­si­tä är­syk­keis­tä

08.01.2020 20:00
Tilaajille