Meikäläiset

Paula Vanninen työskentelee kemialllisten aseiden kieltoinstituutin johdossa ja oli mukana hankkimassa Nobelin rauhanpalkintoa
Tilaajille

Paula Van­ni­nen työs­ken­te­lee ke­miall­lis­ten aseiden kiel­to­ins­ti­tuu­tin joh­dos­sa ja oli mukana hank­ki­mas­sa Nobelin rau­han­pal­kin­toa

14.01.2021 20:00
Musiikkineuvos oli uransa huipulla Raahessa - Lehtori Piha oli aikoinaan tuttu näky pyöräilemässä salkku tarakalla Rantakadulla

Mu­siik­ki­neu­vos oli uransa hui­pul­la Raa­hes­sa - Lehtori Piha oli ai­koi­naan tuttu näky pyö­räi­le­mäs­sä salkku ta­ra­kal­la Ran­ta­ka­dul­la

07.01.2021 20:00
Tilaajille
Jarmo Reposelle työ on ollut tapa toteuttaa luovuutta

Jarmo Re­po­sel­le työ on ollut tapa to­teut­taa luo­vuut­ta

05.01.2021 20:00 1
Tilaajille
Myrskylän kunnanjohtaja, raahelaislähtöinen Sam Vuorinen: "Rantojen kehittäminen on Raahelle iso, hiomaton timantti"

Myrs­ky­län kun­nan­joh­ta­ja, raa­he­lais­läh­töi­nen Sam Vuo­ri­nen: "Ran­to­jen ke­hit­tä­mi­nen on Raa­hel­le iso, hio­ma­ton ti­mant­ti"

03.01.2021 12:00 5
Tilaajille
Suomeen palannut kuvataiteilija Liisa Kitinprami: "Teen hoitajan työtä koronan etulinjassa"

Suomeen pa­lan­nut ku­va­tai­tei­li­ja Liisa Ki­tinp­ra­mi: "Teen hoi­ta­jan työtä koronan etu­lin­jas­sa"

17.12.2020 20:00 1
Tilaajille
10 vuoden projekti oman suvun miehistä

10 vuoden pro­jek­ti oman suvun mie­his­tä

06.12.2020 20:00
Tilaajille
Raahelaislähtöinen tutkija Outi Vesakoski: "Nyt eletään massasukupuuton aikaa"

Raa­he­lais­läh­töi­nen tutkija Outi Ve­sa­kos­ki: "Nyt eletään mas­sa­su­ku­puu­ton aikaa"

01.12.2020 20:00 1
Tilaajille
Reetta Mällinen sai tarpeekseen muotimaailmasta Muodin Huipulle -ohjelman jälkeen – Nyt hän innostaa ihmisiä tankotanssin, twerkin ja ilma-akrobatian pariin

Reetta Mäl­li­nen sai tar­peek­seen muo­ti­maail­mas­ta Muodin Hui­pul­le -oh­jel­man jälkeen – Nyt hän in­nos­taa ihmisiä tan­ko­tans­sin, twerkin ja il­ma-ak­ro­ba­tian pariin

29.11.2020 20:00
Tilaajille
Korona vei työn Kanarialla

Korona vei työn Ka­na­rial­la

24.11.2020 20:00
Tilaajille
Esiintymisjännitys lähti musiikkiopistossa: "Olin soittanut sen biisin miljoona kertaa, mutta sitten tuli aivan totaalinen blackout"

Esiin­ty­mis­jän­ni­tys lähti mu­siik­kio­pis­tos­sa: "Olin soit­ta­nut sen biisin mil­joo­na kertaa, mutta sitten tuli aivan to­taa­li­nen blac­kout"

22.11.2020 20:00
Tilaajille
Aku viihtyy Pihlajakadulla - Tiesitkö, että Salkkareiden uuden hahmon vaatteissa on raahelaissyntyinen näyttelijä?

Aku viihtyy Pih­la­ja­ka­dul­la - Tie­sit­kö, että Salk­ka­rei­den uuden hahmon vaat­teis­sa on raa­he­lais­syn­tyi­nen näyt­te­li­jä?

19.11.2020 20:00
Tilaajille
Ei mitään ilmanaikuista pelleilyä

Ei mitään il­man­ai­kuis­ta pel­lei­lyä

12.11.2020 20:00
Tilaajille
Taina Kolehmaisella kaksi intohimoa: Sote ja vauvan uni

Taina Ko­leh­mai­sel­la kaksi in­to­hi­moa: Sote ja vauvan uni

05.11.2020 20:00
Tilaajille
Johanna Mäkitaipale on kanitohtori ja haasteista innostuva ortopedi: "Siinä ihan sormet syyhyää, kun tulee ontuva potilas, että mistä vika löytyy ja miten se hoidetaan."

Johanna Mä­ki­tai­pa­le on ka­ni­toh­to­ri ja haas­teis­ta in­nos­tu­va or­to­pe­di: "Siinä ihan sormet syy­hyää, kun tulee ontuva po­ti­las, että mistä vika löytyy ja miten se hoi­de­taan."

03.11.2020 20:00
Tilaajille
Suomen ensimmäinen olutsommelier löysi oluen ja salmiakin yhteyden jo teinivuosinaan Raahessa

Suomen en­sim­mäi­nen olut­som­me­lier löysi oluen ja sal­mia­kin yh­tey­den jo tei­ni­vuo­si­naan Raa­hes­sa

01.11.2020 20:00
Tilaajille
Tuula Länkisen elämästä ei käänteitä puutu – Nyt häneltä on ilmestynyt esikoisromaani

Tuula Län­ki­sen elä­mäs­tä ei kään­tei­tä puutu – Nyt häneltä on il­mes­ty­nyt esi­kois­ro­maa­ni

25.10.2020 20:00
Tilaajille
Siikajoen kasvatti Iiris Kuusinen menetti nuorena vanhempansa – "Pohjalaisella sisulla on selvitty"

Sii­ka­joen kas­vat­ti Iiris Kuu­si­nen menetti nuorena van­hem­pan­sa – "Poh­ja­lai­sel­la sisulla on sel­vit­ty"

20.10.2020 20:00
Tilaajille
Ulla Alakangas on kulkenut aina unelmiaan kohti, vaikka se on tarkoittanut pätkätöitä ja epävarmuutta: "Minulla on ollut pakottava tarve nähdä ja kokea juttuja."

Ulla Ala­kan­gas on kul­ke­nut aina unel­miaan kohti, vaikka se on tar­koit­ta­nut pät­kä­töi­tä ja epä­var­muut­ta: "Mi­nul­la on ollut pa­kot­ta­va tarve nähdä ja kokea jut­tu­ja."

18.10.2020 20:00
Tilaajille
Raatihuoneen tupakkahuoneessa työskennellyt kunnallisharjoittelija johtaa nyt POPsotea

Raa­ti­huo­neen tu­pak­ka­huo­nees­sa työs­ken­nel­lyt kun­nal­lis­har­joit­te­li­ja johtaa nyt POP­so­tea

15.10.2020 20:00 1
Tilaajille
Juha Tapion kanssa Venäjällä vankilatyötä tehnyt Ilkka Puhakka: "Raahessa minua koulukiusattiin ja potkittiin oppikoulusta"

Juha Tapion kanssa Ve­nä­jäl­lä van­ki­la­työ­tä tehnyt Ilkka Pu­hak­ka: "Raa­hes­sa minua kou­lu­kiu­sat­tiin ja pot­kit­tiin op­pi­kou­lus­ta"

13.10.2020 20:00 1
Tilaajille
Raahesta maailmalle lähtenyt Erno Väyrynen on suunnitellut frisbeegolfradat muun muassa Koivuluotoon ja Las Vegasiin

Raa­hes­ta maail­mal­le läh­te­nyt Erno Väy­ry­nen on suun­ni­tel­lut fris­bee­golf­ra­dat muun muassa Koi­vu­luo­toon ja Las Ve­ga­siin

11.10.2020 20:00
Tilaajille
Ilmastokriisi huolettaa tanssija Sakari Kinnusta – Kapinahenki on lisääntynyt Elokapina-liikkeen mukana

Il­mas­to­krii­si huo­let­taa tans­si­ja Sakari Kin­nus­ta – Ka­pi­na­hen­ki on li­sään­ty­nyt Elo­ka­pi­na-liik­keen mukana

08.10.2020 20:00 1
Tilaajille
Tanska, Arabiemiraatit, Sveitsi... pankkiura on tarjonnut Antinkankaan kasvatille koettavaa

Tanska, Ara­bie­mi­raa­tit, Sveit­si... pank­ki­ura on tar­jon­nut An­tin­kan­kaan kas­va­til­le koet­ta­vaa

29.09.2020 20:00
Tilaajille
Augustan valtavan lahjoituksen ansiosta vanhukset saivat Pattijoella paremman kohtelun

Au­gus­tan val­ta­van lah­joi­tuk­sen an­sios­ta van­huk­set saivat Pat­ti­joel­la pa­rem­man koh­te­lun

27.09.2020 20:00
Tilaajille
Basisti Jonne Aho elää unelmaansa – Keikkailee Einin bändissä

Basisti Jonne Aho elää unel­maan­sa – Keik­kai­lee Einin bän­dis­sä

24.09.2020 20:00
Tilaajille
Raahelaislähtöinen oopperalaulaja Silja Sevonkari: Uusi työ ja elämä Kemijärvellä

Raa­he­lais­läh­töi­nen oop­pe­ra­lau­la­ja Silja Se­von­ka­ri: Uusi työ ja elämä Ke­mi­jär­vel­lä

17.09.2020 20:00
Tilaajille
Raahelaislähtöinen lakimies Timo Juntunen: Lapsiin kohdistuvat väkivallanteot ovat pahempia kuin murhat

Raa­he­lais­läh­töi­nen la­ki­mies Timo Jun­tu­nen: Lapsiin koh­dis­tu­vat vä­ki­val­lan­teot ovat pa­hem­pia kuin murhat

13.09.2020 20:00
Tilaajille
Eija Pietilästä tuli nuorisotyökentän vaikuttaja: "Saamme olla toiveikkaita nuorten suhteen"

Eija Pie­ti­läs­tä tuli nuo­ri­so­työ­ken­tän vai­kut­ta­ja: "Saamme olla toi­veik­kai­ta nuorten suh­teen"

03.09.2020 20:00
Tilaajille
Oma tyyli löytyi vintagesta – Ida työskentelee pin-up-mallina

Oma tyyli löytyi vin­ta­ges­ta – Ida työs­ken­te­lee pin-up-mal­li­na

30.08.2020 20:00
Tilaajille
Raahessa syntynyt, Ruotsiakin kiertänyt – Luova Pelkonen päätyi näyttelemisen pariin

Raa­hes­sa syn­ty­nyt, Ruot­sia­kin kier­tä­nyt – Luova Pel­ko­nen päätyi näyt­te­le­mi­sen pariin

23.08.2020 19:00
Tilaajille
Fitness-debyytti suoraan SM-tasolla

Fit­ness-de­byyt­ti suoraan SM-ta­sol­la

20.08.2020 21:00
Tilaajille
Kohti liikenteen muutosta

Kohti lii­ken­teen muu­tos­ta

16.08.2020 20:00
Tilaajille
Raahen tuulista tutkijatohtoriksi – kotikaupunki tarjosi Inna Liskolle hyvät lähtökohdat elämään

Raahen tuu­lis­ta tut­ki­ja­toh­to­rik­si – ko­ti­kau­pun­ki tarjosi Inna Lis­kol­le hyvät läh­tö­koh­dat elämään

13.08.2020 20:00
Tilaajille
Raahen Mafiasta Ruotuväen päätoimittajaksi – Alaisia Mikko Ilkolla on ollut jopa 280

Raahen Ma­fias­ta Ruo­tu­väen pää­toi­mit­ta­jak­si – Alaisia Mikko Ilkolla on ollut jopa 280

10.08.2020 12:00
Tilaajille
Kaikki alkoi palasesta nahkaa ja ompelukoneesta - sattumien kautta suosituksi brändiksi

Kaikki alkoi pa­la­ses­ta nahkaa ja om­pe­lu­ko­nees­ta - sat­tu­mien kautta suo­si­tuk­si brän­dik­si

07.08.2020 14:00
Tilaajille
Camilla hallitsee sosiaalisen median ja it-alan – Päivätyöstään hän ei aio luopua

Camilla hal­lit­see so­siaa­li­sen median ja it-alan – Päi­vä­työs­tään hän ei aio luopua

05.08.2020 16:00
Tilaajille
Utelias mandoliinimies tykkää tutkia – raahelaislähtöinen Tomi Kiilakoski tutkii muun muassa koronaviruksen vaikutuksia nuorten elämään

Utelias man­do­lii­ni­mies tykkää tutkia – raa­he­lais­läh­töi­nen Tomi Kii­la­kos­ki tutkii muun muassa ko­ro­na­vi­ruk­sen vai­ku­tuk­sia nuorten elämään

31.07.2020 09:00
Tilaajille
Syksyn kalenterissa siintävät taas keikkalavat– Laulaja Mervi Koponen oppi rauhoittamaan elämänsä jo ennen koronaa vakavan sairauden iskiessä

Syksyn ka­len­te­ris­sa siin­tä­vät taas keik­ka­la­vat– Laulaja Mervi Koponen oppi rau­hoit­ta­maan elä­män­sä jo ennen koronaa vakavan sai­rau­den is­kies­sä

26.07.2020 20:00
Tilaajille
Valot veivät Kansallisoopperaan – Takaisin Raaheen valaistusoperaattori saapuu vielä purjein

Valot veivät Kan­sal­lis­oop­pe­raan – Ta­kai­sin Raaheen va­lais­tus­ope­raat­to­ri saapuu vielä purjein

21.07.2020 20:00
Tilaajille
F-Securen raahelaistaustainen tietoturvajohtaja innostui skeittaamaan - "Raahessa meinasin saada turpaan, kun puhuin vieraspaikkakuntalaisittain"

F-Se­cu­ren raa­he­lais­taus­tai­nen tie­to­tur­va­joh­ta­ja in­nos­tui skeit­taa­maan - "Raa­hes­sa mei­na­sin saada tur­paan, kun puhuin vie­ras­paik­ka­kun­ta­lai­sit­tain"

16.07.2020 20:00
Tilaajille
Kärähtänyt lammas herätti bisnesidean

Kä­räh­tä­nyt lammas herätti bis­nes­idean

07.07.2020 20:00
Tilaajille
Raahen Seudun perustajasuvusta maailmalle: toimittajan töitä vuosikymmenet tehnyt Ulla Aurio alkoi yrittäjäksi 70-vuotiaana

Raahen Seudun pe­rus­ta­ja­su­vus­ta maail­mal­le: toi­mit­ta­jan töitä vuo­si­kym­me­net tehnyt Ulla Aurio alkoi yrit­tä­jäk­si 70-vuo­tiaa­na

28.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Mari Pihlajakoskesta kasvoi rautainen kuvataidealan ammattilainen

Mari Pih­la­ja­kos­kes­ta kasvoi rau­tai­nen ku­va­tai­de­alan am­mat­ti­lai­nen

20.06.2020 18:00
Tilaajille
Maaliskuussa suomalaiset yllättäneestä koronasulusta tuli työelämän tutkimuslaboratorio, kun töitä siirryttiin tekemään etänä

Maa­lis­kuus­sa suo­ma­lai­set yl­lät­tä­nees­tä ko­ro­na­su­lus­ta tuli työ­elä­män tut­ki­mus­la­bo­ra­to­rio, kun töitä siir­ryt­tiin te­ke­mään etänä

07.06.2020 20:00
Tilaajille
Tutkijasielulla on sammumaton tiedonjano

Tut­ki­ja­sie­lul­la on sam­mu­ma­ton tie­don­ja­no

05.06.2020 09:00
Tilaajille
Raahelaislähtöisen viulistin Minna Tuhkalan ura alkoi jo nuorena isän mukana kiertäessä – "Isä oli kunnon pelimanni"

Raa­he­lais­läh­töi­sen viu­lis­tin Minna Tuh­ka­lan ura alkoi jo nuorena isän mukana kier­täes­sä – "Isä oli kunnon pe­li­man­ni"

02.06.2020 20:00
Tilaajille
Rautaruukki oli ensimmäinen yliopisto

Rau­ta­ruuk­ki oli en­sim­mäi­nen yli­opis­to

31.05.2020 20:00
Tilaajille
Miehemme Prahassa: Marko Pyhtilä alkoi kirjoittaa jännäriä, mutta lopputulos on myös poliittinen satiiri aikamme öyhöttäjistä

Mie­hem­me Pra­has­sa: Marko Pyhtilä alkoi kir­joit­taa jän­nä­riä, mutta lop­pu­tu­los on myös po­liit­ti­nen satiiri aikamme öy­höt­tä­jis­tä

24.05.2020 12:00
Tilaajille
Virkamies, jonka työhön kuuluvat alkoholi, tupakka, rahapelit ja monet muut paheet

Vir­ka­mies, jonka työhön kuu­lu­vat al­ko­ho­li, tu­pak­ka, ra­ha­pe­lit ja monet muut paheet

19.05.2020 20:30
Tilaajille
Reseptiikan taituri Elina Ylitervo elättää itsensä ruokatoimittajana ja -stylistinä

Re­sep­tii­kan taituri Elina Yli­ter­vo elättää itsensä ruo­ka­toi­mit­ta­ja­na ja -s­ty­lis­ti­nä

17.05.2020 20:00
Tilaajille