Meikäläiset

Raahelaislähtöisen viulistin Minna Tuhkalan ura alkoi jo nuorena isän mukana kiertäessä – "Isä oli kunnon pelimanni"
Tilaajille

Raa­he­lais­läh­töi­sen viu­lis­tin Minna Tuh­ka­lan ura alkoi jo nuorena isän mukana kier­täes­sä – "Isä oli kunnon pe­li­man­ni"

02.06.2020 20:00 0
Rautaruukki oli ensimmäinen yliopisto

Rau­ta­ruuk­ki oli en­sim­mäi­nen yli­opis­to

31.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Miehemme Prahassa: Marko Pyhtilä alkoi kirjoittaa jännäriä, mutta lopputulos on myös poliittinen satiiri aikamme öyhöttäjistä

Mie­hem­me Pra­has­sa: Marko Pyhtilä alkoi kir­joit­taa jän­nä­riä, mutta lop­pu­tu­los on myös po­liit­ti­nen satiiri aikamme öy­höt­tä­jis­tä

24.05.2020 12:00 0
Tilaajille
Virkamies, jonka työhön kuuluvat alkoholi, tupakka, rahapelit ja monet muut paheet

Vir­ka­mies, jonka työhön kuu­lu­vat al­ko­ho­li, tu­pak­ka, ra­ha­pe­lit ja monet muut paheet

19.05.2020 20:30 0
Tilaajille
Reseptiikan taituri Elina Ylitervo elättää itsensä ruokatoimittajana ja -stylistinä

Re­sep­tii­kan taituri Elina Yli­ter­vo elättää itsensä ruo­ka­toi­mit­ta­ja­na ja -s­ty­lis­ti­nä

17.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Pattijoelta lähtöisin oleva Päivi Halkola-Atwood auttaa lapsia maailmaan denveriläisessä sairaalassa - koronavirus on iskenyt Coloradoon voimakkaasti, mutta apulaisosastonhoitajaa ei pelota

Pat­ti­joel­ta läh­töi­sin oleva Päivi Hal­ko­la-At­wood auttaa lapsia maail­maan den­ve­ri­läi­ses­sä sai­raa­las­sa - ko­ro­na­vi­rus on iskenyt Co­lo­ra­doon voi­mak­kaas­ti, mutta apu­lais­osas­ton­hoi­ta­jaa ei pelota

10.05.2020 21:00 0
Tilaajille
Nelisenkymmentä vuotta sitten nuori tutkija lähti kolmen kuukauden työkeikalle Sri Lankaan - "Tavallaan tuolla tiellä olen edelleenkin"

Ne­li­sen­kym­men­tä vuotta sitten nuori tutkija lähti kolmen kuu­kau­den työ­kei­kal­le Sri Lankaan - "Ta­val­laan tuolla tiellä olen edel­leen­kin"

07.05.2020 21:00 0
Tilaajille
Joonatan Rautio täytti 18 vuotta ja sai lahjaksi saksofonin – Pian hän huomasi, että vielä ei ollut myöhäistä alkaa saksofonistiksi

Joo­na­tan Rautio täytti 18 vuotta ja sai lah­jak­si sak­so­fo­nin – Pian hän huo­ma­si, että vielä ei ollut myö­häis­tä alkaa sak­so­fo­nis­tik­si

05.05.2020 21:00 0
Tilaajille
Kuvanveistäjä Hannu Ahosola tekee taidetta nykyisin perheen ehdoilla

Ku­van­veis­tä­jä Hannu Ahosola tekee tai­det­ta ny­kyi­sin perheen eh­doil­la

28.04.2020 22:11 0
Tilaajille
Jenni Similä sai Raahen nuorisovaltuustosta sellaisia taitoja, joita koulussa ei opetettu

Jenni Similä sai Raahen nuo­ri­so­val­tuus­tos­ta sel­lai­sia tai­to­ja, joita kou­lus­sa ei ope­tet­tu

21.04.2020 20:30 0
Tilaajille
Entinen seiväshyppääjä Kimmo Pallonen, 61, harrastaa liikuntaa edelleen jopa 25 tuntia viikossa - tähtäimessä EM-kisat

Entinen sei­väs­hyp­pää­jä Kimmo Pal­lo­nen, 61, har­ras­taa lii­kun­taa edel­leen jopa 25 tuntia vii­kos­sa - täh­täi­mes­sä EM-ki­sat

19.04.2020 20:00 0
Tilaajille
Seppo Parkkila luottaa rokotteen tuovan avun koronaviruskriisiin

Seppo Park­ki­la luottaa ro­kot­teen tuovan avun ko­ro­na­vi­rus­krii­siin

16.04.2020 20:00 0
Tilaajille
Nuoren skeittarin ujous karisi iän myötä - Valtteri Karjula hankki junamatkan aikana Helsingistä kämpän ja työn

Nuoren skeit­ta­rin ujous karisi iän myötä - Valt­te­ri Karjula hankki ju­na­mat­kan aikana Hel­sin­gis­tä kämpän ja työn

14.04.2020 21:00 0
Tilaajille
Parantumaton sairaus varjostaa Ennan elämää: "Uskon, että elämä ei ole omissa käsissäni"

Pa­ran­tu­ma­ton sairaus var­jos­taa Ennan elämää: "Uskon, että elämä ei ole omissa kä­sis­sä­ni"

09.04.2020 20:00 0
Tilaajille
Sanna Hirvaskari ei ikävöi julkisuuden valokeilaa

Sanna Hir­vas­ka­ri ei ikävöi jul­ki­suu­den va­lo­kei­laa

07.04.2020 21:00 0
Tilaajille
Pelle ja Poksi olivat ratkaisevat hahmot siihen, että Säilyn Mika on nyt arvostettu rumpali ja opettaja

Pelle ja Poksi olivat rat­kai­se­vat hahmot siihen, että Säilyn Mika on nyt ar­vos­tet­tu rumpali ja opet­ta­ja

05.04.2020 21:00 0
Tilaajille
Digiharmonikan maailmanmestari Toni Perttulan käsissä haitari taipuu vaikka sirkukseen

Di­gi­har­mo­ni­kan maail­man­mes­ta­ri Toni Pert­tu­lan käsissä haitari taipuu vaikka sir­kuk­seen

31.03.2020 21:00 0
Tilaajille
Perustutkimus luo pohjaa uudelle tiedolle

Pe­rus­tut­ki­mus luo pohjaa uudelle tie­dol­le

29.03.2020 21:00 0
Tilaajille
Täysosuma ilman taktiikkaa - Janita elää nyt unelmaansa

Täys­osu­ma ilman tak­tiik­kaa - Janita elää nyt unel­maan­sa

24.03.2020 20:00 0
Tilaajille
Eläinrakas sairaalan johtaja ylistää Raahea

Eläin­ra­kas sai­raa­lan johtaja ylistää Raahea

23.03.2020 08:00 0
Tilaajille
Suomalainen klassikkokirjailija on tarjonnut Minna Maijalalle työtä pariksikymmeneksi vuodeksi ja tuonut muun muassa Tieto-Finlandia-ehdokkuuden

Suo­ma­lai­nen klas­sik­ko­kir­jai­li­ja on tar­jon­nut Minna Mai­ja­lal­le työtä pa­rik­si­kym­me­nek­si vuo­dek­si ja tuonut muun muassa Tie­to-Fin­lan­dia-eh­dok­kuu­den

17.03.2020 20:00 0
Tilaajille
"Ja kaikkein tärkeintä on rakkaus" - Simo Skinnari kaipaa lisää henkisyyttä ja rakkautta kouluopetukseen

"Ja kaik­kein tär­kein­tä on rak­kaus" - Simo Skin­na­ri kaipaa lisää hen­ki­syyt­tä ja rak­kaut­ta kou­lu­ope­tuk­seen

12.03.2020 21:00 0
Tilaajille
Juha Aunola: Kansalaisopisto on minun maailmani

Juha Aunola: Kan­sa­lais­opis­to on minun maail­ma­ni

08.03.2020 20:00 0
Tilaajille
Valokuvaaja-kirjailija Sakari Kiuru: Rakastan Raahea, mutta se myös ahdistaa

Va­lo­ku­vaa­ja-kir­jai­li­ja Sakari Kiuru: Ra­kas­tan Raahea, mutta se myös ah­dis­taa

01.03.2020 20:00 0
Tilaajille
Lentopalloilija Raahesta pääsi pelaamaan maaottelun kotikaupungissa ja sai ajella työsuhde-Ladalla

Len­to­pal­loi­li­ja Raa­hes­ta pääsi pe­laa­maan maa­ot­te­lun ko­ti­kau­pun­gis­sa ja sai ajella työ­suh­de-La­dal­la

23.02.2020 21:00 0
Tilaajille
Veli-Matista piti tulla ninja

Ve­li-Ma­tis­ta piti tulla ninja

18.02.2020 20:00 0
Tilaajille
Yhdysvalloissa 20 vuotta asunut entinen raahelaisseiväshyppääjä ikävöi suomalaista sinappia ja leipää

Yh­dys­val­lois­sa 20 vuotta asunut entinen raa­he­lais­sei­väs­hyp­pää­jä ikävöi suo­ma­lais­ta si­nap­pia ja leipää

13.02.2020 21:00 0
Tilaajille
Tero nauttii radiotyön herkkuja kaikilla mausteilla

Tero nauttii ra­dio­työn herk­ku­ja kai­kil­la maus­teil­la

06.02.2020 20:00 0
Tilaajille
Kiireisiä ruuhkavuosia elävä Katja Haapakoski pelaa pesäpalloa edelleen unissaan

Kii­rei­siä ruuh­ka­vuo­sia elävä Katja Haa­pa­kos­ki pelaa pe­sä­pal­loa edel­leen unis­saan

04.02.2020 20:30 0
Tilaajille
Yhä maailmaa ihmettelemässä

Yhä maail­maa ih­met­te­le­mäs­sä

03.02.2020 20:00 0
Tilaajille
Pesäkarhu Pattijoelta

Pe­sä­kar­hu Pat­ti­joel­ta

02.02.2020 20:00 0
Tilaajille
Ympäristönsuojelulakeja syntyy raahelaisin eväin

Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­la­ke­ja syntyy raa­he­lai­sin eväin

01.02.2020 20:00 0
Tilaajille
Yrittäjä kulkee kohti uusia haasteita

Yrit­tä­jä kulkee kohti uusia haas­tei­ta

31.01.2020 20:00 0
Tilaajille
Anne Riikola-Sarkkila elää täysillä kahta maailmaa – Erityisopettaja ja tanssitaiteilija

Anne Rii­ko­la-Sark­ki­la elää täy­sil­lä kahta maail­maa – Eri­tyis­opet­ta­ja ja tans­si­tai­tei­li­ja

31.01.2020 13:05 0
Tilaajille
Kapinallisesta kasvoi syvällinen ajattelija

Ka­pi­nal­li­ses­ta kasvoi sy­väl­li­nen ajat­te­li­ja

30.01.2020 20:16 0
Tilaajille
Kitaristista tuli Vantaalla myös poliitikko

Ki­ta­ris­tis­ta tuli Van­taal­la myös po­lii­tik­ko

30.01.2020 20:00 0
Tilaajille
Nuorempana Teemu Halmkronan ja musiikinopettajien yhteisymmärrys ei ollut aina paras mahdollinen – Nyt nelikymppisenä musiikinteorian opiskelijana hän menee oppitunneille avoimin mielin

Nuo­rem­pa­na Teemu Halmk­ro­nan ja mu­sii­kin­opet­ta­jien yh­teis­ym­mär­rys ei ollut aina paras mah­dol­li­nen – Nyt ne­li­kymp­pi­se­nä mu­sii­kin­teo­rian opis­ke­li­ja­na hän menee op­pi­tun­neil­le avoimin mielin

30.01.2020 20:00 0
Tilaajille
Garda ei vedä vertoja Raahelle

Garda ei vedä vertoja Raa­hel­le

29.01.2020 20:00 0
Tilaajille
Mikä on ihmisen paikka?

Mikä on ihmisen paikka?

28.01.2020 20:00 0
Tilaajille
“Nahkansa siinä joutui kovettamaan”

“Nah­kan­sa siinä joutui ko­vet­ta­maan”

27.01.2020 20:00 0
Tilaajille
Jones-ryhmä on napannut Karin jo kahdesti - "Totaalilopettamiseen ei enää ryhdytä"

Jo­nes-ryh­mä on na­pan­nut Karin jo kah­des­ti - "To­taa­li­lo­pet­ta­mi­seen ei enää ryh­dy­tä"

27.01.2020 12:00 0
Tilaajille
Raahen sairaalan isähahmo

Raahen sai­raa­lan isä­hah­mo

26.01.2020 20:00 0
Tilaajille
Nuorisovaltuusto kasvatti Titasta rohkean tekijän

Nuo­ri­so­val­tuus­to kas­vat­ti Titasta rohkean tekijän

25.01.2020 20:01 0
Tilaajille
Lauri Ahtinen ammentaa itsestäänkin

Lauri Ahtinen am­men­taa it­ses­tään­kin

25.01.2020 20:00 0
Tilaajille
Pasi Ikonen kaipaa kotiseudun mäntymetsiin

Pasi Ikonen kaipaa ko­ti­seu­dun män­ty­met­siin

24.01.2020 20:00 0
Tilaajille
Mannun toive:  "Jossain vaiheessa energia tuotetaan vedestä, auringosta ja tuulesta, eikä meidän tarvitse enää räjäytellä tai polttaa mitään"

Mannun toive: "Jos­sain vai­hees­sa energia tuo­te­taan ve­des­tä, au­rin­gos­ta ja tuu­les­ta, eikä meidän tar­vit­se enää rä­jäy­tel­lä tai polttaa mitään"

23.01.2020 20:00 0
Tilaajille
Anskun ja Katrin unelmista tuli totta

Anskun ja Katrin unel­mis­ta tuli totta

23.01.2020 20:00 0
Tilaajille
Salkkareita syntyy myös Tauvossa

Salk­ka­rei­ta syntyy myös Tau­vos­sa

22.01.2020 20:00 0
Tilaajille
Salovaara juontaa Härdelliä nostalgisissa tunnelmissa  - Elämänilokin on löytynyt

Sa­lo­vaa­ra juontaa Här­del­liä nos­tal­gi­sis­sa tun­nel­mis­sa - Elä­män­ilo­kin on löy­ty­nyt

22.01.2020 11:00 0
Tilaajille
Runoilija Miia Paani siirtyi runosta proosaan

Ru­noi­li­ja Miia Paani siirtyi runosta proo­saan

21.01.2020 20:00 0
Tilaajille