Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Äänestys
Vuoden positiivisimman raahelaisen etsintä on taas käynnissä

Vuoden po­si­tii­vi­sim­man raa­he­lai­sen etsintä on taas käyn­nis­sä

07.06.2023 14:00
Tilaajille
Osallistuvan budjetoinnin kymppitonneilla tehdään uusi koirapuisto

Osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin kymp­pi­ton­neil­la tehdään uusi koi­ra­puis­to

02.05.2023 13:48 4
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila sai eniten ääniä Raahen kaupungin jokaisella äänestysalueella

Han­na-Lee­na Mattila sai eniten ääniä Raahen kau­pun­gin jo­kai­sel­la ää­nes­tys­alueel­la

03.04.2023 14:12 3
Tilaajille
Nyt pääsee äänestämään: Mikä on Vanhan Raahen kaunein?

Nyt pääsee ää­nes­tä­mään: Mikä on Vanhan Raahen kau­nein?

02.06.2022 17:01
Tilaajille
Juha Sipilä Pohjois-Pohjanmaan äänikuninkaaksi – Keskustan entiset kansanedustajat Tapani Tölli ja Niilo Keränen keräsivät muhkeat äänimäärät sunnuntain aluevaaleissa

Juha Sipilä Poh­jois-Poh­jan­maan ää­ni­ku­nin­kaak­si – ­Kes­kus­tan entiset kan­sa­ne­dus­ta­jat Tapani Tölli ja Niilo Keränen ke­rä­si­vät muhkeat ää­ni­mää­rät sun­nun­tain alue­vaa­leis­sa

23.01.2022 22:58
Tilaajille
Raahen kirjastossa annettiin viimeinen ääni minuuttia ennen äänestyksen päättymistä

Raahen kir­jas­tos­sa an­net­tiin vii­mei­nen ääni mi­nuut­tia ennen ää­nes­tyk­sen päät­ty­mis­tä

23.01.2022 20:33
Tilaajille
Saloisten äänestäjillä paikallisia toiveita: Palvelut lähemmäs, sairaalan pitää säilyä, ketään ei saa jättää heitteille

Sa­lois­ten ää­nes­tä­jil­lä pai­kal­li­sia toi­vei­ta: Pal­ve­lut lä­hem­mäs, sai­raa­lan pitää säilyä, ketään ei saa jättää heit­teil­le

23.01.2022 16:59
Tilaajille
Äänestä kauneinta joulupuuta

Äänestä kau­nein­ta jou­lu­puu­ta

24.11.2021 12:06 5
Sähköinen vaalisyksy tulossa Raaheen
Mielipidekirjoitus

Säh­köi­nen vaa­li­syk­sy tulossa Raaheen

07.08.2021 09:00
Tilaajille
Ennakkoäänestys päättyi, kolmasosa äänestänyt ennakkoon

En­nak­ko­ää­nes­tys päät­tyi, kol­ma­so­sa ää­nes­tä­nyt en­nak­koon

09.06.2021 10:26
Tilaajille
Ehdokaslistat ovat valmiit – Joko tiedät, ketä äänestät?

Eh­do­kas­lis­tat ovat valmiit – Joko tiedät, ketä ää­nes­tät?

07.05.2021 12:00 5
Äänestä seutukunnan parasta pizzeriaa

Äänestä seu­tu­kun­nan parasta piz­ze­riaa

10.02.2020 12:05
Äänestä Raahen Seudun lukijoiden jääkuvakilpailussa: mikä kuva sinusta on paras?

Äänestä Raahen Seudun lu­ki­joi­den jää­ku­va­kil­pai­lus­sa: mikä kuva sinusta on paras?

23.12.2019 10:00
Tilaajille
Edes nuoret äänestäjät eivät halua laskea äänestysikärajaa 16 vuoteen

Edes nuoret ää­nes­tä­jät eivät halua laskea ää­nes­tys­ikä­ra­jaa 16 vuoteen

22.11.2019 16:11