Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Mediakeskus Lybecker
Brahen tarkastuslautakunta kiirehtii uutta koulukampusta Raahen toiminnoille

Brahen tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta kii­reh­tii uutta kou­lu­kam­pus­ta Raahen toi­min­noil­le

11.09.2023 12:49 3
Tilaajille
Lybeckerin taideopiskelijoiden kevätnäyttelyssä on monta ääntä ja ilmettä – Pääosassa oma ajattelu

Ly­bec­ke­rin tai­de­opis­ke­li­joi­den ke­vät­näyt­te­lys­sä on monta ääntä ja ilmettä – Pää­osas­sa oma ajat­te­lu

24.05.2023 15:55
Tilaajille
K-Market Pattijoen logokilpailu ratkesi – Kauppias ihastui logoon heti ensi näkemältä

K-Mar­ket Pat­ti­joen lo­go­kil­pai­lu ratkesi – Kaup­pias ihastui logoon heti ensi nä­ke­mäl­tä

14.02.2023 18:00 4
Tilaajille
Kun maailma vaikuttaa epävarmalta, luovuus voi näyttää tien eteenpäin

Kun maailma vai­kut­taa epä­var­mal­ta, luovuus voi näyttää tien eteen­päin

03.09.2022 16:00
Tilaajille
Hoitoala sai väistyä luovuuden tieltä – Riikka Kallberg viihtyy markkinointisuunnittelun parissa

Hoi­to­ala sai väistyä luo­vuu­den tieltä – Riikka Kall­berg viihtyy mark­ki­noin­ti­suun­nit­te­lun parissa

30.06.2022 21:00
Tilaajille
Opettajakin hämmästelee: Miten näistä aina tulee näin hienoja?

Opet­ta­ja­kin häm­mäs­te­lee: Miten näistä aina tulee näin hie­no­ja?

03.04.2022 15:00 2
Tilaajille
Lybeckerin opeilla päästiin taas  kulttuurikilpailun voittoon

Ly­bec­ke­rin opeilla pääs­tiin taas kult­tuu­ri­kil­pai­lun voit­toon

27.03.2022 17:00
Tilaajille
Kajaanin ammattikorkeakoulu jatkaa Raahessa tuttujen koulutusten järjestämistä

Ka­jaa­nin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu jatkaa Raa­hes­sa tut­tu­jen kou­lu­tus­ten jär­jes­tä­mis­tä

02.02.2022 09:00
Tilaajille
Koulut tarjoavat työvälineet uusille opiskelijoille: "Aika näyttää, tullaanko koulutuksen järjestäjiä vastaan"

Koulut tar­joa­vat työ­vä­li­neet uusille opis­ke­li­joil­le: "Aika näyt­tää, tul­laan­ko kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jiä vas­taan"

04.08.2021 07:00
Tilaajille
Räytyvien serkusten rakkaustarina näyttelyyn – Pitkästä aikaa kesänäyttely Soveliuksen talossa

Räy­ty­vien ser­kus­ten rak­kaus­ta­ri­na näyt­te­lyyn – Pit­käs­tä aikaa ke­sä­näyt­te­ly So­ve­liuk­sen talossa

15.05.2021 12:00
Tilaajille
Isoveli ehti varoittaa, mutta silti veljekset päätyivät samalle alalle

Isoveli ehti va­roit­taa, mutta silti vel­jek­set pää­tyi­vät samalle alalle

03.01.2021 14:01
Tilaajille
Raahelle uskottavuutta musiikkipiireissä – katso Raahen musiikkiopiston suosioon noussut video

Raa­hel­le us­kot­ta­vuut­ta mu­siik­ki­pii­reis­sä – katso Raahen mu­siik­ki­opis­ton suo­sioon noussut video

12.11.2020 14:00
Tilaajille
Nuori Soittaa! 2020: Raahe Sinfonietta (Raahen musiikkiopisto)

Nuori Soit­taa! 2020: Raahe Sin­fo­niet­ta (Raahen mu­siik­kio­pis­to)

12.11.2020 13:59
Tilaajille
Pelialan opettaja Antti Junttila: Jos osaa ohjelmoida pelejä, osaa ohjelmoida paljon muutakin

Pe­li­alan opet­ta­ja Antti Junt­ti­la: Jos osaa oh­jel­moi­da pelejä, osaa oh­jel­moi­da paljon muu­ta­kin

30.10.2020 06:00
Tilaajille
Lybeckerin kuvallisen ilmaisun opiskelijat kokosivat uusia töitään näyttelyyn – Näyttely ei jää lukuvuoden viimeiseksi

Ly­bec­ke­rin ku­val­li­sen il­mai­sun opis­ke­li­jat ko­ko­si­vat uusia töitään näyt­te­lyyn – Näyt­te­ly ei jää lu­ku­vuo­den vii­mei­sek­si

09.10.2020 12:00 1
Tilaajille
Riidi2020 herättää huomaamaan, mitä kaikkea on lukeminen

Riidi2020 he­rät­tää huo­maa­maan, mitä kaikkea on lu­ke­mi­nen

20.09.2020 09:00
Tilaajille
Opistot jäävät nimistä historiaan – Lybeckerin opisto ja Ruukin maaseutuopisto saivat uudet nimet

Opistot jäävät nimistä his­to­riaan – Ly­bec­ke­rin opisto ja Ruukin maa­seu­tu­opis­to saivat uudet nimet

22.06.2020 14:28
Tilaajille