Raahen Seudun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Turvallisuus
Koulureiteillä on monenlaisia vaaroja – mutkat, mäet ja pimeys voivat olla perusteluita koulukuljetukselle

Kou­lu­rei­teil­lä on mo­nen­lai­sia vaaroja – mutkat, mäet ja pimeys voivat olla pe­rus­te­lui­ta kou­lu­kul­je­tuk­sel­le

24.10.2022 08:00
Tilaajille
Turvatietoisuus auttaa välttämään tapaturmia mökillä – katso muistilista turvalliseen mökkeilyyn

Tur­va­tie­toi­suus auttaa vält­tä­mään ta­pa­tur­mia mökillä – katso muis­ti­lis­ta tur­val­li­seen mök­kei­lyyn

14.05.2022 11:18
Tilaajille
Päivystävä palomestari muistuttaa: "Ennen kulottamista kansalaisen on tehtävä eräänlainen riskiarviointi"

Päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri muis­tut­taa: "Ennen ku­lot­ta­mis­ta kan­sa­lai­sen on tehtävä erään­lai­nen ris­kiar­vioin­ti"

25.04.2022 17:45
Tilaajille
HS: Fennovoimasta tehdään turvallisuusanalyysi Ukrainan tapahtumien takia

HS: Fen­no­voi­mas­ta tehdään tur­val­li­suus­ana­lyy­si Uk­rai­nan ta­pah­tu­mien takia

22.02.2022 15:30 4
Tilaajille
Turvallista keskikesän juhlaa kaikille
Pääkirjoitus

Tur­val­lis­ta kes­ki­ke­sän juhlaa kai­kil­le

23.06.2021 06:30
Tilaajille
Illalla oveen koputtava turvallisuusalan myyjä on oikealla asialla, kunhan id-kortti ja vaatetus on oikea

Illalla oveen ko­put­ta­va tur­val­li­suus­alan myyjä on oi­keal­la asial­la, kunhan id-kort­ti ja vaa­te­tus on oikea

09.05.2021 14:00 3
Tilaajille
Tulli ja Tukes: pääsiäismunien lelukapselien turvallisuudessa selkeästi parantamisen varaa – katso tästä määräystenvastaiset munat

Tulli ja Tukes: pää­siäis­mu­nien le­lu­kap­se­lien tur­val­li­suu­des­sa sel­keäs­ti pa­ran­ta­mi­sen varaa – katso tästä mää­räys­ten­vas­tai­set munat

30.03.2021 13:15
Raahen varhaiskasvatuksen turvallissuunnitelmaa uusitaan parhaillaan

Raahen var­hais­kas­va­tuk­sen tur­val­lis­suun­ni­tel­maa uu­si­taan par­hail­laan

16.12.2020 12:00
Tilaajille
Kaahailu mopoilla ja autoilla pelottaa

Kaa­hai­lu mo­poil­la ja au­toil­la pe­lot­taa

12.12.2020 12:00
Tilaajille
Siikajoella kysytään, kokevatko asukkaat liikkumisen ja asuinympäristösi turvalliseksi

Sii­ka­joel­la ky­sy­tään, ko­ke­vat­ko asuk­kaat liik­ku­mi­sen ja asuin­ym­pä­ris­tö­si tur­val­li­sek­si

03.09.2020 17:30
Tilaajille
Onnettomuuksista suurin osa tapaahtuu vapaa-ajalla – turvatoimet pidettävä mökilläkin mielessä

On­net­to­muuk­sis­ta suurin osa ta­paah­tuu va­paa-ajal­la – tur­va­toi­met pi­det­tä­vä mö­kil­lä­kin mie­les­sä

07.06.2020 17:00
Tilaajille
Lemmikkiä uhkaavat nyt kesän vaarat, joihin omistajan kannattaa varautua

Lem­mik­kiä uh­kaa­vat nyt kesän vaarat, joihin omis­ta­jan kan­nat­taa va­rau­tua

07.06.2020 16:00
Tilaajille
Kippari vastaa ihan kaikesta, mutta tunteeko hän veneilysäännöt?

Kippari vastaa ihan kai­kes­ta, mutta tun­tee­ko hän ve­nei­ly­sään­nöt?

07.06.2020 15:00
Tilaajille
Nyt voi kertoa näkemyksensä Raahen turvallisuustilanteesta

Nyt voi kertoa nä­ke­myk­sen­sä Raahen tur­val­li­suus­ti­lan­tees­ta

14.05.2020 16:30
Tilaajille
Tuulilasivahinkoja talven aikana ollut normaalia enemmän – kevätaurinko paljastaa tuulilasin säröt ja likaisuuden

Tuu­li­la­si­va­hin­ko­ja talven aikana ollut nor­maa­lia enemmän – ke­vät­au­rin­ko pal­jas­taa tuu­li­la­sin säröt ja li­kai­suu­den

18.04.2020 11:59
Tilaajille
Ydinvoimaloihin kohdistuva drooniuhka otetaan nyt mukaan lakipykäliin

Ydin­voi­ma­loi­hin koh­dis­tu­va droo­ni­uh­ka otetaan nyt mukaan la­ki­py­kä­liin

15.02.2020 09:00
Tilaajille
STUK arvioi Fennovoiman voimalaitoksen suunnittelutilannetta ja ruusuja ja risuja tuli

STUK arvioi Fen­no­voi­man voi­ma­lai­tok­sen suun­nit­te­lu­ti­lan­net­ta ja ruusuja ja risuja tuli

10.02.2020 18:55
Tilaajille
Tekniikallakin voi lisätä turvallisuutta
Pääkirjoitus

Tek­nii­kal­la­kin voi lisätä tur­val­li­suut­ta

27.01.2020 06:45
Tilaajille
Turvaton vain tilastoissa – numerot eivät kerro kaikkea

Tur­va­ton vain ti­las­tois­sa – numerot eivät kerro kaikkea

24.01.2020 20:00
Tilaajille
Kunnat perustivat Jokilaaksojen alueelle valmius- ja turvallisuusfoorumin

Kunnat pe­rus­ti­vat Jo­ki­laak­so­jen alueel­le val­mius- ja tur­val­li­suus­foo­ru­min

23.01.2020 15:03
Tilaajille