Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Venäjä
Aluetoimiston päällikkö: ”Välitön uhka Suomen rajan takana on vähentynyt”

Alue­toi­mis­ton pääl­lik­kö: ”Vä­li­tön uhka Suomen rajan takana on vä­hen­ty­nyt”

23.10.2023 16:00
Tilaajille
Venäjän juoni paljastuu oudon nimityksen takaa – Rosatom valmistautuu miljarditaisteluun Fennovoimaa vastaan

Venäjän juoni pal­jas­tuu oudon ni­mi­tyk­sen takaa – Rosatom val­mis­tau­tuu mil­jar­di­tais­te­luun Fen­no­voi­maa vastaan

27.04.2023 19:00 4
Tilaajille
Venäläisyhtiö kommentoi: Fennovoima lopetti yhteistyön ilman osakkaiden suostumusta, RAOS aikoo puolustaa oikeuksiaan – "Käsittämätöntä"

Ve­nä­läis­yh­tiö kom­men­toi: Fen­no­voi­ma lopetti yh­teis­työn ilman osak­kai­den suos­tu­mus­ta, RAOS aikoo puo­lus­taa oi­keuk­siaan – "Kä­sit­tä­mä­tön­tä"

02.05.2022 17:41
Tilaajille
Edustajamme Arkadianmäellä ovat kahta mieltä Natoon menosta

Edus­ta­jam­me Ar­ka­dian­mäel­lä ovat kahta mieltä Natoon menosta

21.04.2022 08:00 4
Tilaajille
Siikajokilaakson Venäjä-seuran Ahti Häikiö: "Ihmeellistä, että Raahen seutukunnassakin on Putinin kannattajia"

Sii­ka­jo­ki­laak­son Ve­nä­jä-seu­ran Ahti Häikiö: "Ih­meel­lis­tä, että Raahen seu­tu­kun­nas­sa­kin on Putinin kan­nat­ta­jia"

08.04.2022 08:00
Tilaajille
SSAB noudattaa pakotteita: Venäläistä malmia ei enää osteta

SSAB nou­dat­taa pa­kot­tei­ta: Ve­nä­läis­tä malmia ei enää osteta

09.03.2022 17:00 3
Tilaajille
Raahelainen sotaveteraani Reino Näsi Venäjän presidentistä: "Onko vanhan vakoojan pää pettänyt kokonaan?"

Raa­he­lai­nen so­ta­ve­te­raa­ni Reino Näsi Venäjän pre­si­den­tis­tä: "Onko vanhan va­koo­jan pää pet­tä­nyt ko­ko­naan?"

04.03.2022 09:00 1
Tilaajille
Kaleva Media lopettaa paperin ostamisen Venäjältä, syynä maan hyökkäys Ukrainaan

Kaleva Media lo­pet­taa paperin os­ta­mi­sen Ve­nä­jäl­tä, syynä maan hyök­käys Uk­rai­naan

02.03.2022 19:21
Suomalaiset ovat lahjoittaneet ennätykselliset kaksi miljoonaa euroa Ukrainan lapsille

Suo­ma­lai­set ovat lah­joit­ta­neet en­nä­tyk­sel­li­set kaksi mil­joo­naa euroa Uk­rai­nan lap­sil­le

01.03.2022 08:22
Yle: Venäjän ja Ukrainen tilanne sekä epävarmuus rakentamisluvasta arveluttavat Pyhäjoen ydinvoimalaprojektiin sitoutuneita osakkaita

Yle: Venäjän ja Uk­rai­nen tilanne sekä epä­var­muus ra­ken­ta­mis­lu­vas­ta ar­ve­lut­ta­vat Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­pro­jek­tiin si­tou­tu­nei­ta osak­kai­ta

10.02.2022 13:15 1
Tilaajille
Puolustusministeriön esittämä ydinvoimalahankkeen riskianalyysi on yhä jäissä – Fennovoimakaan ei vielä ole saanut tarkempaa tietoa asiasta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esit­tä­mä ydin­voi­ma­la­hank­keen ris­ki­ana­lyy­si on yhä jäissä – Fen­no­voi­ma­kaan ei vielä ole saanut tar­kem­paa tietoa asiasta

30.01.2022 13:00 2
Tilaajille
Puolustusministeriön esittämä ydinvoimalahankkeen riskianalyysi on yhä jäissä – Fennovoimakaan ei vielä ole saanut tarkempaa tietoa asiasta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esit­tä­mä ydin­voi­ma­la­hank­keen ris­ki­ana­lyy­si on yhä jäissä – Fen­no­voi­ma­kaan ei vielä ole saanut tar­kem­paa tietoa asiasta

28.01.2022 06:00 1
Tilaajille
Pyhäjoen ydinhankkeen riskianalyysi harkinnassa – TEMissä puolustusministeriön esitystä ei vielä ole ehditty pähkäillä tarkemmin

Py­hä­joen ydin­hank­keen ris­ki­ana­lyy­si har­kin­nas­sa – TEMissä puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esi­tys­tä ei vielä ole ehditty päh­käil­lä tar­kem­min

04.11.2021 07:37 1
Tilaajille
Pyhäjoen ydinvoimalan paperisota viivästyy taas – Fennovoiman mukaan rakentamislupapäätös saattaa siirtyä ensi syksyyn

Py­hä­joen ydin­voi­ma­lan pa­pe­ri­so­ta vii­väs­tyy taas – Fen­no­voi­man mukaan ra­ken­ta­mis­lu­pa­pää­tös saattaa siirtyä ensi syksyyn

30.10.2021 08:56 2
Tilaajille