Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Hanke
Dr Livingstonesta haetaan apua Raahen alueen yritysten pyrkimyksille päästä uusille markkinoille

Dr Li­vings­to­nes­ta haetaan apua Raahen alueen yri­tys­ten pyr­ki­myk­sil­le päästä uusille mark­ki­noil­le

26.12.2023 10:00 4
Tilaajille
Kohtaantoa-hanke on saattanut työnhakijoita ja työttömiä yhteen

Koh­taan­toa-han­ke on saat­ta­nut työn­ha­ki­joi­ta ja työt­tö­miä yhteen

26.10.2023 19:00
Tilaajille
Vanha Raahe nousemassa luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämisen kärkikohteeksi: tavoitteena muun muassa kulttuurimatkailun sisältöjen kasvattaminen ja ihmisten osallistaminen

Vanha Raahe nou­se­mas­sa luonto- ja kult­tuu­ri­mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­sen kär­ki­koh­teek­si: ta­voit­tee­na muun muassa kult­tuu­ri­mat­kai­lun si­säl­tö­jen kas­vat­ta­mi­nen ja ih­mis­ten osal­lis­ta­mi­nen

06.03.2023 12:44 8
Tilaajille
Tärkeintä on kohdata – Kaikki kotona -hankkeessa on etsitty maahanmuuttajille uusia tapoja kohdata toisiaan ja suomalaisia

Tär­kein­tä on kohdata – Kaikki kotona -hank­kees­sa on etsitty maa­han­muut­ta­jil­le uusia tapoja kohdata toi­siaan ja suo­ma­lai­sia

15.02.2023 09:00
Tilaajille
Raahe mukana Yhdessä osallisuutta -hankkeessa

Raahe mukana Yhdessä osal­li­suut­ta -hank­kees­sa

19.08.2022 17:00 1
Tilaajille
Pyöräilymatkailun sanansaattaja kertoo, miksi pyörällä kannattaa kulkea

Pyö­räi­ly­mat­kai­lun sa­nan­saat­ta­ja kertoo, miksi pyö­räl­lä kan­nat­taa kulkea

29.01.2022 13:00
Tilaajille
VR Class

VR Class

19.11.2021 16:02
Tilaajille
Kansallisen vetyverkoston projektipäällikön paikka auki Raahessa - tehtävä edellyttää vahvaa näyttöä ja kokemusta verkostojen rakentamisesta

Kan­sal­li­sen ve­ty­ver­kos­ton pro­jek­ti­pääl­li­kön paikka auki Raa­hes­sa - tehtävä edel­lyt­tää vahvaa näyttöä ja ko­ke­mus­ta ver­kos­to­jen ra­ken­ta­mi­ses­ta

13.09.2021 12:56 1
Tilaajille
Miljoonat loppuivat kesken, kun opetusministeriö jakoi hankerahaa – Raahessa keksittiin keinot hyvän toiminnan jatkamiseen

Mil­joo­nat lop­pui­vat kesken, kun ope­tus­mi­nis­te­riö jakoi han­ke­ra­haa – Raa­hes­sa kek­sit­tiin keinot hyvän toi­min­nan jat­ka­mi­seen

09.06.2021 08:00
Tilaajille
Katso videolta millaista Raahen Seudun lukeminen voi olla tulevaisuudessa – Laajennettu todellisuus on lyömässä kunnolla läpi, projektipäällikkö uskoo

Katso vi­deol­ta mil­lais­ta Raahen Seudun lu­ke­mi­nen voi olla tu­le­vai­suu­des­sa – Laa­jen­net­tu to­del­li­suus on lyö­mäs­sä kun­nol­la läpi, pro­jek­ti­pääl­lik­kö uskoo

25.09.2020 18:00
Tilaajille
Kirjastosta intoa lukemiseen – Culi Siu lainasi uudella kirjastokortillaan ensimmäiseksi suomen kielen oppikirjan

Kir­jas­tos­ta intoa lu­ke­mi­seen – Culi Siu lainasi uudella kir­jas­to­kor­til­laan en­sim­mäi­sek­si suomen kielen op­pi­kir­jan

10.03.2020 12:12
Tilaajille
Pyhäjoella kääritään hihat ja aletaan tehdä isoja talkoita

Py­hä­joel­la kää­ri­tään hihat ja aletaan tehdä isoja tal­koi­ta

22.02.2020 12:00
Tilaajille