Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

kajaanin ammattikorkeakoulu
Insinööriopinnot alussa – "Kyberturvallisuus on tällä hetkellä niin kuuma topikki, että siihen oli pakko tarttua"

In­si­nöö­ri­opin­not alussa – "Ky­ber­tur­val­li­suus on tällä het­kel­lä niin kuuma to­pik­ki, että siihen oli pakko tart­tua"

24.08.2023 17:00 4
Tilaajille
Raahen tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutukseen voi nyt hakea

Raahen tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan in­si­nöö­ri­kou­lu­tuk­seen voi nyt hakea

15.03.2023 15:00
Tilaajille
Raahessa valmistuvien AMK-opiskelijoiden pelikenttänä on koko maailma
Mainos KAMK

Raa­hes­sa val­mis­tu­vien AMK-opis­ke­li­joi­den pe­li­kent­tä­nä on koko maailma

11.03.2023 06:00
Uutta koulutusta suunnitellessa kuunnellaan tarkasti yrityselämää – Raahessa alkaa ensi syksyllä tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus

Uutta kou­lu­tus­ta suun­ni­tel­les­sa kuun­nel­laan tar­kas­ti yri­tys­elä­mää – Raa­hes­sa alkaa ensi syk­syl­lä tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan in­si­nöö­ri­kou­lu­tus

31.01.2023 18:00
Tilaajille
Kajaanin ammattikorkeakoulu jatkaa Raahessa tuttujen koulutusten järjestämistä

Ka­jaa­nin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu jatkaa Raa­hes­sa tut­tu­jen kou­lu­tus­ten jär­jes­tä­mis­tä

02.02.2022 09:00
Tilaajille
Raahessa on ammattikorkeakouluopiskelijoita opinnoissa parisataa

Raa­hes­sa on am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joi­ta opin­nois­sa pa­ri­sa­taa

25.11.2021 16:00
Tilaajille
Paikkoja insinöörikoulutuksiin Raahessa, haku 3.-9. elokuuta

Paik­ko­ja in­si­nöö­ri­kou­lu­tuk­siin Raa­hes­sa, haku 3.-9. elo­kuu­ta

21.07.2021 09:00
Tilaajille
Enää allekirjoitusta vaille valmista – Raahen sairaanhoitajakoulutuksen aloituspaikat tuplataan

Enää al­le­kir­joi­tus­ta vaille val­mis­ta – Raahen sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen aloi­tus­pai­kat tup­la­taan

26.04.2021 15:38 2
Tilaajille
Hakijamäärä Raahen sairaanhoitajakoulutukseen ylitti kaikki odotukset - Manninen vilauttaa jopa kahden opetusryhmän mahdollisuutta

Ha­ki­ja­mää­rä Raahen sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­seen ylitti kaikki odo­tuk­set - Man­ni­nen vi­laut­taa jopa kahden ope­tus­ryh­män mah­dol­li­suut­ta

07.04.2021 11:00
Tilaajille
Kajaanin Tolonen: KAMK on esittänyt Raahelle tytäryhtiön perustamista

Ka­jaa­nin To­lo­nen: KAMK on esit­tä­nyt Raa­hel­le ty­tär­yh­tiön pe­rus­ta­mis­ta

03.03.2021 14:15
Tilaajille
Raahe haluaa KAMKin omistajaksi - Kajaanin kaupunginjohtaja: "Se on meille aika vaikea rasti"

Raahe haluaa KAMKin omis­ta­jak­si - Ka­jaa­nin kau­pun­gin­joh­ta­ja: "Se on meille aika vaikea rasti"

03.03.2021 09:00
Tilaajille
Täällä on tilaa opiskelijoiden syksyllä tulla – Sairaanhoitajakoulutukselle on katsottu valmiiksi opetustilaa Raahen sairaalasta

Täällä on tilaa opis­ke­li­joi­den syk­syl­lä tulla – Sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sel­le on kat­sot­tu val­miik­si ope­tus­ti­laa Raahen sai­raa­las­ta

25.02.2021 15:16
Tilaajille
Tässä on moottori, mutta Jari Aitta näkee sen lisäksi paljon muuta – Katso videolta mitä

Tässä on moot­to­ri, mutta Jari Aitta näkee sen lisäksi paljon muuta – Katso vi­deol­ta mitä

13.01.2021 11:30
Tilaajille
Tämä koulutus tulee tarpeeseen – Raahessa aloitetaan syksyllä sairaanhoitajakoulutus

Tämä kou­lu­tus tulee tar­pee­seen – Raa­hes­sa aloi­te­taan syk­syl­lä sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus

13.01.2021 06:00
Tilaajille
Ensimmäinen insinööri valmistui Raahessa pitkästä, pitkästä aikaa ja vieläpä reilusti etuajassa

En­sim­mäi­nen in­si­nöö­ri val­mis­tui Raa­hes­sa pit­käs­tä, pit­käs­tä aikaa ja vieläpä rei­lus­ti etu­ajas­sa

27.11.2020 06:00
Tilaajille
Pelialan opettaja Antti Junttila: Jos osaa ohjelmoida pelejä, osaa ohjelmoida paljon muutakin

Pe­li­alan opet­ta­ja Antti Junt­ti­la: Jos osaa oh­jel­moi­da pelejä, osaa oh­jel­moi­da paljon muu­ta­kin

30.10.2020 06:00
Tilaajille
KAMK:n korkeakouluopinnot käynnistyivät Raahessa tänään

KAMK:n kor­kea­kou­lu­opin­not käyn­nis­tyi­vät Raa­hes­sa tänään

26.08.2020 12:13 1
Tilaajille