Raahen kaavoitus
Pitkäkarin osayleiskaava ei toteudu suunnitelmien mukaan

Pit­kä­ka­rin osa­yleis­kaa­va ei toteudu suun­ni­tel­mien mukaan

02.10.2022 14:00 2
Tilaajille
Kaavoitusarkkitehdille olisi töitä Raahessa, kaupunginhallitus käsittelee täyttölupaesitystä

Kaa­voi­tus­ark­ki­teh­dil­le olisi töitä Raa­hes­sa, kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee täyt­tö­lu­pa­esi­tys­tä

18.09.2022 17:00
Tilaajille
Sairaalan alue voi muuttaa muotoaan: kaavoitus lisäämässä rakennusoikeutta rutkasti

Sai­raa­lan alue voi muuttaa muo­toaan: kaa­voi­tus li­sää­mäs­sä ra­ken­nus­oi­keut­ta rut­kas­ti

04.03.2022 08:00 2
Tilaajille