Mainos: Tilaa Raahen Seutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Raahen kaavoitus
Raahe pestasi tuhdisti kokemusta: maankäytön suunnittelijaksi valittu on entinen professori ja kaupunginarkkitehti

Raahe pestasi tuh­dis­ti ko­ke­mus­ta: maan­käy­tön suun­nit­te­li­jak­si valittu on entinen pro­fes­so­ri ja kau­pun­gin­ark­ki­teh­ti

30.11.2022 13:15 2
Tilaajille
Raahe kaavoittaa SSAB:n tehdasaluetta – Koksaamon, masuunien, terässulaton, nauhavalssaamon ja voimalaitoksen toiminnat tulevat loppumaan

Raahe kaa­voit­taa SSAB:n teh­das­aluet­ta – Kok­saa­mon, ma­suu­nien, te­räs­su­la­ton, nau­ha­vals­saa­mon ja voi­ma­lai­tok­sen toi­min­nat tulevat lop­pu­maan

16.10.2022 12:00 11
Tilaajille
Pitkäkarin alue etsii tietään kaavoituksella – Tulva-alueelle ei rakennuspaikkoja tule

Pit­kä­ka­rin alue etsii tietään kaa­voi­tuk­sel­la – Tul­va-alueel­le ei ra­ken­nus­paik­ko­ja tule

12.10.2022 06:30
Tilaajille
Pitkäkarin osayleiskaava ei toteudu suunnitelmien mukaan

Pit­kä­ka­rin osa­yleis­kaa­va ei toteudu suun­ni­tel­mien mukaan

02.10.2022 14:00 3
Tilaajille
Kaavoitusarkkitehdille olisi töitä Raahessa, kaupunginhallitus käsittelee täyttölupaesitystä

Kaa­voi­tus­ark­ki­teh­dil­le olisi töitä Raa­hes­sa, kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee täyt­tö­lu­pa­esi­tys­tä

18.09.2022 17:00
Tilaajille
Sairaalan alue voi muuttaa muotoaan: kaavoitus lisäämässä rakennusoikeutta rutkasti

Sai­raa­lan alue voi muuttaa muo­toaan: kaa­voi­tus li­sää­mäs­sä ra­ken­nus­oi­keut­ta rut­kas­ti

04.03.2022 08:00 2
Tilaajille