Oulun yliopisto
Arkkitehtiopiskelijat tutkivat Vanhan Raahen arvon: "Oulussakin on joskus ollut tällaista"

Ark­ki­teh­ti­opis­ke­li­jat tut­ki­vat Vanhan Raahen arvon: "Ou­lus­sa­kin on joskus ollut täl­lais­ta"

30.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Keskustakampuksen suunnittelusta päätettiin Oulun yliopistossa demokraattisesti – tavoitteena parempi saavutettavuus ja vuokrakustannusten hallinta
Mielipide

Kes­kus­ta­kam­puk­sen suun­nit­te­lus­ta pää­tet­tiin Oulun yli­opis­tos­sa de­mo­kraat­ti­ses­ti – ta­voit­tee­na parempi saa­vu­tet­ta­vuus ja vuok­ra­kus­tan­nus­ten hal­lin­ta

23.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Raahelaiset kansanedustajat iloitsevat Ouluun tulevasta psykologian linjasta

Raa­he­lai­set kan­san­edus­ta­jat iloit­se­vat Ouluun tu­le­vas­ta psy­ko­lo­gian lin­jas­ta

24.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Uusi arkeloginen tutkimus valottaa viikinkiaikaa

Uusi ar­ke­lo­gi­nen tut­ki­mus va­lot­taa vii­kin­ki­ai­kaa

20.01.2020 12:00 0
Tilaajille