Päntiönnään
Murresarja Päntiönnään: Hapenisti nyt ehätyspaikkaan ja ponksuuni päälle

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Ha­pe­nis­ti nyt ehä­tys­paik­kaan ja ponk­suu­ni päälle

16.10.2021 13:01 1
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Sikiät joutu pinhuusiin vaaramien takia

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Sikiät joutu pin­huu­siin vaa­ra­mien takia

25.09.2021 13:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Ronttoset jalakaan ja ringanlummat kätteen

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Ront­to­set ja­la­kaan ja rin­gan­lum­mat kätteen

19.09.2021 18:30
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Sinnihousut jalakaan ja tormia päin

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Sin­ni­hou­sut ja­la­kaan ja tormia päin

11.09.2021 15:01
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Haruhuivi päähän ja jutkosta kiinni

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Ha­ru­hui­vi päähän ja jut­kos­ta kiinni

28.08.2021 15:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Otetaan keko hakkulihaa ja aletaan rättäämään

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Otetaan keko hak­ku­li­haa ja aletaan rät­tää­mään

24.07.2021 15:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Hilipastaan kotia ennen ku hylykeenpieru hyökkää

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Hi­li­pas­taan kotia ennen ku hy­ly­keen­pie­ru hyökkää

17.07.2021 11:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Mäihätäänpä naurista talriikille eikä roskoolille

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Mäi­hä­tään­pä nau­ris­ta tal­rii­kil­le eikä ros­koo­lil­le

10.07.2021 15:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Pattiinit jalakaan ja sontikka kätteen ja menoksi

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Pat­tii­nit ja­la­kaan ja son­tik­ka kätteen ja menoksi

18.06.2021 18:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Huuperinkalijaa ja känttyä ja nukkeripatjalle

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Huu­pe­rin­ka­li­jaa ja känttyä ja nuk­ke­ri­pat­jal­le

12.06.2021 12:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Se tollonkoppi oli erreyksistäni suurin

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Se tol­lon­kop­pi oli er­reyk­sis­tä­ni suurin

29.05.2021 12:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Me poloset niin tykätään ruutanturruutuksesta

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Me poloset niin ty­kä­tään ruu­tan­tur­ruu­tuk­ses­ta

22.05.2021 15:00
Tilaajille
Murresarjan Päntiönnään: Horiskot menevät törstinä hämäränkähämäsä

Mur­re­sar­jan Pän­tiön­nään: Ho­ris­kot menevät törs­ti­nä hä­mä­rän­kä­hä­mä­sä

08.05.2021 12:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Kyllä nyt ronkkaa romottaa kun mööpleerattiin

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Kyllä nyt ronkkaa ro­mot­taa kun mööp­lee­rat­tiin

01.05.2021 12:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Kaikki nyt nilikkakahaveille peräkannaa

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Kaikki nyt ni­lik­ka­ka­ha­veil­le pe­rä­kan­naa

24.04.2021 12:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Porukat lähti, joten meille kylypemään

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Porukat lähti, joten meille ky­ly­pe­mään

17.04.2021 12:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Jappi hurttas, mutta kuotasin maalin

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Jappi hurt­tas, mutta kuo­ta­sin maalin

11.04.2021 19:41
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Oli niin rankat gratulit, että tarvittiin nattgottaakin

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Oli niin rankat gra­tu­lit, että tar­vit­tiin natt­got­taa­kin

27.03.2021 15:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Aikansa tolijaili ja joutu pomppalaudan nokkaan

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Aikansa to­li­jai­li ja joutu pomp­pa­lau­dan nokkaan

13.03.2021 16:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Yhtenään vaan häklää eesä ja tulukuttaa

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Yh­te­nään vaan häklää eesä ja tu­lu­kut­taa

06.03.2021 15:01
Tilaajille