Päntiönnään
Viimeisin tunti
Päntiönnään: Se on semmonen tokiottonen, mutta kahtannon alainen

Pän­tiön­nään: Se on sem­mo­nen to­kiot­to­nen, mutta kah­tan­non alainen

15:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Päntiönnään: Se oli se parrunpätkä, josta tuli nattelo olo

Pän­tiön­nään: Se oli se par­run­pät­kä, josta tuli nattelo olo

12.09.2020 15:01 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Tulet piisiin, kripuja pöytään ja viiraamaan!

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Tulet pii­siin, kripuja pöytään ja vii­raa­maan!

15.08.2020 15:00 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Jos minä ränttynä tekisin oikein komian oksetin?

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Jos minä ränt­ty­nä tekisin oikein komian ok­se­tin?

08.08.2020 16:00 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Se mennä potaltaa saappaat tolokkoseltaan jalasa

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Se mennä po­tal­taa saap­paat to­lok­ko­sel­taan jalasa

01.08.2020 14:00 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Huppaluura päähän ja jäiski kätteen

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Hup­pa­luu­ra päähän ja jäiski kätteen

26.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Olipa hilikulla, ettei tullu mureluurille tarvetta

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Olipa hi­li­kul­la, ettei tullu mu­re­luu­ril­le tar­vet­ta

25.07.2020 15:00 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Tampuurista sintua pahimpaan jannoon

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Tam­puu­ris­ta sintua pa­him­paan jannoon

27.06.2020 15:00 1
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Papinleukaa suunavvauksen kanssa

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Pa­pin­leu­kaa suu­nav­vauk­sen kanssa

13.06.2020 15:00 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Rinti auki lenheetisä mennä lekuttaa

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Rinti auki len­hee­ti­sä mennä le­kut­taa

06.06.2020 15:00 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Tarjotaan herskaapille oikein mahjasta lommuusia

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Tar­jo­taan hers­kaa­pil­le oikein mah­jas­ta lom­muu­sia

30.05.2020 15:00 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Naapukka pääsä pikkulauvantain viettoon

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Naa­puk­ka pääsä pik­ku­lau­van­tain viet­toon

23.05.2020 15:00 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Kompiainen suuhun ja mannukalle maate

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Kom­piai­nen suuhun ja man­nu­kal­le maate

16.05.2020 15:00 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Koopalampun valosa tekasin nulijuksennaulan

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Koo­pa­lam­pun valosa tekasin nu­li­juk­sen­nau­lan

09.05.2020 15:00 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Ihan ölövinä hellu kainalosa ja löystäkki lattialla

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Ihan ölövinä hellu kai­na­lo­sa ja löys­täk­ki lat­tial­la

25.04.2020 15:00 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Meleko kötös tuo meijän saunan hörkötin

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Meleko kötös tuo meijän saunan hör­kö­tin

18.04.2020 15:00 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Olikkonä paikalla ku Nuutinen rävväytti?

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Olik­ko­nä pai­kal­la ku Nuu­ti­nen räv­väyt­ti?

04.04.2020 15:00 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Öörfiilat pöytään ja enkkomikaffet tulelle

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Öör­fii­lat pöytään ja enk­ko­mi­kaf­fet tulelle

28.03.2020 15:00 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Kokua kampsus ja painu jalakoihin!

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Kokua kampsus ja painu ja­la­koi­hin!

21.03.2020 15:00 0
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Häksää ku soopankokki, eikä mittää saa aikaan

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Häksää ku soo­pan­kok­ki, eikä mittää saa aikaan

14.03.2020 12:00 0
Tilaajille