Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pyhäjoki
Hirvi juoksi tielle ja törmäsi rekkaan Pyhäjoella

Hirvi juoksi tielle ja törmäsi rekkaan Py­hä­joel­la

24.09.2021 10:30
Mökin yhteydessä olevassa saunassa syttyi tulipalo Pyhäjoella – kolme henkilöä hengitti savua

Mökin yh­tey­des­sä ole­vas­sa sau­nas­sa syttyi tu­li­pa­lo Py­hä­joel­la – kolme hen­ki­löä hen­git­ti savua

21.12.2020 22:59
Raahen seudulla on Aila-myrskyn jäljiltä vielä lukuisia sähköttömiä talouksia

Raahen seu­dul­la on Ai­la-myrs­kyn jäl­jil­tä vielä lu­kui­sia säh­köt­tö­miä ta­louk­sia

17.09.2020 16:36
Tilaajille
Pattijoen veden pinta nousi selvästi

Pat­ti­joen veden pinta nousi sel­väs­ti

22.11.2019 15:42
Ylisenojan kodalla taivas tuikki joulurauhaa koko luomakunnalle

Yli­sen­ojan kodalla taivas tuikki jou­lu­rau­haa koko luo­ma­kun­nal­le

22.12.2017 18:00
Kunta haluaa puolet Hanhikiven työvoimasta

Kunta haluaa puolet Han­hi­ki­ven työ­voi­mas­ta

12.12.2017 16:00
Pyhäjoki virtaa varsin positiivisessa myötäisessä

Py­hä­jo­ki virtaa varsin po­si­tii­vi­ses­sa myö­täi­ses­sä

12.12.2017 15:00
Vaakuna on muutakin kuin pölyttyvä standaari: se on jäänne ritariajan taisteluista

Vaakuna on muu­ta­kin kuin pö­lyt­ty­vä stan­daa­ri: se on jäänne ri­ta­ri­ajan tais­te­luis­ta

06.12.2017 13:00
Pyhäjoki luomassa maastopyöräilyparatiisia, missä retkiopas kulkee kännykässä

Py­hä­jo­ki luo­mas­sa maas­to­pyö­räi­ly­pa­ra­tii­sia, missä ret­ki­opas kulkee kän­ny­käs­sä

17.11.2017 17:00
Hallitus esittää Pyhäjoelle:

Hal­li­tus esittää Py­hä­joel­le:

09.11.2017 14:00
Anssi Tikanmäki johdatti koululaiset musikaaliselle matkalle läpi Suomen

Anssi Ti­kan­mä­ki joh­dat­ti kou­lu­lai­set mu­si­kaa­li­sel­le mat­kal­le läpi Suomen

12.10.2017 14:18
Pyhäjokiset innostuivat rauhoittamaan vanhoja puita

Py­hä­jo­ki­set in­nos­tui­vat rau­hoit­ta­maan vanhoja puita

10.10.2017 18:00
Vanhantien uudistukset nykyaikaistavat Pyhäjoen ilmettä

Van­han­tien uu­dis­tuk­set ny­ky­ai­kais­ta­vat Py­hä­joen ilmettä

07.10.2017 12:05
Lähituotanto puhututti Pyhäjoen valtuustossa: Mistä pottu ja leipä ovat lähtöisin?

Lä­hi­tuo­tan­to pu­hu­tut­ti Py­hä­joen val­tuus­tos­sa: Mistä pottu ja leipä ovat läh­töi­sin?

22.09.2017 07:00
Parempi tehdä kuin meinata

Parempi tehdä kuin meinata

08.09.2017 15:00
Parhalahden Kalastajainseura pelastettiin pulasta

Par­ha­lah­den Ka­las­ta­jain­seu­ra pe­las­tet­tiin pulasta

31.08.2017 19:00
Maukarinkankaan tuulivoimapuisto ei toteutune: sijaitsee Fennovoiman tarvitseman siirtoverkon paikalla

Mau­ka­rin­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­to ei to­teu­tu­ne: si­jait­see Fen­no­voi­man tar­vit­se­man siir­to­ver­kon pai­kal­la

31.08.2017 14:50
Tiukan äänestyksen se vaati: Pyhäjoelle mahtuu vielä yksi tuulivoimapuisto

Tiukan ää­nes­tyk­sen se vaati: Py­hä­joel­le mahtuu vielä yksi tuu­li­voi­ma­puis­to

29.08.2017 12:53
Omistaja haki suojelua puujärkäleelle: Parhalahden vanha iso petäjä suojellaan luonnonmuistomerkkinä

Omis­ta­ja haki suo­je­lua puu­jär­kä­leel­le: Par­ha­lah­den vanha iso petäjä suo­jel­laan luon­non­muis­to­merk­ki­nä

11.07.2017 10:57
Pyhäjoen uusi valtuusto saa linjata: rakennetaanko lisää tuulivoimaa Puskakorvenkalliolle vai ei

Py­hä­joen uusi val­tuus­to saa lin­ja­ta: ra­ken­ne­taan­ko lisää tuu­li­voi­maa Pus­ka­kor­ven­kal­liol­le vai ei

10.07.2017 14:45