Hyvää itsenäisyyspäivää! : It­se­näi­syys­päi­vän Raahen Seutu il­mes­tyy nä­köis­leh­te­nä

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

RAS
Hoitoala on mainettaan parempi

Hoi­to­ala on mai­net­taan parempi

22.11.2022 10:00
Tilaajille
Korona ei kuormita Hintsalan arkea – Raahesta saa jo rokotetta apinarokkoon

Korona ei kuor­mi­ta Hint­sa­lan arkea – Raa­hes­ta saa jo ro­ko­tet­ta api­na­rok­koon

13.10.2022 17:00
Tilaajille
Infektiopoliklinikka avataan syyskuussa uudelleen – koronatapauksia tulee jatkuvasti

In­fek­tio­po­li­kli­nik­ka avataan syys­kuus­sa uu­del­leen – ko­ro­na­ta­pauk­sia tulee jat­ku­vas­ti

19.08.2022 14:56
RAS turvaa kiirellistä hoitoa henkilöstöjärjestelyillä  – perusterveydenhuoltoa pyöritetään minimiresursseilla maanantaista torstaihin

RAS turvaa kii­rel­lis­tä hoitoa hen­ki­lös­tö­jär­jes­te­lyil­lä  – pe­rus­ter­vey­den­huol­toa pyö­ri­te­tään mi­ni­mi­re­surs­seil­la maa­nan­tais­ta tors­tai­hin

25.03.2022 14:33
Tilaajille
RAS rankattiin kärkijoukkoon nuorten lääkärien kouluttajana: "Tulos tuntuu hyvältä. Olemme satsanneet nuorten lääkärien perehdytykseen, tukeen ja joustoihin työajoissakin"

RAS ran­kat­tiin kär­ki­jouk­koon nuorten lää­kä­rien kou­lut­ta­ja­na: "Tulos tuntuu hy­väl­tä. Olemme sat­san­neet nuorten lää­kä­rien pe­reh­dy­tyk­seen, tukeen ja jous­toi­hin työa­jois­sa­kin"

11.02.2022 10:01
Tilaajille
Marjukka Manninen vakuuttaa: "Potilasturvallinen hoitotyö on kunnossa"

Mar­juk­ka Man­ni­nen va­kuut­taa: "Po­ti­las­tur­val­li­nen hoi­to­työ on kun­nos­sa"

10.02.2022 10:52
Tilaajille
Infektio-osastolle mahtuu tarvittaessa 20 koronapotilasta –  ”koronatsunamin” pelätään saapuvan parin viikon päästä

In­fek­tio-osas­tol­le mahtuu tar­vit­taes­sa 20 ko­ro­na­po­ti­las­ta – ”ko­ro­nat­su­na­min” pe­lä­tään saa­pu­van parin viikon päästä

21.01.2022 08:00
Tilaajille
Asukkaat muuttavat hoivakoti Attendo Merilokkiin marraskuun alussa

Asuk­kaat muut­ta­vat hoi­va­ko­ti Attendo Me­ri­lok­kiin mar­ras­kuun alussa

13.10.2021 11:00
Tilaajille
Seutukunnan rokotustilanne: yli 16-vuotiaista 68 prosenttia saanut ensimmäisen annoksen

Seu­tu­kun­nan ro­ko­tus­ti­lan­ne: yli 16-vuo­tiais­ta 68 pro­sent­tia saanut en­sim­mäi­sen an­nok­sen

19.07.2021 19:00 1
Tilaajille
Lapsille ja nuorille vain vähän mielenterveyspalveluita, laissa säädetty hoitotakuu ei toteudu

Lap­sil­le ja nuo­ril­le vain vähän mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­ta, laissa sää­det­ty hoi­to­ta­kuu ei toteudu

03.07.2021 09:00
Tilaajille
Koronarokotteita 12–15-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville – ajanvaraus aukeaa ensi tiistaina

Ko­ro­na­ro­kot­tei­ta 12–15-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le – a­jan­va­raus aukeaa ensi tiis­tai­na

23.06.2021 15:16
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä palkitsee koronatyöstä sadalla eurolla

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä pal­kit­see ko­ro­na­työs­tä sadalla eurolla

27.05.2021 17:30 3
Tilaajille
Nyt korjataan Gellmannin ulkovuorta

Nyt kor­ja­taan Gell­man­nin ul­ko­vuor­ta

29.04.2021 16:00 2
Tilaajille
Moni ikääntynyt odottaa vielä rokotusta –aikoja jaossa taas keskiviikkoaamuna

Moni ikään­ty­nyt odottaa vielä ro­ko­tus­ta –aikoja jaossa taas kes­ki­viik­ko­aa­mu­na

06.04.2021 15:55