Uudisrakentaminen

Raahe joutuu ot­ta­maan lisää lainaa Vi­han­nin kou­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­seen - Kau­pun­gin­hal­li­tus vaatii kir­jal­lis­ta sel­vi­tys­tä ku­luis­ta

15.09.2020 10:27
Tilaajille

Liki yh­dek­sän mil­joo­nan euron urakka - Saaren koulun ra­ken­ta­mi­nen alkaa Py­hä­joel­la

28.05.2020 20:00
Tilaajille

Ura­koit­si­ja vaihtaa Sa­lois­ten koulun jul­ki­si­vu­lau­doi­tuk­sen - Raahen kau­pun­ki ei joudu va­lu­ma­jäl­kien mak­su­mie­hek­si

25.05.2020 06:00
Tilaajille

Vi­han­nin lii­kun­ta­sa­lin han­ke­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tä­vä­nä - ra­ken­ta­mi­nen alkaisi ke­vääl­lä 2021

16.04.2020 17:00
Tilaajille

Py­hä­joen uuteen kouluun ha­lut­tiin jo­kai­sel­le ryh­mäl­le oma ko­ti­luok­ka

08.03.2020 21:00
Tilaajille

Temotek va­raa­mas­sa toi­sen­kin tontin

02.02.2020 08:00
Tilaajille

Temotek val­mis­tau­tuu ti­laa­maan koneet Raahen Kau­pun­gin­ran­taan - "Ou­lu­lai­ses­ta nä­kö­vink­ke­lis­tä huip­pu­paik­ka"

21.01.2020 15:02
Tilaajille

Lehto Tilat Oy tarjosi Ha­ko­tau­rin pal­ve­lu­kes­kus­ton­tis­ta 710 000 euroa

09.12.2019 10:57
Tilaajille

Eril­lis­ta­lo on vielä outo asu­mis­muo­to Raa­hes­sa

02.12.2019 09:00
Tilaajille

Pää­kir­joi­tus: Vielä on paljon teh­tä­vää Wan­has­sa Raa­hes­sa

04.09.2017 07:00