Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Investoinnit
Onko tuulivoimabuumi ohi? – Tänä vuonna on tehty rakentamispäätös vain kuudesta uudesta voimalasta

Onko tuu­li­voi­ma­buu­mi ohi? – Tänä vuonna on tehty ra­ken­ta­mis­pää­tös vain kuu­des­ta uudesta voi­ma­las­ta

04.12.2023 16:00 3
Tilaajille
Sataman investoinneille haetaan kaupungin tukea

Sataman in­ves­toin­neil­le haetaan kau­pun­gin tukea

01.12.2023 13:00
Tilaajille
Raahen seurakunta jatkaa entisellä kirkollisveroprosentilla – investoinneissa mukana seurakuntakodin purkaminen

Raahen seu­ra­kun­ta jatkaa en­ti­sel­lä kir­kol­lis­ve­ro­pro­sen­til­la – in­ves­toin­neis­sa mukana seu­ra­kun­ta­ko­din pur­ka­mi­nen

18.11.2023 12:00 3
Tilaajille
Raahen Prismakeskuksen investointi varmistui – Lepakolle jätettiin suunnitelmaan suojavyöhyke

Raahen Pris­ma­kes­kuk­sen in­ves­toin­ti var­mis­tui – ­Le­pa­kol­le jä­tet­tiin suun­ni­tel­maan suo­ja­vyö­hy­ke

05.10.2023 15:18 10
Tilaajille
Lautakunta esittää kampuksen alueen rakennuksille mittavia investointeja

Lau­ta­kun­ta esittää kam­puk­sen alueen ra­ken­nuk­sil­le mit­ta­via in­ves­toin­te­ja

29.09.2023 13:00 3
Tilaajille
Pohjois-Suomen tarpeita lobataan vaalien alla ärhäkästi – "Em­me halua re­ser­vaa­tik­si, joka tuottaa vain ener­giaa ja työ­voi­maa ul­ko­mail­le"

Poh­jois-Suo­men tar­pei­ta lo­ba­taan vaalien alla är­hä­käs­ti – "Em­me halua re­ser­vaa­tik­si, joka tuottaa vain ener­giaa ja työ­voi­maa ul­ko­mail­le"

16.01.2023 15:00
Tilaajille
Kaasuverkkoyhtiöt haluavat miljardien vetyputken Perämeren ympäri – se edellyttää lisää tuulivoimaa

Kaa­su­verk­ko­yh­tiöt ha­lua­vat mil­jar­dien ve­ty­put­ken Pe­rä­me­ren ympäri – se edel­lyt­tää lisää tuu­li­voi­maa

23.04.2022 13:22 1
Tilaajille
Niemelä haluaa selvityksen Raahen kaupungin kone- ja kalustohankinnoista - "Ovatko kaikki todella tarpeen?"

Niemelä haluaa sel­vi­tyk­sen Raahen kau­pun­gin kone- ja ka­lus­to­han­kin­nois­ta - "Ovatko kaikki todella tar­peen?"

31.01.2021 14:00 8
Tilaajille
Raahen talousarviovalmistelussa mukana kiinnostavia investointisuunnitelmia

Raahen ta­lous­ar­vio­val­mis­te­lus­sa mukana kiin­nos­ta­via in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­mia

07.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Lautakunta hyväksyi Saloisten salisuunnitelman

Lau­ta­kun­ta hy­väk­syi Sa­lois­ten sa­li­suun­ni­tel­man

13.02.2020 08:02
Tilaajille
Raahe niputti mahdolliset vetovoimahankkeet - Nurkkalan mukaan investointipotti voisi olla jopa 180 miljoonaa euroa

Raahe niputti mah­dol­li­set ve­to­voi­ma­hank­keet - Nurk­ka­lan mukaan in­ves­toin­ti­pot­ti voisi olla jopa 180 mil­joo­naa euroa

10.01.2020 10:00
Tilaajille