Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kunnallinen päätöksenteko
Raahen keskusta kaipaa päivittämistä – "Jos annetaan olla nykyisellään, niin keskusta näivettyy"

Raahen kes­kus­ta kaipaa päi­vit­tä­mis­tä – "Jos an­ne­taan olla ny­kyi­sel­lään, niin kes­kus­ta näi­vet­tyy"

26.09.2022 08:00 4
Tilaajille
Aurinkopaneelit Siikajoen kunnan uusiin kohteisiin

Au­rin­ko­pa­nee­lit Sii­ka­joen kunnan uusiin koh­tei­siin

22.09.2022 14:30
Tilaajille
Kunnilla suuri murros edessä: Kaikki kunnat eivät yksinkertaisesti kasva

Kun­nil­la suuri murros edessä: Kaikki kunnat eivät yk­sin­ker­tai­ses­ti kasva

02.09.2022 09:00
Tilaajille
Vasemmisto haluaa Raahen pöytäkirjat esille vähintään kymmeneksi vuodeksi

Va­sem­mis­to haluaa Raahen pöy­tä­kir­jat esille vä­hin­tään kym­me­nek­si vuo­dek­si

26.04.2022 15:00 3
Tilaajille
Praatin vuokratila hintavertailuun

Praatin vuok­ra­ti­la hin­ta­ver­tai­luun

17.12.2021 11:30 4
Tilaajille
Pyhäjoella talousarvion käsittely siirtyi ensi maanantaille

Py­hä­joel­la ta­lous­ar­vion kä­sit­te­ly siirtyi ensi maa­nan­tail­le

16.12.2021 12:00
Tilaajille
Kauppakeskus Raahen Porttia koskevat sopimukset tarvitsevat valtuuston siunauksen

Kaup­pa­kes­kus Raahen Porttia kos­ke­vat so­pi­muk­set tar­vit­se­vat val­tuus­ton siu­nauk­sen

30.11.2021 12:15 4
Tilaajille
Pahinta on, kun omat puukottavat – Myllymäen kokemukset Raahessa mukana tutkimuksessa: "Hautapaikkaa on tarjottu"

Pahinta on, kun omat puu­kot­ta­vat – Myl­ly­mäen ko­ke­muk­set Raa­hes­sa mukana tut­ki­muk­ses­sa: "Hau­ta­paik­kaa on tar­jot­tu"

02.11.2021 20:00
Tilaajille
Pattasten koulun pienryhmien käynnistämistä uudelleen esitetään

Pat­tas­ten koulun pien­ryh­mien käyn­nis­tä­mis­tä uu­del­leen esi­te­tään

29.09.2021 16:55
Tilaajille
Kaupunginvaltuusto äänesti lumityöaloitteesta

Kau­pun­gin­val­tuus­to äänesti lu­mi­työ­aloit­tees­ta

28.09.2021 17:30
Tilaajille
Virka takaisin valmisteluun – lakkautettu henkilöstöpäällikön virka pitää ensin perustaa uudelleen

Virka ta­kai­sin val­mis­te­luun – lak­kau­tet­tu hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön virka pitää ensin pe­rus­taa uu­del­leen

21.09.2021 14:38 1
Tilaajille
Antti Tornberg teki pitkän työuran kunnallisella puolella – Nyt hän johtaa Pyhäjoen kunnanhallitusta

Antti Torn­berg teki pitkän työuran kun­nal­li­sel­la puo­lel­la – Nyt hän johtaa Py­hä­joen kun­nan­hal­li­tus­ta

27.08.2021 10:00
Tilaajille
Voimia ja rohkeutta olla kuntapäättäjä
Pääkirjoitus

Voimia ja roh­keut­ta olla kun­ta­päät­tä­jä

16.06.2021 06:30
Tilaajille
Raahessa kalleimmat yritystontit – "Mielelläni näkisin, että meillä olisi kilpailukykyisemmät hinnat"

Raa­hes­sa kal­leim­mat yri­tys­ton­tit – "Mie­lel­lä­ni nä­ki­sin, että meillä olisi kil­pai­lu­ky­kyi­sem­mät hinnat"

11.06.2021 08:00 1
Tilaajille
Raahe piiloverottaa vesimaksujen kautta: Vesiyhtiön maksamat osingot kerätään kuluttajien vesimaksuja nostaen

Raahe pii­lo­ve­rot­taa ve­si­mak­su­jen kautta: Ve­si­yh­tiön mak­sa­mat osingot ke­rä­tään ku­lut­ta­jien ve­si­mak­su­ja nostaen

04.01.2021 08:00 10
Tilaajille
Kummatin ja Pattasten tiloista entinen esitys - "Tätä päätöstä voisi kutsua osittain itseoikaisuksi"

Kum­ma­tin ja Pat­tas­ten ti­lois­ta entinen esitys - "Tätä pää­tös­tä voisi kutsua osit­tain it­seoi­kai­suk­si"

13.10.2020 12:39 1
Tilaajille
Raahe joutuu tekemään Kummatin ja Pattasten tilajärjestelyistä uuden päätöksen - taustalla hallintosääntömoka ja valitus hallinto-oikeuteen

Raahe joutuu te­ke­mään Kum­ma­tin ja Pat­tas­ten ti­la­jär­jes­te­lyis­tä uuden pää­tök­sen - taus­tal­la hal­lin­to­sään­tö­mo­ka ja valitus hal­lin­to-oi­keu­teen

08.10.2020 06:00 3
Tilaajille
Pyhäjoen nuoret haluavat ääneen Pyhäjoen kunnanhallituksessa

Py­hä­joen nuoret ha­lua­vat ääneen Py­hä­joen kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa

08.09.2020 15:00
Tilaajille
Etäkokouksista erilaisia käsityksiä Raahessa

Etä­ko­kouk­sis­ta eri­lai­sia kä­si­tyk­siä Raa­hes­sa

19.08.2020 11:25
Tilaajille
Kehittämislautakunnan kokous siirtyy viikolla - ei olisi ollut laillisesti koolle kutsuttu

Ke­hit­tä­mis­lau­ta­kun­nan kokous siirtyy vii­kol­la - ei olisi ollut lail­li­ses­ti koolle kut­sut­tu

27.05.2020 11:36 1
Tilaajille