Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

PPSHP
THL: Pohjois-Pohjanmaalla todettu 195 uutta koronavirustartuntaa, joista 131 Oulussa – OYSin potilasmäärä laski hieman maanantaista

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 195 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joista 131 Oulussa – OYSin po­ti­las­mää­rä laski hieman maa­nan­tais­ta

11.01.2022 13:19
Pohjois-Pohjanmaalla todettu viikonlopun aikana 1168 uutta koronatartuntaa, joista 894 Oulussa – koko maassa 23325 uutta tapausta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu vii­kon­lo­pun aikana 1168 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 894 Oulussa – koko maassa 23325 uutta ta­paus­ta

10.01.2022 12:57
OYSin vastaanottojen ja osastoiden nimissä muutoksia – asiakkaita pyydetään tarkistamaan vastaanottojen nimet sairaanhoitopiirin verkkosivuilta

OYSin vas­taan­ot­to­jen ja osas­toi­den nimissä muu­tok­sia – asiak­kai­ta pyy­de­tään tar­kis­ta­maan vas­taan­ot­to­jen nimet sai­raan­hoi­to­pii­rin verk­ko­si­vuil­ta

29.12.2021 09:58 1
Pohjois-Pohjanmaan koronaluvut tippuivat huippulukemista, tiistaina raportoitu 139 tartuntaa – Oulu edelleen maakunnan koronakeskittymä

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­lu­vut tip­pui­vat huip­pu­lu­ke­mis­ta, tiis­tai­na ra­por­toi­tu 139 tar­tun­taa – Oulu edel­leen maa­kun­nan ko­ro­na­kes­kit­ty­mä

28.12.2021 12:41
THL: Pohjois-Pohjanmaalla todettu 209 koronavirustartuntaa, Oulussa 90 tartuntaa – koko Suomen tartuntamäärä jälleen ennätyksellisen suuri

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 209 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Oulussa 90 tar­tun­taa – koko Suomen tar­tun­ta­mää­rä jälleen en­nä­tyk­sel­li­sen suuri

02.12.2021 13:22
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 242 uutta koronavirustartuntaa, Raahessa todettu 14 ja Siikajoella 7 tapausta – OYSin kuormittuneen teho-osaston potilaita siirretään Kuopioon

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 242 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Raa­hes­sa todettu 14 ja Sii­ka­joel­la 7 ta­paus­ta – OYSin kuor­mit­tu­neen te­ho-osas­ton po­ti­lai­ta siir­re­tään Kuo­pioon

01.12.2021 12:41
Koronapotilaiden määrä jatkaa kasvua OYSin teho-osastolla – johtajaylilääkärin mukaan erikoissairaanhoidon potilaissa korostuvat nyt 30–50-vuotiaiden ikäryhmät

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä jatkaa kasvua OYSin te­ho-osas­tol­la – joh­ta­ja­yli­lää­kä­rin mukaan eri­kois­sai­raan­hoi­don po­ti­lais­sa ko­ros­tu­vat nyt 30–50-vuo­tiai­den ikä­ryh­mät

30.11.2021 14:51
Tilaajille
Koronapotilaiden määrä noussut nopeasti OYSissa, alkuviikon kiireettömiä toimenpiteitä joudutaan perumaan – johtajaylilääkäri: "Tilanne on nyt vakava"

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä noussut no­peas­ti OY­Sis­sa, al­ku­vii­kon kii­reet­tö­miä toi­men­pi­tei­tä jou­du­taan pe­ru­maan – joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Ti­lan­ne on nyt vakava"

29.11.2021 14:28
Tilaajille
PPSHP:n viimeinen valtuustokausi käyntiin – Liisa Lumijärvi varapuheenjohtajaksi

PPSHP:n vii­mei­nen val­tuus­to­kau­si käyn­tiin – Liisa Lu­mi­jär­vi va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

17.11.2021 14:30
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla todettu 117 uutta koronatartuntaa – koko maassa 1150 tapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 117 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – koko maassa 1150 ta­paus­ta

03.11.2021 12:25
Raahen talousjohtaja tekee loppuvuoden ajan puolet työpanoksestaan sairaanhoitopiirille

Raahen ta­lous­joh­ta­ja tekee lop­pu­vuo­den ajan puolet työ­pa­nok­ses­taan sai­raan­hoi­to­pii­ril­le

25.10.2021 15:00 1
Tilaajille
Alle 12-vuotiaat tulee viedä koronatestiin vain poikkeustapauksissa, linjaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Alle 12-vuo­tiaat tulee viedä ko­ro­na­tes­tiin vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa, linjaa Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri

17.09.2021 14:30
Kaksi rokotetta saanut testataan enää vain poikkeustapauksissa - uusi linjaus koskee myös Raahen aluetta

Kaksi ro­ko­tet­ta saanut tes­ta­taan enää vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa - uusi linjaus koskee myös Raahen aluetta

02.09.2021 10:36
Raaheen kirjattiin kolme uutta koronatartuntaa

Raaheen kir­jat­tiin kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

06.05.2021 12:22
Pohjois-Pohjanmaa palasi perustasolle - "Jos tilanne säilyy hyvänä, päästään suosituksia ja rajoituksia purkamaan lähiviikkoina"

Poh­jois-Poh­jan­maa palasi pe­rus­ta­sol­le - "Jos tilanne säilyy hyvänä, pääs­tään suo­si­tuk­sia ja ra­joi­tuk­sia pur­ka­maan lä­hi­viik­koi­na"

06.04.2021 16:25
PPSHP: Koronarokotettujen vähäinen määrä Pohjois-Pohjanmaalla johtuu nuoresta ikärakenteesta – "Kokonaisuudessaan rokotteita on saatu alueelle oikeudenmukaisesti"

PPSHP: Ko­ro­na­ro­ko­tet­tu­jen vä­häi­nen määrä Poh­jois-Poh­jan­maal­la johtuu nuo­res­ta ikä­ra­ken­tees­ta – "Ko­ko­nai­suu­des­saan ro­kot­tei­ta on saatu alueel­le oi­keu­den­mu­kai­ses­ti"

19.02.2021 12:32
Maakunnassa rokotettu jo yli 1 600 henkilöä

Maa­kun­nas­sa ro­ko­tet­tu jo yli 1 600 hen­ki­löä

08.01.2021 12:54 1
Tilaajille
Koronasuositusten jatkamista tarkastellaan ensi tiistaina

Ko­ro­na­suo­si­tus­ten jat­ka­mis­ta tar­kas­tel­laan ensi tiis­tai­na

07.01.2021 17:00
Pohjois-Pohjanmaalle suositus siirtyä etätyöhön - "Meillä on vielä mahdollista rajoittaa epidemian laajenemista"

Poh­jois-Poh­jan­maal­le suo­si­tus siirtyä etä­työ­hön - "Meillä on vielä mah­dol­lis­ta ra­joit­taa epi­de­mian laa­je­ne­mis­ta"

08.10.2020 15:40
Ensimmäisessä korona-aallossa on menossa loppuliuku, sanoo PPSHP:n johtajaylilääkäri  – "Niin kauan kuin rokotetta ei ole käytössä, jo itsesuojeluvaisto ohjaa ihmisiä suojautumaan"

En­sim­mäi­ses­sä ko­ro­na-aal­los­sa on menossa lop­pu­liu­ku, sanoo PPSHP:n joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri – "Niin kauan kuin ro­ko­tet­ta ei ole käy­tös­sä, jo it­se­suo­je­lu­vais­to ohjaa ihmisiä suo­jau­tu­maan"

29.05.2020 08:50
Tilaajille